Ministerul Sănătăţii

 
Normă

din 31/08/2010
Versiune actualizata la data de 16/07/2019

Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010


 

    ___________
@Text actualizat la data de 16.07.2019. Actul include modificările din următoarele acte:
- Ordinul nr. 1255/2015
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 20/10/2015.
- Ordinul nr. 1530/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 29/12/2017.
- Ordinul nr. 1049/2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 16/07/2019.

   1. Vederea
   1.1. Toţi solicitanţii unui permis de conducere trebuie să se supună unui examen corespunzător pentru a se asigura că au acuitatea vizuală necesară pentru conducerea unui autovehicul.
   1.2. Dacă există motive de îndoială cu privire la acuitatea vizuală a solicitantului, acesta este examinat de o unitate de asistenţă medicală autorizată. La examinarea respectivă se acordă o atenţie deosebită următoarelor:
   a) acuitatea vizuală;
   b) câmpul vizual;
   c) capacitatea vizuală în condiţii de luminozitate redusă;
   d) sensibilitatea la lumină puternică şi contraste;
   e) diplopia;
   f) alte afecţiuni oculare care periclitează conducerea în condiţii de siguranţă.
   1.3. În cazul conducătorilor auto şi al candidaţilor la obţinerea permisului de conducere a unui autovehicul prevăzut în grupa 1, permisul poate fi acordat în "condiţii excepţionale" atunci când standardele de câmp vizual şi de acuitate vizuală nu pot fi respectate; în aceste cazuri, conducătorul auto şi candidaţii la obţinerea permisului de conducere a unui autovehicul trebuie să se supună unui examen medical efectuat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, pentru a demonstra că funcţia vizuală nu este afectată şi în alte moduri (inclusiv sensibilitatea la lumină puternică şi contrast şi vederea în condiţii de luminozitate redusă). Conducătorul auto sau solicitantul trebuie să se supună şi unei probe practice pozitive efectuate de o unitate de asistenţă medicală autorizată.
   1.4. Grupa 1
   1.4.1. Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestui permis trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecţie, de cel puţin 0,5, când se utilizează ambii ochi.
    În plus, câmpul vizual orizontal trebuie să fie de cel puţin 120 de grade, extensia trebuie să fie de cel puţin 50 de grade la stânga şi la dreapta şi de 20 de grade ascendent şi descendent. Nu trebuie să existe deficienţe pe o rază de 20 de grade faţă de axul central.
    Atunci când se detectează sau se declară o afecţiune oculară evolutivă, se pot emite sau reînnoi permise de conducere, cu condiţia ca solicitantul să efectueze unele examene periodice în cadrul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate.
   1.4.2. Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestui permis şi care au pierdut în totalitate vederea la un ochi ori care utilizează doar un ochi (de exemplu în cazul diplopiei) trebuie să aibă o acuitate vizuală de cel puţin 0,5 cu lentile de corecţie, dacă este necesar. Unitatea de asistenţă medicală autorizată trebuie să certifice existenţa suficient de îndelungată a stării respective de vedere monoculară pentru a permite adaptarea şi că la ochiul respectiv sunt întrunite cerinţele stabilite la pct. 1.4.1.
   1.4.3. După apariţia recentă a diplopiei sau după pierderea vederii la un ochi, trebuie să existe o perioadă de adaptare de minimum 6 luni, pe durata căreia se interzice conducerea autovehiculelor. După această perioadă, conducerea autovehiculului este permisă numai în urma unui aviz favorabil din partea specialiştilor oftalmologi şi a experţilor auto.
   1.5. Grupa 2
   1.5.1. Persoanele care solicită eliberarea permisului de conducere sau reînnoirea acestui permis trebuie să aibă acuitatea vizuală, cu lentile de corecţie, dacă este necesar, de cel puţin 0,8 la ochiul cel mai bun şi de cel puţin 0,1 la celălalt ochi. Dacă se utilizează lentile de corecţie pentru a obţine valori de 0,8 şi 0,1, acuitatea respectivă (0,8 şi 0,1) trebuie să se obţină fie prin corecţie cu ajutorul ochelarilor de maximum plus 8 dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact. Corecţia trebuie să fie bine tolerată.
   1.5.2. În plus, câmpul vizual orizontal trebuie să fie de cel puţin 160 de grade la ambii ochi, extensia trebuie să fie de cel puţin 70 de grade la stânga şi la dreapta şi de 30 de grade ascendent şi descendent. Nu trebuie să existe deficienţe pe o rază de 30 de grade faţă de axul central.
   1.5.3. Nu se emit şi nu se reînnoiesc permise de conducere pentru solicitanţii sau conducătorii auto care prezintă probleme în ceea ce priveşte sensibilitatea la contraste sau care suferă de diplopie.
   1.5.4. După o pierdere importantă a vederii la un ochi, trebuie să existe o perioadă suficientă de adaptare de minimum 6 luni, pe durata căreia se interzice conducerea autovehiculelor. După această perioadă, conducerea se permite doar în urma unui aviz favorabil din partea specialiştilor oftalmologi şi a experţilor auto.
   2. Auzul
   2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidaţii sau conducătorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate. Se acordă o atenţie deosebită examinării medicale, ţinându-se seama de posibilităţile de compensare.
   2.2. Parametrii funcţionali care trebuie să fie respectaţi în situaţia examinării medicale a candidaţilor şi a conducătorilor auto din grupa 2 sunt următorii:
   2.2.1. Media pragurilor auditive pe audiograma tonală în câmp liber pentru 500, 1.000, 2.000 şi 4.000 Hz să fie mai mică de 40 dB HL pentru fiecare ureche în parte şi pentru fiecare ureche hipoacuzică cu corecţie protetică adecvată.
   2.2.2. În situaţia în care există limite medicale pentru reabilitarea hipoacuziei pentru una dintre urechi, condiţia minimă este să se respecte pragul maxim de 30 dB HL în câmp liber, pentru urechea mai bună, cu corecţie protetică adecvată.
   2.3. Solicitanţii care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadraţi doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari.
   2.4. Pentru solicitanţii care prezintă hipoacuzie cu sau fără corecţie protetică, după caz, şi care solicită permis auto pentru grupa 1 se eliberează avizul apt/apt condiţionat, cu recomandarea echipării autovehiculului potrivit prevederilor pct. 2.3.
    ___________
    Punctul 2. a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 1049/2019 începând cu 16.07.2019.

   3. Handicapul locomotor
   3.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru candidaţii ori conducătorii auto care prezintă afecţiuni sau anormalităţi ale aparatului locomotor care fac periculoasă conducerea unui autovehicul.
   3.2. Grupa 1
   3.2.1. Eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere candidaţilor ori conducătorilor auto cu handicap fizic este posibilă, cu anumite restricţii, numai cu avizul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate, acordat în urma evaluării medicale a afecţiunii sau anomaliei respective şi, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic. De asemenea, avizul acordat trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară la vehicul şi dacă respectivul conducător auto trebuie să poarte un dispozitiv ortopedic, în măsura în care proba de verificare a aptitudinilor şi comportamentului demonstrează că, utilizând un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasă.
   3.2.2. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite pentru orice solicitant care prezintă o afecţiune progresivă, cu condiţia ca persoana cu handicap locomotor să fie examinată cu regularitate pentru verificarea capacităţii de conducere a autovehiculului în deplină siguranţă.
    În cazul staţionării în evoluţie a handicapului locomotor, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite fără efectuarea examinărilor medicale periodice.
   3.3. Grupa 2
    Unitatea de asistenţă medicală autorizată trebuie să ia în considerare riscurile şi pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.
   4. Boli cardiovasculare:
   4.1. Afecţiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcţiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranţa rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.
   4.2. În cazul următoarelor afecţiuni cardiovasculare, candidaţilor sau conducătorilor auto din grupele indicate le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce afecţiunea în cauză a fost efectiv tratată şi sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie şi, după caz, prin efectuarea unui control medical periodic:
   a) bradiaritmii - boală de nod sinusal şi tulburări de conducere şi tahiaritmii, aritmii supraventriculare şi ventriculare, cu antecedente sau cu episoade de sincopă cauzate de tulburările de ritm cardiac; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   b) bradiaritmii - boală de nod sinusal şi tulburări de conducere cu bloc atrioventricular (AV) de grad II Mobitz II, bloc atrioventricular de grad III sau bloc de ramură alternant; această prevedere se aplică numai în cazul grupei 2;
   c) tahiaritmii supraventriculare şi ventriculare cu:
   (i) cardiopatie structurală şi tahicardie ventriculară susţinută; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   (ii) tahicardii ventriculare polimorfe nesusţinute, tahicardii ventriculare susţinute sau cu indicaţie pentru un defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   d) simptome de angină; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   e) implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   f) implantare sau înlocuire a unui defibrilator sau un şoc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;
   g) pierdere tranzitorie a stării de conştienţă şi a tonusului postural, caracterizată prin debut rapid, durată scurtă şi revenire spontană din cauza unei hipoperfuzii cerebrale globale, suspectată a fi de origine reflexă, din cauze necunoscute, fără semne de boli cardiace subiacente; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   h) sindrom coronarian acut; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   i) angină stabilă, dacă simptomele nu sunt declanşate de un efort fizic uşor; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   j) intervenţie coronariană percutanată; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   k) operaţie de bypass coronarian cu grefă; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   l) infarct sau accident ischemic tranzitoriu; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   m) stenoză semnificativă de arteră carotidă; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   n) diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   o) insuficienţă cardiacă:
   (i) clasele NYHA I, II, III; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;
   (ii) clasele I şi II, cu condiţia ca fracţia de ejecţie a ventriculului stâng să fie de cel puţin 35%; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   p) transplant de cord; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   q) dispozitiv de asistenţă cardiacă; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;
   r) chirurgie valvulară; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   s) hipertensiune arterială malignă - creştere a tensiunii arteriale sistolice mai mare sau egală cu 180 mm Hg sau a tensiunii arteriale diastolice mai mare sau egală cu 110 mm Hg asociată cu o deteriorare iminentă sau progresivă a organelor; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   t) tensiune arterială grad III - tensiune arterială diastolică mai mare sau egală cu 110 mm Hg şi/sau tensiune arterială sistolică mai mare sau egală cu 180 mm Hg; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   u) cardiopatie congenitală; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   v) cardiomiopatie hipertrofică fără sincope; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;
   w) sindrom de QT lung însoţit de sincope, torsada vârfurilor sau QTc mai mare de 500 ms; această prevedere se aplică în cazul grupei 1.
   4.3. În cazul următoarelor afecţiuni cardiovasculare, candidaţilor sau conducătorilor auto din grupele indicate nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere:
   a) implantare a unui defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   b) boli vasculare periferice - anevrism aortic toracic şi abdominal, atunci când diametrul maxim al aortei este de natură să predispună la un risc semnificativ de ruptură bruscă şi, prin urmare, la un risc de apariţie a unui eveniment invalidant subit; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
   c) insuficienţă cardiacă:
   (i) clasa NYHA IV; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;
   (ii) clasele NYHA III şi IV; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   d) dispozitive de asistenţă cardiacă; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   e) cardiopatie valvulară însoţită de regurgitare aortică, stenoză aortică, regurgitare mitrală sau stenoză mitrală, dacă se estimează capacitatea funcţională la clasa NYHA IV sau dacă au existat episoade de sincopă; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;
   f) cardiopatie valvulară de clasa NYHA III sau IV sau fracţia de ejecţie mai mică de 35%, stenoză mitrală şi hipertensiune pulmonară severă sau cu stenoză aortică severă evaluată ecocardiografic sau stenoză aortică care provoacă sincope; cu excepţia stenozei aortice severe complet asimptomatice, în cazul în care se îndeplinesc cerinţele testului de toleranţă la efort; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   g) cardiomiopatii structurale şi electrice - cardiomiopatie hipertrofică cu antecedente de sincopă sau atunci când sunt prezente două sau mai multe dintre următoarele condiţii: grosimea peretelui ventriculului stâng (VS) mai mare de 3 cm, tahicardie ventriculară nesusţinută, antecedente familiale de moarte subită la o rudă de gradul I, tensiune arterială care nu creşte la efort fizic; această prevedere se aplică numai în cazul grupei 2;
   h) sindrom de QT lung însoţit de sincope, torsada vârfurilor şi QTc mai mare de 500 ms; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;
   i) sindrom Brugada cu episoade de sincopă sau revenire din moarte cardiacă subită; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2.
   4.4. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz cardiologic şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective.
   4.5. Alte cardiomiopatii: se evaluează riscul de producere a unor evenimente invalidante subite prezentat de candidaţii sau de conducătorii auto cu cardiomiopatii cunoscute - de exemplu, cardiomiopatia aritmogenică a ventriculului drept, cardiomiopatia spongiformă, tahicardia ventriculară polimorfă catecolaminergică şi sindrom QT scurt sau noi cardiomiopatii care ar putea fi descoperite; este necesară o evaluare atentă efectuată de specialişti, luându-se în considerare factorii de pronostic ai respectivei cardiomiopatii.
   4.6. Prin ordin al ministrului sănătăţii se pot stabili şi alte boli cardiovasculare care restricţionează eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere.
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1530/2017 începând cu 29.12.2017.

   5. Diabetul zaharat
   5.1. În sensul prezentelor norme minime, prin hipoglicemie acută se înţelege situaţia în care este necesar ajutorul unei alte persoane, iar prin hipoglicemie cronică se înţelege al doilea episod de hipoglicemie acută în decursul a 12 luni.
   5.2. Grupa 1
   5.2.1. Un candidat sau un conducător auto care suferă de diabet zaharat şi care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înţelege riscurile hipoglicemiei şi că este capabil să ţină sub control aceste episoade; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere auto în cazul solicitanţilor sau conducătorilor auto care nu au primit informaţii referitoare la aceste riscuri şi nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei.
    ___________
    Subpunctul 5.2.1. a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 1530/2017 începând cu 29.12.2017.

   5.2.2. În cazul în care un candidat sau un conducător auto cu diabet zaharat urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectuează numai pe baza avizului medicului diabetolog şi, după caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere în cazul candidaţilor sau conducătorilor auto cu hipoglicemie cronică gravă decât dacă solicitările sunt susţinute de un aviz al medicului diabetolog şi de efectuarea unor controale medicale periodice; în cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se eliberează sau se reînnoieşte numai după ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.
   5.2.2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător prin aviz medical diabetologic şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective.
    ___________
    Subpunctul 5.2.2. a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 1530/2017 începând cu 29.12.2017.

   5.3. Grupa 2
   5.3.1. Conducătorilor auto care suferă de diabet zaharat li se pot emite sau reînnoi permisele de conducere. În cazul în care aceştia urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei (insulină şi unele antidiabetice orale), se aplică următoarele criterii:
   a) în ultimele 12 luni nu s-a înregistrat niciun episod de hipoglicemie acută;
   b) conducătorul auto este deplin conştient de implicaţiile hipoglicemiei;
   c) conducătorul auto demonstrează că poate ţine sub control aceste episoade prin monitorizarea periodică a nivelului de glucoză din sânge, cel puţin de două ori pe zi şi atunci când intenţionează să conducă;
   d) şoferul demonstrează că înţelege riscurile hipoglicemiei;
   e) nu există alte complicaţii ale diabetului care ar putea afecta capacitatea de a conduce autovehicule.
    În plus, în aceste cazuri, permisele se emit numai pe baza unui aviz al unei unităţi de asistenţă medicală autorizată şi a examinărilor medicale periodice care trebuie să aibă loc la intervale care să nu depăşească 3 ani.
   5.3.2. Un episod de hipoglicemie acută în timpul orelor de activitate, chiar dacă nu este în legătură cu conducerea, trebuie raportat şi determină o reevaluare a capacităţii de a conduce autovehicule.
   6. Afecţiuni neurologice
   6.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor sau conducătorilor auto care suferă de afecţiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.
    ___________
    Subpunctul 6.1. a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1255/2015 începând cu 20.10.2015.

   6.2. În consecinţă, tulburările neurologice asociate afecţiunilor sau intervenţiilor chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficienţe senzoriale sau motorii şi afectează echilibrul şi coordonarea trebuie să fie luate în considerare în funcţie de efectele lor funcţionale şi riscurile evolutive. În astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate realiza sub rezerva evaluării periodice, în cazul riscului de agravare.
    ___________
    Subpunctul 6.2. a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1255/2015 începând cu 20.10.2015.

   6.3. Epilepsia
   6.3.1. Crizele de epilepsie sau alte tulburări subite ale stării de conştienţă constituie un pericol real şi grav pentru siguranţa rutieră dacă apar la o persoană în timp ce conduce un autovehicul.
   6.3.2. Epilepsia este definită ca atare dacă au avut loc două sau mai multe crize de epilepsie la un interval mai mic de 5 ani. O criză de epilepsie provocată este definită ca o criză care are un factor provocator recognoscibil care poate fi evitat.
   6.3.3. O persoană care a avut o criză iniţială sau izolată ori şi-a pierdut conştienţa trebuie sfătuită să nu conducă autovehicule. Este necesară întocmirea unui raport de specialitate în care să se precizeze perioada în care este interzisă conducerea unui autovehicul şi monitorizarea ulterioară necesară.
   6.3.4. Este foarte important să se identifice sindromul epileptic specific şi tipul de criză pentru efectuarea unei evaluări corespunzătoare a capacităţii de a conduce autovehicule (inclusiv riscul producerii unor noi crize) şi să se prescrie terapia corespunzătoare. Acestea se efectuează de un neurolog.
   6.3.5. Grupa 1
   6.3.5.1. Conducătorilor auto cu epilepsie din această grupă trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puţin 5 ani fără nicio criză.
    Dacă persoana suferă de epilepsie, criteriile pentru acordarea/reînnoirea necondiţionată a permisului nu sunt întrunite. Autoritatea responsabilă de eliberarea permiselor de conducere trebuie notificată în acest sens.
   6.3.5.2. Crize de epilepsie provocate: solicitantul care a avut o criză de epilepsie favorizată de un factor provocator recognoscibil care este improbabil să apară în timpul conducerii poate fi declarat apt pentru a conduce, de la caz la caz, în funcţie de avizul neurologic; evaluarea trebuie să se facă, după caz, în conformitate cu celelalte prevederi ale prezentelor norme minime (de exemplu, în cazul alcoolului sau altor comorbidităţi).
   6.3.5.3. Prima criză (neprovocată) sau o criză singulară neprovocată: solicitantul care a avut o primă criză de epilepsie neprovocată poate fi declarat apt pentru condus după o perioadă de 6 luni în care nu au mai avut loc crize şi dacă s-a efectuat o evaluare medicală corespunzătoare. Autorităţile naţionale pot permite conducătorilor auto cu prognostic bun recunoscut să conducă înaintea încheierii acestei perioade.
   6.3.5.4. Pierderea conştienţei: Pierderea conştienţei trebuie evaluată în funcţie de riscul de recurenţă în timpul conducerii.
   6.3.5.5. Epilepsie: Conducătorii auto sau solicitanţii pot fi declaraţi apţi pentru condus după trecerea unui an în care nu au mai avut loc crize.
   6.3.5.6. Crize exclusiv în timpul somnului: Solicitantul sau conducătorul auto care nu a avut crize decât în timpul somnului poate fi declarat apt pentru a conduce dacă acest tipar a fost observat pe o perioadă care nu trebuie să fie mai mică decât perioada fără crize necesară în cazul epilepsiei. Dacă apar atacuri sau crize în timpul perioadei de veghe, este necesară o perioadă suplimentară de un an fără crize înainte de acordarea sau reînnoirea permisului, în condiţiile prevăzute la pct. 6.3.5.5.
   6.3.5.7. Crize care nu influenţează starea de conştienţă sau capacitatea de reacţie: Solicitantul sau conducătorul auto care nu a avut alte crize decât cele în privinţa cărora s-a demonstrat că nu afectează nici starea de conştienţă şi nici capacitatea de reacţie poate fi declarat apt pentru a conduce dacă acest tipar a fost observat pe o perioadă care nu trebuie să fie mai mică decât perioada fără crize necesară în cazul epilepsiei. Dacă apar orice fel de alte atacuri sau crize, este necesară o perioadă suplimentară de un an fără crize înainte de acordarea ori reînnoirea permisului, în condiţiile prevăzute la pct. 6.3.5.5.
   6.3.5.8. Crize provocate de schimbarea sau eliminarea terapiei medicamentoase antiepileptice la recomandarea unui medic: Pacientul poate fi sfătuit să nu conducă timp de 6 luni de la încetarea tratamentului. Crizele care apar în timpul schimbării sau eliminării tratamentului medicamentos prescris de medic duc la interzicerea conducerii pentru 3 luni dacă se reia tratamentul anterior.
   6.3.5.9. După intervenţia chirurgicală în scop curativ se aplică dispoziţiile prevăzute la pct. 6.3.5.5.
   6.3.6. Grupa 2
   6.3.6.1. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor de autovehicule din această grupă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
   a) solicitantul nu trebuie să urmeze tratament medicamentos antiepileptic în perioada în care nu trebuie să existe crize;
   b) a fost realizată o monitorizare medicală corespunzătoare;
   c) la examenele neurologice amănunţite nu trebuie să se confirme o patologie cerebrală aferentă afecţiunii şi nu trebuie să se înregistreze nicio activitate epileptiformă pe electroencefalogramă (EEG);
   d) după un episod acut, trebuie să se facă o EEG şi un examen neurologic corespunzător.
   6.3.6.2. Crize de epilepsie provocate
   6.3.6.2.1. Solicitantul care a avut o criză de epilepsie determinată de un factor recognoscibil care este improbabil să apară în timpul conducerii poate fi declarat apt pentru a conduce, de la caz la caz, în funcţie de avizul neurologic. După un episod acut trebuie să se facă o EEG şi un examen neurologic corespunzător.
   6.3.6.2.2. O persoană care prezintă o leziune structurală intracerebrală şi care prezintă un risc mare de apariţie a crizelor nu trebuie să conducă autovehicule din grupa 2 până când riscul de epilepsie scade la cel mult 2% pe an. Examenul de specialitate trebuie efectuat, după caz, în conformitate cu celelalte prevederi ale prezentelor norme minime (de exemplu, în cazul consumului de alcool).
   6.3.6.3. Prima criză (neprovocată) sau o criză singulară neprovocată
   6.3.6.3.1. Solicitantul care a avut o primă criză de epilepsie neprovocată poate fi declarat apt pentru conducere după o perioadă de 5 ani în care nu au mai avut loc crize şi în care nu s-a administrat tratament medicamentos, dacă s-a efectuat un examen neurologic corespunzător.
   6.3.6.3.2. Autorităţile naţionale pot permite conducătorilor auto cu prognostic bun recunoscut să conducă înaintea încheierii acestei perioade.
   6.3.6.4. Pierderea conştienţei: Pierderea conştienţei trebuie evaluată în funcţie de riscul de recurenţă în timpul conducerii. Riscul de recurenţă trebuie să fie de cel mult 2% pe an.
   6.3.6.5. Epilepsie
   6.3.6.5.1. Trebuie să treacă o perioadă de 10 ani fără crize şi fără administrarea unui tratament medicamentos antiepileptic.
   6.3.6.5.2. Autorităţile naţionale pot permite conducătorilor auto cu prognostic bun recunoscut să conducă înaintea încheierii acestei perioade. Aceasta se aplică şi în cazul "epilepsiei juvenile".
   6.3.6.5.3. Anumite afecţiuni (de exemplu, malformaţii arterio-venoase sau hemoragii intracerebrale) presupun o creştere a riscului de apariţie a crizelor, chiar în cazurile în care nu a avut loc nicio criză anterioară. Într-o astfel de situaţie trebuie efectuat un examen de către un organ medical de specialitate; riscul de apariţie a unei crize trebuie să fie de cel mult 2% pe an pentru acordarea sau reînnoirea permisului.
   61. Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv
   61.1. Sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de episoade de apnee şi hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 şi 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice de apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolenţă diurnă excesivă.
   61.2. Candidaţii sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultaţii medicale, pentru obţinerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceştia pot fi sfătuiţi să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.
   61.3. Permisele de conducere pot fi eliberate candidaţilor sau conducătorilor auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv şi care dovedesc că îşi controlează afecţiunea în mod corespunzător, că respectă un tratament adecvat şi că prezintă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte somnolenţa, dacă este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat.
   61.4. Candidaţii sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv şi care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care să nu depăşească 3 ani pentru conducătorii auto din grupa I şi un an pentru conducătorii auto din grupa II, pentru a se stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul şi menţinerea unei vigilenţe adecvate.
    ___________
    Punctul 6^1. a fost introdus prin punctul 2. din Ordin nr. 1255/2015 începând cu 20.10.2015.

   7. Tulburări mintale
   7.1. Grupa 1
   7.1.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazurile candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă următoarele afecţiuni:
   a) tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite ca urmare a unor afecţiuni, traume ori intervenţii neurochirurgicale;
   b) retard psihic sever;
   c) probleme comportamentale grave datorite vârstei sau tulburări grave ale capacităţii de judecată, comportament ori adaptabilitate.
   7.1.2. Sunt exceptate situaţiile în care solicitările sunt însoţite de avizul medical autorizat şi, dacă este necesar, de controale medicale periodice.
   7.2. Grupa 2
    Pentru candidaţii şi conducătorii auto din această grupă, unitatea de asistenţă medicală autorizată trebuie să ia în considerare riscurile şi pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.
   8. Alcoolul
   8.1. Consumul de băuturi alcoolice constituie un pericol major pentru siguranţa rutieră. Avându-se în vedere importanţa acestui aspect, se impune o mare vigilenţă în plan medical.
   8.2. Grupa 1
   8.2.1. Pentru candidaţii şi conducătorii auto din această grupă, permisele de conducere nu se eliberează sau nu se reînnoiesc în cazurile persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile să se abţină de la consumul de alcool atunci când conduc.
   8.2.2. După o perioadă de abstinenţă dovedită şi numai cu condiţia existenţei unui aviz medical autorizat, precum şi a unor controale medicale periodice, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care au fost dependenţi de alcool.
   8.3. Grupa 2
    Pentru candidaţii şi conducătorii auto din această grupă, unitatea de asistenţă medicală autorizată trebuie să ia în considerare riscurile şi pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.
   9. Droguri şi medicamente
   9.1. Abuz: Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care sunt dependenţi de substanţe psihotrope sau care nu sunt dependenţi de astfel de substanţe, dar fac abuz de ele în mod regulat, oricare ar fi categoria de permis care se solicită.
   9.2. Consumul regulat
   9.2.1. Grupa 1
   9.2.1.1. Pentru candidaţii şi conducătorii auto din această grupă, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor dependente de substanţe psihotrope, sub orice formă, care pot limita capacitatea lor de a conduce în siguranţă în cazul în care cantităţile absorbite sunt atât de mari încât au efecte negative asupra conducerii.
   9.2.1.2. Dispoziţia prevăzută la pct. 9.2.1.1 se aplică tuturor medicamentelor sau combinaţiilor de medicamente care afectează capacitatea de a conduce.
   9.2.2. Grupa 2
    Pentru solicitanţii din această grupă, unitatea de asistenţă medicală autorizată trebuie să ia în considerare riscurile şi pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.
   10. Afecţiuni renale
   10.1. Grupa 1
    Pentru candidaţii şi conducătorii auto din această grupă, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficienţă renală gravă, numai pe baza unui aviz medical autorizat şi cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.
   10.2. Grupa 2
    Pentru candidaţii şi conducătorii auto din această grupă, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficienţă renală gravă ireversibilă, cu excepţia cazurilor excepţionale justificate în mod corespunzător printr-un aviz medical autorizat şi numai cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.
   11. Dispoziţii diverse
   11.1. Grupa 1
    Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care au suferit un transplant de organe sau au un implant artificial care afectează capacitatea lor de a conduce, numai pe baza unui aviz medical autorizat şi, dacă este necesar, cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.
   11.2. Grupa 2
    Pentru candidaţii şi conducătorii auto din această grupă, unitatea de asistenţă medicală autorizată trebuie să ia în considerare riscurile şi pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.
   12. Ca regulă generală, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă afecţiuni care nu sunt menţionate în prezentele norme minime, dar sunt susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate funcţională care poate afecta siguranţa rutieră, în afara situaţiilor în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat şi, dacă este necesar, cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.