Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Ghidul beneficiarului pentru investiția specifică I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, din 13.10.2023


Cursuri Postuniversitare - Nr 62 - Anunt Invitatie

Incursiune fiziopatologică în universul adaptogenilor cu acțiune regenerativă

Vă anunțăm, cu bucurie, că în perioada 15-22 Noiembrie 2023 vom organiza un curs postuniversitar, aprobat de UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și prezentat în broșura de Cursuri Postuniversitare pentru acest an academic.

Nr 62. Incursiune fiziopatologică în universul adaptogenilor cu acțiune regenerativă

Informații

Pret: 150 lei
Creditare conform CMR: 30 credite.
Perioada: 15-22.11.2023.
Desfasurare: fizic si online, total de 31 ore.
Cursul se adresează: medicilor de toate specialitățile, biologilor, asistenților, kinetoterapeuților.

Înscrieri

Consultați detaliile pe site

Documente

- se depun la Prorectorat sau se trimit pe cursuripostuniversitare@elearn.umfcluj.ro
1) Fișa de înscriere completată și semnată - gasiti formularul atasat.
2) Dovada plății - chitanța sau ordinul de plată cu care s-a achitat taxa.
3) Contract de studii - gasiti formularul atasat.

Contact

La Prorectoratul pentru Cursuri Postuniversitare, Dna Simona Iclozan, tel. 0374834112.
Pe site-ul UMF, http://www.medicina.umfcluj.ro/educatie-ro/cursuripostuniversitare-ro pe site

Perioada de înscriere

Până Vineri 10.11.2023 pentru online, iar Luni 13.11.2023 pentru fizic.

Important

Vă rugăm să ne comunicați participarea Dvs. la nr. de telefon 0758063096 sau 0755154697, sms/WhatsApp sau pe email la adresa ramona_mj@yahoo.com.
În cazul în care aveți colegi interesați de aceste teme, nu ezitați să le transmiteți informațiile prezentate.
Datorită și formatului online, veți putea participa la cursuri indiferent de zona geografică în care vă veți afla, cu condiția ca acolo să existe semnal Internet pentru conectare.
Vă așteptam cu mult drag, pentru a împărtăși împreună momente agreabile de cunoaștere profesională și colegialitate.

Anunt Invitatie

Contract Studii

Fisa de înscriere


Decizia nr. 16/2023 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și stabilirea procedurii de verificare și atestare

Decizia nr. 16/2023 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și stabilirea procedurii de verificare și atestare


Decizia nr. 17/2023 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 17/2023 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din România


ACȚIUNE DE SUSȚINERE A SALARIAȚILOR CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN

Colectivul medicilor de familie din județul Teleorman, alături de toți ceilalți colegi medici din alte specialități medicale, prin intermediul Colegiului Medicilor din județul Teleorman, își exprimă solidaritatea față de demersurile salariaților din Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman.
Solicitările dumneavoastră sunt pertinente și trebuie rezolvate cât mai urgent. Protestul este un mijloc important de a atrage atenția guvernanților asupra problemelor cu care vă confruntați și vă suntem alături în această luptă pentru dreptate și echitate.
Sănătatea comunității noastre depinde în mare măsură de activitatea din casa de asigurări care este complementară actului medical.
Sunteți profesioniști și meritați toată recunoașterea și susținerea noastră sinceră!
Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman


Primul Simpozion Internațional de Api-Fito-Aromaterapie - 16-18 Noiembrie Cluj-Napoca

În parteneriat
Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” și Societatea Română de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie SRAFA, vă invită la

Primul Simpozion Internațional de Api-Fito-Aromaterapie, 1st IS-APA 16-18 Noiembrie 2023, Cercul Militar, Cluj-Napoca

Repere practice ale Api-Fito-Aromaterapiei în traumele psiho-fizice

Traumele psihologice și fizice sunt o prezență în viața cotidiană, în diferite medii ale societății, cu care medici și cadre medicale de diferite specialități, psihologi, psihoterapeuți, sportivi, dascăli și alți profesioniști, se confruntă adesea, iar consecințele traumelor pot avea un impact foarte important în viața celor afectați, precum și a celor apropiați acestora.
Apiterapia, Fitoterapia și Aromaterapia, metode milenare care au susținut sănătatea omenirii de-a lungul istoriei, sunt resurse deosebit de prețioase pe care știința le recunoaște și cărora le acordă o atenție deosebită, dovadă incontestabilă a valorii lor terapeutice.
Avem privilegiul de a găzdui distinși experți care vă vor îmbogăți, prin prelegerile oferite, cunoașterea și practica profesională. În egală măsură veți beneficia de informații valoroase puse la dispoziție de expozanții prezenți.
Simpozionul nostru este un eveniment în premieră prin care onorăm valoarea acestor terapii și deschidem calea comunicării interdisciplinare pentru valorificarea beneficiilor Api-Fito-Aromaterapiei în contextul traumelor psiho-fizice.
Lucrările in extenso ale Simpozionului vor fi publicate într-un volum cu ISBN.
Pentru lucrările in expenso, puteți solicita informații la numarul WhatsApp 0758063096 și adresa email ramona_mj@yahoo.com. Informațiile detaliate referitoare la Simpozion le găsiți pe site-ul oficial https://api-fito-aromaterapie.ro/simpozion-2023/
Vă așteptăm cu mare drag în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, în luna Noiembrie, să împărtășim clipe de cunoaștere profesională și bucurie sufletească.

Cu deosebită considerație, Co-Președinții Simpozionului
Dr. Doina Baltaru, Comandant Director General,Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj Napoca
Dr. Ramona-Niculina Jurcău, Vice-Președinte SRAFA


Prelungirea polițelor Euroins

Atașăm adresa nr. 7414/04.09.2023 cu privire la prelungirea polițelor Euroins

Adresa CMR nr.7414/04.09.2023


Informare CMR în privința polițelor de asigurare emise de către societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA

CMR Informare Asigurări


Informare modificări model scrisoare medicală


Homeopatie Clinică 2023-2025

UNIVERSITATEA de MEDICINĂ și FARMACIE Gr. T. Popa IAȘI organizează în centrele universitare Sibiu și București cursul postuniversitar pentru obținerea atestatului de competență în Homeopatie clinică și Etică Medicală.
Anunț Curs Homeopatie Clinică 2023


Legea nr. 282/2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății


Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 12/2022

Decizia nr. 12/2022 pentru abrogarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare


Decizia Colegiului Medicilor Teleorman privind taxele percepute

Decizia nr. 41/18.11.2021 privind taxele percepute de către Colegiul Medicilor Teleorman


Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 5/2022

Decizia nr. 5/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România


Informare legislativă cu privire la eliberarea certificatului medical constatator al decesului


Informare legislativă pentru medicii pensionari

Explicații/interpretarea textului de lege

Potrivit art. 391, alin. (1) teza I din legea nr. 95/2006 așa cum a fost modificată prin OG nr. 18/2021 medicii se pensionează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aceasta reprezintă regula.

Potrivit tezei a doua a aceluiași articol la cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Modalitatea de menținere în activitate până la vârsta de 67 de ani este descrisă în continuare de alin (1), art. 392. Astfel menținerea în activitate până la 67 se ani se realizează în baza unei cereri pe care medicul titular urmează să o depună la unitatea angajatoare sau în baza unei notificări pe care o depune la casa de asigurări cu care se află în relație contractuală, cererea/notificarea se depune cu cel puțin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice.

Mai multe detalii

Cu privire la modul de aplicare a noilor prevederi, la pct. VI din Ordonanța Guvernului nr. 18/2021 au fost prevăzute dispoziții tranzitorii potrivit cărora:

OG nr. 18/2021 prevederile cuprinse la art. 391 alin. (1) tezele a doua și a treia din Legea nr. 95/2006 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ordonanței (data publicării fiind 31 august 2021), în acest termen medicii care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care au împlinit sau au mai puțin de 15 zile până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice au obligația să notifice casele de asigurări de sănătate cu care se află în contract. Aceste cereri vor fi soluționate în baza prevederilor art. 391, alin (1) înainte de modificare.

Potrivit vechii reglementări, cererile privind menținerea în activitate trebuiau depuse la angajator cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Potrivit dispozițiilor tranzitorii din OG nr. 18/2021 s-a dat posibilitatea depunerii acestor cereri și cu un termen mai scurt, respectiv de 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard.

Noutatea actualei reglementări este notificarea caselor de asigurări de către medicii care nu au calitatea de angajat dar lucrează în contract cu casa de asigurări.

Alin. (3), (4), (5) și (6) ale art. 391 reprezintă excepții atât de la regula generală, respectiv pensionarea potrivit Legii nr. 263/2010, cât și de la excepția prevăzută de alin (1) respectiv 67 de ani. Prin urmare:
- medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, cetățeni români, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, în unitățile sanitare publice își pot desfășura activitatea până la 70 de ani, la cerere, peste vârsta de 70 de ani medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei de Științe Medicale, membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare, peste limita de vârstă prevăzută la (1), (65 de ani sau 67 la cerere) medicii pot profesa în continuare în unități sanitare private în baza certificatului de membru și a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv, în unitățile sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege (65 de ani sau 67 la cerere), la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al CMR eliberat prin colegiile teritoriale județene, respectiv al municipiului București și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.
- medicii deținuți sau internați din motive politice și care se încadrează în condițiile prev. de Decretul-lege nr. 118/1990 din motive politice sau medicii care au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori cei care au fost împiedicați sa își reia activitatea profesională pot fi menținuți în activitate în baza certificatului anual de sănătate.

La alineatul (7) sunt prevăzute incompatibilități ale medicului ce a depășit vârsta de pensionare cu diferite funcții, incompatibilități de altfel prevăzute în mod expres în legislația ce reglementează funcții în cauză – funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al CNAS, al caselor județene de asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități sanitare publice.

Alineatul (8) cuprinde prevederi ce reglementează modalitatea de continuare a activității, după împlinirea vârstei de 67 ani. Astfel continuarea activității după 67 de ani pentru medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București se realizează cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate.

Prin noua modificare practic a dispărut avizul emis de comisia formată din reprezentanții celor 3 autorități – CNAS,DSP,CMR – având în vedere modificarea alin.1, care prevede doar notificarea casei de asigurări de sănătate.

Din coroborarea textelor de lege aplicabile, respectiv Legea nr. 95/2006 și Legea nr. 263/2010, medicii se pensionează în temeiul Legii nr. 263/2010 când îndeplinesc condițiile de vârstă și stagiul de cotizare și își pot continua activitatea până la vârsta de 67 de ani cu respectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 95/2006.


Decizia Nr. 7 din 25.06.2021 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România privind acordarea unor credite EMC

Decizia Nr. 7 din 25.06.2021


Intenții cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10149/28.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Szasz-Kelemen Gabriella, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. SZASZ-KELEMEN GABRIELLA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Szasz-Kelemen Gabriella


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10152/28.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Morhan Lili, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MORHAN LILI, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Morhan Lili


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10153/28.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Bădilă Sicilia, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. BĂDILĂ SICILIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Bădilă Sicilia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.10142/27.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Tarța Gheorghe în calitate de titular al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Tarța Gheorghe


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.10101/24.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Tecuceanu Constantin în calitate de moștenitor al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Tecuceanu Constantin


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10089/23.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Verstivschi Marcel, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. VERSTIVSCHI MARCEL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Verstivschi Marcel


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10109/23.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Tocaciu Nadia Cernișoara, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. GROZA IOANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Tocaciu Nadia Cernișoara


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10110/24.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Nemet Hajnalka, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. NEMET HAJNALKA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Nemet Hajnalka


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10109/23.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Tocaciu Nadia Cernișoara, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. TOCACIU NADIA CERNIȘOARA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Tocaciu Nadia Cernișoara


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10113/24.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Pop Francisc, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. POP FRANCISC, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pop Francisc


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 10021/22.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Mihăilă Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MIHĂILĂ MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Mihăilă Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.10011/21.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Ionuș Anuța reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Ionuș Anuța


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9938/20.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Stoica Mihai, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. STOICA MIHAI, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Stoica Mihai


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9939/20.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Gavronschi Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. GAVRONSCHI MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Gavronschi Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9952/20.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Crișan Voichița, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. CRIȘAN VOICHIȚA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Crișan Voichița


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9957/20.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Chelbegeanu Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. CHELBEGEANU MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Chelbegeanu Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9978/21.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Groza Ioana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. GROZA IOANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Groza Ioana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9979/21.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Muica Claudia Ioana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MUICA CLAUDIA IOANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Muica Claudia Ioana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9674/10.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Vilhelem Ana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. VILHELEM ANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Vilhelem Ana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9699/10.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Mikloș Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MIKLOȘ MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Mikloș Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9783/14.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Miron Deliana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MIRON DELIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Miron Deliana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9834/15.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de donație a doamnei doctor Popovici Viorica, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. POPOVICI VIORICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Popovici Viorica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9857/16.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Nagy-Gyorgy Magdolna, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. NAGY-GYORGY MAGDOLNA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Nagy-Gyorgy Magdolna


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9864/16.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Suciaghi Alexandrina Rodica, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. SUCIAGHI ALEXANDRINA RODICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Suciaghi Alexandrina Rodica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9866/16.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Pocrișel Cristian, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie SC FROFAMILIAMED POCRI SRL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pocrișel Cristian


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9901/17.11.2023
3 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de donație a domnului doctor Lubeniță-Enache Florian, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. LUBENIȚĂ-ENACHE FLORIAN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Lubeniță-Enache Florian


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9655/09.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Tudorache Elena, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. TUDORACHE ELENA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Tudorache Elena


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.9564/07.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Ștefan Mihaela, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ștefan Mihaela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9518/06.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Nistor Liana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. NISTOR LIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Nistor Liana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9508/06.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Vari Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. VARI MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Vari Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9509/06.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului doctor Bartha Eugen, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. BARTHA EUGEN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Bartha Eugen


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9563/07.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Tupu Ancuța Andreea, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie SC TUPU SĂNĂTATEA SRL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Tupu Ancuța Andreea


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9395/02.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de donație a doamnei doctor Darie Doina, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. DARIE DOINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Darie Doina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9346/01.11.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Mora-Plugor Ștefania, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MORA-PLUGOR ȘTEFANIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Mora-Plugor Ștefania


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9319/31.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Filep Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie SC CM DR. FILEP MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Filep Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9321/31.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Moancă Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MOANCĂ MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Moancă Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9320/31.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului doctor Suciu Petre Florin, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie SC DIASAN SRL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Suciu Petre Florin


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9211/27.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Dăbîrlat Daniela, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. DĂBÎRLAT DANIELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Dăbîrlat Daniela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9198/27.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului doctor Kovacs Carol, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. KOVACS CAROL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Kovacs Carol


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9135/25.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Chinezu Mariana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. CHINEZU MARIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Chinezu Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9178/26.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului doctor Scheleth Ștefan Oliver, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. CHINEZU MARIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Scheleth Ștefan Oliver


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8966/23.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Pap Gyorgy, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. PAP GYORGY, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pap Gyorgy


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8965/23.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Pop Sorin, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. POP SORIN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.” Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pop Sorin


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8999/23.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Pintea Cornel Georgița, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. PINTEA CORNEL GEORGIȚA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pintea Cornel Georgița


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8808/17.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Zamfir Ștefania, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. CSIKI VIORICA EDIT, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Zamfir Ștefania


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8838/17.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei doctor Catana Niculina, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI BRÎNCOVENEȘTI, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Catana Niculina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8837/17.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului doctor Catana Gheorghe, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI BRÎNCOVENEȘTI, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Catana Gheorghe


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8836/17.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Todea Moga Rodica, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. TODEA MOGA RODICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Todea Moga Rodica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8835/17.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Todea Moga Dorel, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. TODEA MOGA DOREL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Todea Moga Dorel


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8841/17.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Agache Cosmin, în calitate de moștenitor al cabinetului de medicină de familie CMI DR. PINTILIE MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Agache Cosmin


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8915/19.10.2023
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Manda Gabriela, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MANDA GABRIELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Manda Gabriela


Mai multe intenții cesionare/vânzare

Cu considerație,
Andreea Dănilă
Secretar Departamentul Economico-Social
Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr.14, Sector 2, București, RO
Tel: +4 021 413 88 00; Fax: +4 021 413 77 50
E-mail: andreea.danila@cmr.ro
Web: www.cmr.ro


Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

privind activitățile de Educație Medicală Continuă, în contextul epidemiologic actual

Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România


Actualizare date contact CM Teleorman

Vă informăm că, începând cu data de 01 octombrie 2019, noul număr de tel./fax al Colegiul Medicilor Teleorman este 0347.402.254 (nr. 0247.313.138 este anulat).


Informații utile cu caracter obligatoriu pentru toți medicii

Vă transmitem atașat adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 634087/2019, de informare cu privire la noul cadru legal ce vizează examinarea medicală a persoanelor ce au calitatea de conducători auto, având în vedere modificarea și completarea OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Adresă permise auto


Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007


Informare legislativă

Colegiul Medicilor Teleorman și Societatea Medicilor de Familie Teleorman atrag atenția instituțiilor și persoanelor fizice care solicită medicilor de familie eliberarea unor adeverințe în care să se precizeze sintagma "APT / INAPT pentru ...", că medicii dau curs solicitărilor doar în limita competențelor.

Informare legislativă CM Teleorman și SMF Teleorman


ÎN ATENȚIA MEDICILOR

Ordonanță de urgență nr. 195/2002

Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în baza OMS nr.1159/2010, din județul Teleorman, actualizată la data de 14.08.2018


Anunț privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm că, la nivelul instituției noastre, au fost evaluate și implementate măsurile legale, necesare și obligatorii prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit legislației europene, în speță fiind vorba de: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Având în vedere obligativitatea instituirii acestor măsuri, inclusiv la nivelul cabinetelor medicale individuale și a societăților medicale, ținând seama de rolul organizației profesionale a medicilor, acela de a acorda îndrumare tuturor membrilor săi în sprijinul organizării și desfășurării activității medicale în condițiile legii, vă facem cunoscut că, în vederea facilitării respectării acestor prevederi legislative, aveți posibilitatea de a ne contacta pentru o eventuală îndrumare de specialitate.

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


Decizia nr. 12/2018 a Colegiul medicilor din România privind reglementarea sistemului național de EMC

Colegiul medicilor din România a adoptat Decizia nr. 12/2018, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia 12 din 2018


Comunicare a Inspectoratului General al Poliției Române

Răspunsul Inspectoratului General al Poliției Române la petiția Colegiului medicilor din România nr. 4569/18.05.2018, adresată Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la solicitările unităților de poliție adresate medicilor de familie în vederea comunicării datelor persoanelor cu probleme medicale de natură neuro-psihică.

Comunicare Inspectoratul General al Poliției Române


Model legitimație Colegiul Medicilor Teleorman

Legitimatie CM teleorman

94 x 62 mm

Medicii care doresc eliberarea unei legițimatii de membru al Colegiului Medicilor Teleorman sunt rugați să transmită pe E-mail la office@cmteleorman.ro datele necesare, conform modelului (nume, prenume, specialitatea - Medic rezident/specialist/primar/doctor în științe medicale), precum și o fotografie tip buletin în format digital (fotografie denumită cu numele medicului).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Tel./Fax: 0347.402.254, fie direct la sediul nostru.

Legitimațiile se vor ridica de la sediul Colegiul Medicilor Teleorman din Alexandria, contra unui tarif de 10 lei / buc.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii