Guvernul României

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002

din 12/12/2002
Versiune actualizata la data de 12/10/2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice


 

    ___________
@Text actualizat la data de 12.10.2019. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 1391/2006
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 26/10/2006.
- O.U.G. nr. 63/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 20/09/2006.
- Decizia nr. 347/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/2007.
- Decizia nr. 661/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007.
- Legea nr. 6/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 17/01/2007.
- O.U.G. nr. 69/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 29/06/2007.
- Decizia nr. 742/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 29/07/2008.
- O.U.G. nr. 146/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 07/11/2008.
- O.U.G. nr. 9/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009.
- O.U.G. nr. 54/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 23/06/2010.
- Legea nr. 202/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26/10/2010.
- Ordonanţa nr. 5/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 31/01/2011.
- Decizia nr. 500/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 18/07/2012.
- Legea nr. 203/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 12/11/2012.
- Legea nr. 187/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.
- Legea nr. 255/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013.
- Ordonanţa nr. 21/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 29/08/2014.
- Legea nr. 93/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 13/05/2016.
- O.U.G. nr. 41/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 30/06/2016.
- Ordonanţa nr. 14/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 23/08/2017.
- O.U.G. nr. 90/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 973 din 07/12/2017.
- Legea nr. 203/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 25/07/2018.
- O.U.G. nr. 96/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 14/11/2018.
- Legea nr. 349/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03/01/2019.
- Legea nr. 345/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 03/01/2019.
- Legea nr. 130/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 15/07/2019.
- Ordonanţa nr. 11/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 13/08/2019.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Ordinul nr. 1454/2006
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 05/10/2006.
- Ordinul nr. 1480/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 25/10/2006.
- Ordinul nr. 1501/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 21/11/2006.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 26/10/2006.
- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 08/09/2010.
- Ordinul nr. 1162/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 08/09/2010.
- Ordinul nr. 268/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 16/12/2010.
- Ordinul nr. 163/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 16/08/2011.
- Ordinul nr. 157/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 28/06/2012.
- Ordinul nr. 123/2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06/08/2013.
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 20/12/2013.
- Ordinul nr. 97/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 19/08/2017.
- Ordinul nr. 15/2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 20/02/2018.
- Ordinul nr. 125/2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1000 din 27/11/2018.
- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 222 din 21/03/2019.

    Forma republicată a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia din urmă, respectiv de la 20 septembrie 2006.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
   (2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.
   (3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române.
   (4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
   (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.
   Art. 2. - Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.
   Art. 3. - Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.
   Art. 4. - Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se efectuează de către poliţia rutieră, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii.
   Art. 5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competenţelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare.
   (2) Administratorul drumului public ori, după caz, antreprenorul sau executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte ori pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia.
   (3) Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere.
   (4) Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (5) În perimetrul staţiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spaţii:
   a) de aşteptare pentru călători;
   b) pentru comercializarea legitimaţiilor de călătorie.
   (6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii.
   (7) Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere.
   (8) Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutieră poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice.
   (9) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, poliţia rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere.
   
Punere în aplicare Art. 5. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 3. - (1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia.
(2) În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajări rutiere pentru a determina participanţii la trafic să respecte semnificaţia semnalizării rutiere.
(3) Administratorul drumului public este obligat să instaleze, la intrarea şi la ieşirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificaţii.
(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulaţiei publice, este obligat să instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare şi panouri adiţionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor şi pietonilor.
(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat să instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificaţia "Accesul interzis" şi panou cu inscripţia "Drum închis circulaţiei publice".
Art. 4. - (1) Închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensităţii traficului, pentru protecţia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrări, în condiţiile stabilite de lege.
(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situaţia în care siguranţa traficului rutier este periclitată datorită unor fenomene naturale, poliţia rutieră sau administratorul drumului public, cu avizul poliţiei rutiere, poate dispune restricţii temporare de circulaţie, informând participanţii la trafic cu privire la interdicţie, durata acesteia şi rutele ocolitoare de deplasare.
Art. 5. - (1) Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de înlăturare imediată a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuraţiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia.
(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat să îl cureţe, să înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă şi să readucă drumul la starea iniţială.
Art. 6. - (1) Traseele pe care se efectuează servicii regulate de transport public local de călători, cu excepţia celor care efectuează transport în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale.
(2) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de aşteptare a clienţilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere.
(3) Pe drumurile din afara localităţilor administratorul drumului public este obligat să amenajeze alveole pentru staţiile mijloacelor de transport public de persoane.
(4) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze staţiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Staţie autobuz, troleibuz".
(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o lăţime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat să amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulaţie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru aceştia, semnalizate corespunzător.
(6) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersecţiilor se amenajează la cel puţin 50 m înainte sau după acestea.
(7) Dacă în localităţi traseele mijloacelor de transport public de persoane traversează calea ferată la acelaşi nivel, în ambele părţi înainte de trecere trebuie să existe staţii de oprire la cel puţin 50 m de aceasta.
Art. 7. - (1) La intersecţia unei căi ferate cu un drum public administratorul căii ferate este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, să stabilească, să instaleze, cu acordul poliţiei rutiere, şi să întreţină mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competenţelor.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferată administratorul acesteia şi cel al drumului public, împreună cu deţinătorii terenurilor învecinate, sunt obligaţi să înlăture obstacolele şi să interzică amplasarea de panouri, afişe, instalaţii, precum şi construcţii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducătorul de vehicul este obligat să se asigure.
(3) La intersecţia unui drum public cu o cale ferată industrială, administratorul şi/sau utilizatorul acesteia este obligat să asigure prezenţa unui agent de cale ferată pentru oprirea traficului de vehicule şi pietoni până la trecerea vehiculului feroviar.
(4) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere nu se pot asigura cerinţele prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al căii ferate, cu acordul poliţiei rutiere, iau măsuri, după caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgenţei stabilite de aceste autorităţi;
b) desfiinţarea trecerii cu devierea circulaţiei rutiere pe altă trecere la nivel cu calea ferată învecinată, cu vizibilitate asigurată sau prevăzută cu barieră manuală;
c) separarea fluxurilor de circulaţie rutieră, respectiv feroviară, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.
Art. 8. - (1) Lucrările în zona drumului public se execută, în condiţiile stabilite prin autorizaţie, de administratorul drumului ori al căii ferate, cu avizul poliţiei rutiere.
(2) Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat să realizeze amenajările rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulaţia în siguranţă a participanţilor la trafic.
(3) Când lucrările se efectuează pe trotuar şi împiedică circulaţia pe acesta, executantul lucrărilor este obligat să construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă şi protejate corespunzător.
(4) Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, să aducă drumul la starea iniţială sau la cea stabilită prin proiect.
(5) Administratorul drumului public sau al căii ferate este obligat să verifice şi să recepţioneze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor obţinute anterior începerii lucrărilor.

   Art. 6. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:
   1. acordare a priorităţii - obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească;
   2. acostament - fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;
   3. amenajări rutiere - totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securităţii rutiere;
   4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care circulă pe drum ca o unitate;
   5. autostradă - drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
   6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;
    ___________
    Punctul 6. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   61. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.
    ___________
    Punctul 6^1. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 5/2011 începând cu 01.11.2011.

   7. bandă de circulaţie - subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi;
   8. bandă de urgenţă - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă;
   9. bandă reversibilă - banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;
   10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat exclusiv prin forţa musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
   11. coloană oficială - unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie;
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 223. - (1) Poliţia rutieră asigură însoţirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competenţei.
(2) Se însoţesc cu echipaje ale poliţiei rutiere demnitari români sau oficialităţi străine cu funcţii similare acestora, după cum urmează:
a) Preşedintele României;
b) preşedintele Senatului;
c) preşedintele Camerei Deputaţilor;
d) primul-ministru al Guvernului.
(3) În situaţii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenţă, pot beneficia de însoţirea cu echipaje ale poliţiei rutiere şi miniştrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflaţi în vizită oficială în România, precum şi şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
(4) Beneficiază de însoţire şi candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localităţilor unde au loc activităţile electorale.
(5) Beneficiază de însoţire cu echipaje ale poliţiei rutiere foştii preşedinţi ai României, în condiţiile legii.
(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricţionarea circulaţiei pe anumite sectoare, precum şi transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoţite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, în funcţie de disponibilităţi, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

   12. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie;
   13. Abrogat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   14. drum public - orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;
   15. unităţi de asistenţă medicală autorizate - unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz;
    ___________
    Punctul 15. a fost modificat prin litera b) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   16. intersecţie - orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea;
   161. înmatriculare/înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
    ___________
    Punctul 16^1. a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   162. înmatriculare/înregistrare permanentă - operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminată;
    ___________
    Punctul 16^2. a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   163. înmatriculare temporară - operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată;
    ___________
    Punctul 16^3. a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   17. localitate - cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
   18. masă totală maximă autorizată - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;
   19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeşte consumul de substanţe psihoactive ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie;
    ___________
    Punctul 19. a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic - dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei;
    ___________
    Punctul 20. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   21. moped - autovehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    ___________
    Punctul 21. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   22. motocicletă - autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi/sau a cărui viteză maximă, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h;
   23. parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;
   24. participant la trafic - persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public;
   25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;
   26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice;
   27. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier;
    ___________
    Punctul 27. a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   28. remorcă uşoară - remorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
   29. semiremorcă - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier;
    ___________
    Punctul 29. a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   291. suspendarea înmatriculării - operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public;
    ___________
    Punctul 29^1. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate;
    ___________
    Punctul 30. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   31. Abrogat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
   32. trecere la nivel - încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;
   321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW;
    ___________
    Punctul 32^1. a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   33. trotuar - spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;
   34. deţinător mandatat - persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
    ___________
    Punctul 34. a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   35. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
   351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat;
    ___________
    Punctul 35^1. a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;
   37. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat;
   38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
   39. zonă pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 159. - În zona pietonală, semnalizată ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuieşte în această zonă sau prestează servicii publice "din poartă în poartă" şi nu are altă posibilitate de acces. Acesta este obligat să circule cu viteza maximă de 5 km/h, să nu stânjenească ori să împiedice circulaţia pietonilor şi, dacă este necesar, să oprească pentru a permite circulaţia acestora.

   40. zonă rezidenţială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.

   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 158. - (1) În zona rezidenţială, semnalizată ca atare, pietonii pot folosi toată lăţimea părţii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu o viteză de cel mult 20 km/h, să nu staţioneze sau să parcheze vehiculul în afara spaţiilor anume destinate şi semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.

   
CAPITOLUL II

  Vehiculele

   
SECŢIUNEA 1

  Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

   Art. 7. - Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.
   Art. 8. - Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera c) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 9. - (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condiţiile legii.
   (4) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate sau în reprezentanţe R.A.R., conform legislaţiei în vigoare.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.

   (6) Pentru autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inspecţia tehnică periodică se poate efectua şi în staţii proprii, autorizate potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 10. - (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.
   (2) Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.
    ___________
    Art. 10. - a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA 1 Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia
Art. 9. - (1) Până la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecţie tehnică, în baza unei autorizaţii provizorii pentru circulaţie, eliberată de autoritatea competentă, dacă îndeplinesc normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere.
(2) Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile cărora le-au fost efectuate reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţă a caroseriei ori a şasiului.
§1. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări
Art. 10. - Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvaiele şi remorcile trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă.
Art. 11. - Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă montat pe caroserie, în faţă şi în spate, indicatorul "Copii!".
Art. 12. - Autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a) o plăcuţă de identificare fluorescent-reflectorizantă, având fondul alb şi chenarul roşu, montată la partea din stânga faţă;
b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe şi roşii, descendente către exterior, dacă lăţimea autovehiculului depăşeşte 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din faţă, din spate şi din ambele părţi laterale, precum şi dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbenă montate pe părţile laterale la distanţă de 1,5 m între ele;
d) lumini montate pe părţile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depăşeşte lăţimea de 2,5 m, care trebuie să funcţioneze concomitent cu luminile de poziţie, precum şi un dispozitiv fluorescentreflectorizant.
Art. 13. - Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatări agricole şi forestiere şi vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvai ori remorcă a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
§2. Condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, mopedele, vehiculele cu tracţiune animală şi cele trase sau împinse cu mâna
Art. 14. - În circulaţia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:
a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră;
d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent- reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.
Art. 15. - Remorca ataşată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată şi cu o lumină de culoare roşie.
Art. 16. - (1) În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:
a) instalaţie de frânare eficace;
b) sistem de avertizare sonoră;
c) instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;
d) lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumină şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în spate;
e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
f) plăcuţa cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.
(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
Art. 17. - (1) Vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în faţă cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar în spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Plăcuţele cu numărul de înregistrare se amplasează în locuri unde se asigură permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stângă şi una la partea din spate a vehiculului.
(3) Atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală stângă, cu cel puţin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roţilor.
(4) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1), precum şi dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau galbenă conform prevederilor alin. (3) trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale vehiculului sau de încărcătura transportată.
(5) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală trebuie să aplice pe harnaşamentul animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinţă de către ceilalţi participanţi la trafic.
Art. 18. - Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie să fie prevăzut, în faţă şi în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare albă, respectiv roşie.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor

   Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.
   (2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune următoarele operaţiuni:
   a) înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;
   b) transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
   (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi condiţionează eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului.
   (4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (41) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (42) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (41), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituţiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.
    ___________
    Alineatul (4^2) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (43) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.
    ___________
    Alineatul (4^3) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (44) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.
    ___________
    Alineatul (4^4) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (45) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.
    ___________
    Alineatul (4^5) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (46) În cazurile prevăzute la alin. (43) şi (45), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia.
    ___________
    Alineatul (4^6) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (47) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (46) în cazul prevăzut la alin. (45) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol.
    ___________
    Alineatul (4^7) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (48) În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
    ___________
    Alineatul (4^8) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin subpunctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2016.

   (6) Abrogat prin subpunctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2016.
   (7) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatică, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
   (8) Abrogat prin subpunctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2016.
   (9) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie, în condiţiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare.
   (10) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic:
   a) datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatat ori a altei persoane, în condiţiile art. 15 alin. (11);
   b) datele de identificare a vehiculului.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   (12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:
   a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;
   b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale reprezentantului acestora.
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   (13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   
Punere în aplicare prin Ordin 15/2018 :
ANEXĂ
DATELE DE IDENTIFICARE
a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi codurile armonizate aferente acestora
(A) numărul de înmatriculare a vehiculului;
(B) data primei înmatriculări a vehiculului;
(D) vehicul:
(D.1) marca;
(D.2) tipul:
- varianta (dacă este disponibilă);
- versiunea (dacă este disponibilă);
(D.3) descrierea comercială;
(E) numărul de identificare al vehiculului;
(F) masa:
(F.1) masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor;
(G) masa vehiculului în serviciu cu caroseria şi cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1;
(H) perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;
(I) data înmatriculării la care se referă acest certificat de înmatriculare:
(I.1) data emiterii certificatului de înmatriculare;
(J) categoria vehiculului (dacă este disponibilă);
(K) numărul omologării de tip (dacă este disponibil);
(P) motorul:
(P.1) capacitatea cilindrică (în cm3);
(P.2) puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă);
(P.3) tipul de combustibil sau de sursă de putere;
(Q) raportul putere/masă (în kW/kg) (numai pentru motociclete);
(R) culoarea vehiculului;
(S) numărul de locuri:
(S.1) număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
(S.2) număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul);
(V) emisiile de gaze de eşapament:
(V.7) CO2 (în g/km) (dacă este disponibil);
(V.9) indicaţii privind categoria de mediu a omologării CE de tip (dacă este disponibilă);
trimitere la versiunea aplicabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor (JOUE, seria L, nr. 171, 29.06.2007) sau Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi accesul la informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE (JOUE, seria L, nr. 188, 18.07.2009);
(X) data următoarei inspecţii tehnice periodice şi dovada trecerii inspecţiei tehnice periodice;
(Y) seria cărţii de identitate a vehiculului;
(Z) autoritatea emitentă.
Rezultatul inspecţiei tehnice periodice şi perioada de valabilitate a certificatului de inspecţie tehnică, începând cu 20 mai 2018

   (14) Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.
    ___________
    Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   (15) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.
    ___________
    Alineatul (15) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   (16) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii.
    ___________
    Alineatul (16) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.
    ___________
    Art. 11. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   Art. 111. - (1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.
   (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.
   (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
   (4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în numerar, în contul prevăzut la alin. (3).
   (5) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.
   (6) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi lucrătoare.
   (7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituţiile prefectului în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1), respectiv în contul Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.
   (8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata.
    ___________
    Art. 11^1. - a fost introdus prin subpunctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2016.

   Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare.
   (2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.
   Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu excepţia mopedelor şi a troleibuzelor, precum şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii. Autovehiculele şi remorcile pot, după caz, să fie înmatriculate în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.
   (4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (5) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul.
   Art. 14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, care, prin compartimentele de specialitate, ţin şi evidenţa acestora.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Abrogat prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
   Art. 15. - (1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (11) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   (2) Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.
   (3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (4) Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Punere în aplicare prin Ordin 1454/2006 :
ANEXA Nr. 1
FORMA, DIMENSIUNILE ŞI CONŢINUTUL
certificatului de înmatriculare model 2007 (european)
1. Forma dreptunghiulară, din 3 părţi
Suportul este din hârtie.
Elemente de securizare:
- reacţie la UV (pe cele trei file din interior se observă stema României);
- fibre încorporate în hârtie vizibile în UV;
- scris pretipărit în relief;
- hârtie filigran;
- microscriere;
- seria imprimatului este tipărită pe toate cele trei file;
- background rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;
- elemente vizibile şi opace fluorescente.
2. Dimensiunea documentului este de:
- neîmpăturit: 114 x 210 mm;
- împăturit: 114 x 70 mm.
3. Conţinutul
Prima pagină conţine următoarele înscrisuri:
- România;
- Codul rutier "RO";
- Certificat de înmatriculare;
- Ministerul Afacerilor Interne;
- Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
- denumirea "CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE", precum şi traducerea acesteia în celelalte limbi ale Uniunii Europene, cu litere mici;
- sintagma "UNIUNEA EUROPEANĂ";
- numărul documentului.
Paginile 1 şi 2 din interior conţin următoarele rubrici:
(A) numărul de înmatriculare;
(B) data primei înmatriculări a vehiculului;
(C) datele personale:
(C.1) posesorul certificatului de înmatriculare:
(C.1.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;
(C.1.2) prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);
(C.1.3) adresa de domiciliu/sediu;
(C.2) proprietarul vehiculului:
(C.2.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;
(C.2.2) prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);
(C.2.3) adresa de domiciliu/sediu;
(C.3) persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate:
(C.3.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;
(C.3.2) prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);
(C.3.3) adresa de domiciliu/sediu;
(C.4) atunci când se face referire la faptul că posesorul certificatului de înmatriculare:
a) este proprietarul vehiculului;
b) nu este proprietarul vehiculului;
c) nu este identificat prin certificatul de înmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului;
(D) vehicul:
(D.1) marca;
(D.2) tipul:
- varianta (dacă este disponibilă);
- versiunea (dacă este disponibilă);
(D.3) descrierea comercială;
(E) numărul de identificare al vehiculului;
(F) masa:
(F.1) masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor;
(G) masa vehiculului în serviciu cu caroseria şi cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1;
(H) perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;
(I) data înmatriculării la care se referă acest certificat de înmatriculare:
(I.1) data emiterii certificatului de înmatriculare;
(J) categoria vehiculului;
(K) numărul omologării de tip (dacă este disponibil);
(P) motorul:
(P.1) capacitatea cilindrică (în cm3);
(P.2) puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă);
(P.3) tipul de combustibil sau de sursă de putere;
(Q) raportul putere/masă (în kW/kg) (numai pentru motociclete);
(R) culoarea vehiculului;
(S) numărul de locuri:
(S.1) număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
(S.2) număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul);
(Y) seria cărţii de identitate a vehiculului;
(Z) autoritatea emitentă.
În partea de jos a filelor 2 şi 3 se înscrie numărul documentului.
Pagina 2 faţă conţine un text pretipărit cu recomandări din legislaţia în domeniu, precum şi un cod de bare.
Pagina 3, Anexa la certificatul de înmatriculare, atât faţa, cât şi versoul, este destinată înscrierii inspecţiilor tehnice periodice la rubrica (X) şi va conţine data următoarei inspecţii tehnice şi dovada trecerii inspecţiei tehnice.
ANEXA Nr. 2
FORMA, DIMENSIUNILE ŞI CONŢINUTUL
certificatului de înregistrare
1. Formă dreptunghiulară
Suportul este din hârtie, cu elemente grafice anticopiere
2. Dimensiunea documentului nu trebuie să depăşească formatul A5 (210 x 149 mm).
3. Conţinutul:
1. România;
2. certificat de înregistrare;
3. autoritatea emitentă;
4. titularul certificatului de înregistrare, împreună cu adresa de domiciliu/sediu (obligatoriu doar pentru certificatele emise de autorităţile administraţiei publice locale);
5. numărul de înregistrare;
6. data înregistrării;
7. numărul de identificare al vehiculului (de regulă seria şasiului);
8. categoria, marca şi tipul vehiculului;
9. seria şi numărul documentului.
Fiecare emitent poate introduce, opţional, şi alte rubrici, respectiv:
10. masele vehiculului (totală maxim autorizată, proprie, pe axe);
11. numărul de locuri;
12. cilindreea motorului;
13. culoarea;
14. seria cărţii de identitate;
15. anul fabricaţiei;
16. observaţii;
17. restricţii privind traseele şi intervalele orare permise/interzise circulaţiei vehiculului respectiv.

   (5) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat.
   Art. 16. - Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operaţiuni.
   Art. 17 - (1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:
   a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
   b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării;
   c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
   d) în cazul furtului vehiculului.
   (2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.
   (3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.
   (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.
   (5) Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:
   a) în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
   b) în cazul notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.
    ___________
    Art. 17 a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.

   Art. 18. - În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.
    ___________
    Art. 18. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 19. - Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 1501/2006 începând cu 12.06.2017.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA a 3-a Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule
Art. 27. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţa în România, este obligat:
a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:
a) să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;
b) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursă;
c) să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu posedă permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
d) să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuată de oboseală;
e) să ţină seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
f) să anunţe imediat poliţia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule proprii care nu posedă documente de constatare a acestuia;
g) să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă şi al vitezei de deplasare;
h) să verifice existenţa autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în aceasta.
Art. 28. - (1) Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.
(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanşează la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA a 2-a Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor
§1. Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor
Art. 19. - Autorităţile competente pentru înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Art. 20. - (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuţe cu numărul de înmatriculare şi se eliberează certificatul de înmatriculare.
(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă şi literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră sau roşie.
(3) În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numărul de înmatriculare atribuit, precum şi numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
Art. 21. - (1) Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ştanţate de constructor, precum şi autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienţa legală a acestora.
(2) Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi date în urmărire de Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se înmatriculează.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) autovehiculele şi remorcile pentru care organul de urmărire penală a emis o dispoziţie prin care se permite înmatricularea până la finalizarea cercetărilor, caz în care în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului se înscrie menţiunea "Autovehicul declarat furat din (ţară) la data de ....... .".
(4) Circulaţia vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisă doar pe teritoriul României.
Art. 22. - La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să aibă:
a) fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare albă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, la Serviciul Român de Informaţii.
§2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor
Art. 23. - (1) La înmatriculare, fiecărui autovehicul şi fiecărei remorci li se atribuie câte un număr de înmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine, format din cifre arabe, şi o combinaţie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, şi numărul de ordine.
(3) În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine se adaugă luna şi anul în care expiră valabilitatea înmatriculării.
(4) La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine.
(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi înscrisul "PROBE".
(6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se eliberează şi plăcuţele cu numărul atribuit.
Art. 24. - (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescătoare.
(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.
(3) Nu pot fi atribuite combinaţiile de litere care pot avea o semnificaţie obscenă sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorităţi publice, dacă acestea solicită în scris autorităţii emitente restricţionarea atribuirii unei anumite combinaţii a numărului de înmatriculare. Persoanele care deţin deja vehicule înmatriculate cu numere restricţionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauză, dar numai până la înstrăinarea vehiculului.
(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare şi plăcuţele aferente se transferă automat fără plată noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelaşi judeţ cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.
Art. 25. - (1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.
(2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, după caz, la Serviciul Român de Informaţii se compune din abrevierea denumirii instituţiei, scrisă cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.
Art. 26. - (1) Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să fixeze plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din faţă şi din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după caz, iar la motocicletă şi la remorcă, numai la partea din spate.
(2) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

   
CAPITOLUL III

  Conducătorii de vehicule

   
SECŢIUNEA 1

  Dispoziţii generale

   Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
   (3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1.
   (4) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
   a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
   b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
   c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
   d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;
   e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.
    ___________
    Art. 20. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   Art. 21. - (1) Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera b) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al capacităţilor psihologice, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera b) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 21. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Examinarea medicală se realizează în vederea:
   a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere;
   b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin litera b) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.
   d) efectuarea unei examinări medicale de specialitate la trimiterea medicului, în condiţiile alin. (6).
    ___________
    Litera d) a fost introdusă prin punctul 1. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (4) Examinarea medicală a solicitanţilor prevăzuţi la alin. (3) lit. a) şi b), precum şi a conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se realizează în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a acestora.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (61) În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabileşte că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistenţă medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimiţător.
    ___________
    Alineatul (6^1) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (62) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condiţiile alin. (6), medicul trimiţător nu este înştiinţat de către unitatea de asistenţă medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară activitatea numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei aflate în evidenţa sau îngrijirea sa, precum şi informaţia că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu prevederile alin. (6).
    ___________
    Alineatul (6^2) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (63) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (61) teza I sau, după caz, la alin. (62), poliţia rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând menţiune despre aceasta în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin. (6).
    ___________
    Alineatul (6^3) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (64) Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliţia rutieră în condiţiile alin. (63). În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, conducătorul este obligat să se prezinte la sediul poliţiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură.
    ___________
    Alineatul (6^4) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (7) Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Pus în aplicare prin Normă din 31/08/2010 începând cu 16.07.2019.
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 1162/2010 începând cu 16.07.2019.

   (8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate.
    ___________
    Art. 22 a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Permisul de conducere

   Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice, în condiţiile stabilite prin regulament, şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obţinerii permisului de conducere, numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens, precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie.
   (31) Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor. Evaluarea psihologică este obligatorie în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ___________
    Alineatul (3^1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (32) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie, deţinători ai certificatului de atestare profesională, vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.
    ___________
    Alineatul (3^2) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   (33) Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Alineatul (3^3) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.01.2007.

   
Punere în aplicare prin Normă Normele privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării ... din 14/02/2019 :
CAPITOLUL I Stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
Art. 1. - (1) În contextul prezentelor norme, evaluarea psihologică specifică începerii pregătirii la şcoala de conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, denumit în continuare permis de conducere auto, defineşte demersul de cunoaştere prin mijloace de investigare adecvate, realizat de către un psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, denumit în continuare psiholog, cu scopul identificării factorilor psihologici specifici activităţii de conducere auto a autovehiculelor şi tramvaielor, relevanţi pentru obţinerea sau prelungirea permisului de conducere auto, inclusiv pentru intervenţiile psihologice.
(2) Evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) se realizează de către psihologii care deţin în mod valabil dreptul de liberă practică, organizaţi prin una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, înregistrate la Colegiul Psihologilor din România, precum şi psihologii cu drept de liberă practică angajaţi în reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau în cadrul laboratoarelor psihologice organizate ca societăţi comerciale în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi agreate de Ministerul Transporturilor, pentru examinarea persoanelor care concură la siguranţa rutieră.
Art. 2. - Evaluarea psihologică specifică, prevăzută la art. 1 alin. (1), precum şi stabilirea treptei de specializare aferentă atestatului de liberă practică în specialitate, necesar pentru fiecare activitate psihologică specifică desfăşurată de către psihologii cu drept de liberă practică, se desfăşoară potrivit procedurilor şi standardelor de calitate în serviciile psihologice.
Art. 3. - Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se efectuează obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice la şcoala de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere auto sau pentru obţinerea de noi categorii, şi în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto în cazul celor care au fost anulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 4. - (1) Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se finalizează cu următoarele documente:
a) aviz psihologic apt;
b) aviz psihologic inapt.
(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) face parte din dosarul de şcolarizare al candidatului şi este obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere auto sau obţinerea de noi categorii.
(3) Activităţile şi documentele prevăzute la alin. (1) sunt realizate în conformitate cu standardele de calitate în serviciile psihologice, menţionate la art. 2.
(4) Modelul documentului profesional prevăzut la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1.
(5) Avizele psihologice eliberate de psihologul examinator vor avea aplicate ştampila unităţii, semnătura, precum şi ştampila cu timbru sec, în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.
(6) Seria avizelor va cuprinde indicativul judeţului în care se află unitatea psihologică, iar numărul avizului va avea două componente: prima componentă va fi identică cu numărul certificatului de autorizare, iar a doua va fi identică cu numărul curent al avizului.
(7) În cazul avizelor de INAPT se vor menţiona posibilitatea de contestaţie, termenul de efectuare a acesteia, precum şi locul unde se va depune contestaţia.
Art. 5. - Valabilitatea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), în vederea începerii pregătirii practice la şcoala de conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere auto sau pentru obţinerea de noi categorii, este de 6 luni de la data înregistrării în registrul de evidenţă a actelor profesionale ale psihologului cu drept de liberă practică.
Art. 6. - Candidatul al cărui permis de conducere auto a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducere auto a autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, precum şi faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.
ANEXA Nr. 1 la norme
aviz psihologic

   (34) Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituţiilor abilitate.
    ___________
    Alineatul (3^4) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   
Punere în aplicare prin Normă Normele privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării ... din 14/02/2019 :
CAPITOLUL II Stabilirea condiţiilor de autorizare de către Ministerul Transporturilor a activităţii de evaluare psihologică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
Art. 7. - (1) În vederea autorizării, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) înregistrează la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de autorizare însoţită de documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor necesare, care constituie dosarul de autorizare.
(2) Dosarul de autorizare trebuie să conţină următoarele documente doveditoare:
a) cerere de autorizare, prevăzută în anexa nr. 2;
b) dovada plăţii tarifului de autorizare;
c) dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (4), după cum urmează:
1. în cazul titularului:
- atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
- actul constitutiv al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
- copia certificatului unic de înregistrare emis de registrul comerţului, însoţit de anexă, în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
- dovada dreptului de folosinţă privind îndeplinirea condiţiilor de spaţiu, copie certificată "Conform cu originalul";
- dovada deţinerii în proprietate a aparaturii şi instrumentelor necesare efectuării evaluării psihologice, care să indeplinească standardele de calitate în domeniu;
2. în cazul psihologului salariat:
- atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru conformitate cu originalul;
- contractul individual de muncă, însoţit de un raport per salariat din Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi de confirmarea de transmitere Revisal, în copie semnată de angajatorul prevăzut la art. 1 alin. (2) pentru conformitate cu originalul;
- dovada dreptului de folosinţă privind îndeplinirea condiţiilor de spaţiu, copie certificată "Conform cu originalul";
- dovada deţinerii în proprietate a aparaturii şi instrumentelor necesare efectuării evaluării psihologice, care să îndeplinească standardele de calitate în domeniu;
d) programul de lucru săptămânal al psihologului cu drept de liberă practică.
(3) Dosarul pentru avizare trebuie să conţină:
a) solicitare-tip pentru avizare, prevăzută în anexa nr. 3;
b) raport de activitate pentru anul precedent;
c) copia filei din registrul prevăzut art. 8 alin. (4) pct. (vii), care să cuprindă ultimele trei luni de intrări/înregistrări;
d) declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor iniţiale la autorizare;
e) dovada plăţii tarifului de avizare.
(4) Dosarul pentru avizare se transmite structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor cu minimum 30 de zile înainte de expirare, conform datei de eliberare a autorizaţiei.
(5) În cazul schimbării sediului profesional/punctului de lucru autorizat, solicitantul este obligat să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen de maximum 3 zile. După notificare, solicitantul va depune la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la alin. (2). Solicitarea va respecta procedura de autorizare.
Art. 8. - (1) Autorizarea persoanelor prevăzute art. 1 alin. (2) se face în baza confirmării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7.
(2) Autorizaţia se emite de către Ministerul Transporturilor în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare la Ministerul Transporturilor.
(3) Certificatul de autorizare are o valabilitate de 5 ani şi se vizează anual de către Ministerul Transporturilor.
(4) Psihologul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
(i) să deţină atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice;
(ii) să îşi desfăşoare activitatea profesională într-o formă independentă de exercitare a profesiei, în calitate de titular sau salariat, într-un spaţiu de minimum 20 mp, adecvat condiţiilor specifice de evaluare psihologică (mobilat, iluminat, având confort termic şi fonic minim necesar, delimitat de alte activităţi, cu mijloace informatice);
(iii) psihologii salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă, cu extras REGES/REVISAL cu o normă de lucru de minimum 20 de ore pe săptămână şi o durată de minimum 60 de minute/examinare;
(iv) pentru unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, psihologii salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă;
(v) să utilizeze metode şi tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de calitate specifice;
(vi) să aibă atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor emis de către Colegiul Psihologilor din România;
(vii) să deţină şi să completeze corespunzător registrul de evidenţă a examinărilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, prevăzut în anexa nr. 6;
(viii) să întocmească corect şi complet actele profesionale de evaluare psihologică, să organizeze evidenţa acestora şi să le păstreze în conformitate cu reglementările în vigoare;
(ix) să aibă capacitatea informatică să înregistreze şi să raporteze lunar în format electronic structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor situaţia evaluărilor efectuate. Raportarea avizelor de inaptitudine se efectuează zilnic;
(x) să transmită, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de expirare, solicitarea de avizare anuală structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor;
(xi) să afişeze la loc vizibil tarifele practicate, programul de lucru şi autorizaţia;
(xii) să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se modifică componenţa structurilor de psihologie şi formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
Art. 9. - (1) Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele de autorizare cu privire la îndeplinirea condiţiilor necesare realizării activităţii de evaluare psihologică specifică obţinerii permisului de conducere auto şi va încheia un proces-verbal de verificare a concordanţei documentaţiei transmise cu ceea ce se regăseşte în teren, completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; copia procesului-verbal de autorizare se înmânează reprezentatului legal al unităţii psihologice.
(2) În termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea solicitării şi în baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului aprobarea eliberării unui certificat de autorizare pentru psihologul cu drept de liberă practică în vederea realizării de către acesta a evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto sau va propune respingerea solicitării de autorizare. Modelul certificatului de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.
(3) Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele pentru avizare cu privire la menţinerea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor psihologice ale persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie şi va încheia un proces-verbal de verificare a documentaţiei, conform anexei nr. 8.
(4) În baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului acordarea sau respingerea autorizării, respectiv avizării.
Art. 10. - (1) Controlul privind modul de respectare a condiţiilor de autorizare se va efectua conform planului lunar de control, precum şi la sesizare.
(2) Controlul se efectuează de către o comisie formată din persoanele împuternicite de structura medicală din Ministerul Transporturilor.
(3) În urma controlului se va încheia un proces-verbal completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; copia procesului-verbal se înmânează reprezentatului legal al unităţii psihologice.
(4) Pe baza verificării/controlului structura medicală din Ministerul Transporturilor propune conducerii Ministerului Transporturilor următoarele:
a) emiterea sau avizarea autorizaţiei, după caz;
b) sancţionarea prin avertisment scris cu termen de remediere a neconformităţilor în maximum 30 de zile de la data comunicării pentru neafişarea la loc vizibil a tarifelor practicate, programului de lucru şi a autorizaţiei;
c) sancţionarea prin suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 90 de zile pentru neîndeplinirea următoarelor obligaţii:
(i) completarea corectă şi completă a înregistrărilor privind avizele psihologice în registrul de evidenţă a examinărilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie;
(ii) transmiterea solicitării de avizare structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor, cu minimum 30 de zile înainte de expirare;
(iii) păstrarea dosarului persoanei examinate cu toate documentele necesare;
(iv) raportarea electronică trimestrială a numărului de examinări psihologice efectuate potrivit prezentului ordin, la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor;
(v) raportarea avizelor de inapt structurii medicale din Ministerul Transporturilor în termenul prevăzut la art. 8;
(vi) lipsa remedierii în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform lit. b);
d) suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 6 luni se aplică pentru refuzul de a pune la dispoziţia personalului din cadrul structurii medicale din cadrul Ministerul Transporturilor a documentelor solicitate cu ocazia controlului;
e) suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 1 an pentru nerespectarea următoarelor condiţii:
(i) alocarea unui timp minim pentru evaluarea psihologică de 60 de minute, conform procedurii standard;
(ii) eliberarea unui aviz psihologic neconform reglementărilor din prezentele norme;
f) suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de 2 ani pentru nerespectarea următoarelor condiţii:
(i) îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru obţinerea autorizaţiei pe toată durata valabilităţii autorizaţiei;
(ii) utilizarea de metode şi tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de calitate specifice;
(iii) remedierea în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform lit. e);
g) anularea autorizaţiei pentru neîndeplinirea următoarelor obligaţii:
(i) întocmirea corectă şi completă a actelor profesionale de evaluare psihologică, organizarea evidenţei acestora şi păstrarea în conformitate cu reglementările în vigoare;
(ii) eliberarea unui aviz psihologic fără ca persoanele să fie prezente la evaluarea psihologică;
(iii) în cazul desfăşurării activităţii de examinare psihologică într-o altă locaţie decât cea pentru care s-a emis autorizaţia de către Ministerul Transporturilor;
(iv) notificarea structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se modifică componenţa structurilor de psihologie şi formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
(v) funcţionarea fără viză anuală;
(vi) neremedierea în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform lit. f).
(5) Pe perioada aplicării sancţiunii administrative, psihologul sancţionat nu poate solicita reautorizarea formei de exercitare a profesiei prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
(6) Contestaţiile la sancţiunile aplicate se depun în termen de maximum 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu normele legale în vigoare.
Art. 11. - Structura medicală din Ministerul Transporturilor va întocmi, până la data de 25 a fiecărei luni, lista laboratoarelor de specialitate autorizate conform prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică specifică obţinerii permisului de conducere auto, pe care o va publica pe pagina electronică a instituţiei.
Art. 12. - (1) Perioada de autorizare pentru efectuarea evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie este de 5 ani.
(2) Unităţile agreate de legislaţia în vigoare în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor nu se supun unei noi autorizări, acestea având obligaţia respectării prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie.
(3) Tariful prevăzut pentru eliberarea autorizaţiei este de 500 lei.
(4) Tariful prevăzut pentru avizarea anuală a autorizaţiei este de 300 lei.
(5) Tarif prevăzut pentru eliberarea unui duplicat al autorizaţiei în situaţii care o impun (de exemplu, pierdere, deteriorare) este de 300 lei.
(6) Tarifele prevăzute la alin. (3), (4) şi (5) se plătesc în lei, în contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul Bucureşti, C.I.F. 13633330, deschis pentru titularul Ministerul Transporturilor, şi se actualizează, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor.
Art. 13. - Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică se pot contesta în termen de 30 zile, la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti.
Art. 14. - Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică, neautorizat în condiţiile prezentelor norme, atrage după sine răspunderea materială, civilă sau penală, după caz şi se sesizează Colegiul Psihologilor din România.
Art. 15. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA Nr. 8 la norme
PROCES-VERBAL
încheiat în vederea avizării, întocmit astăzi, . . . . . . . . . .
Subsemnaţii
1. . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . ., reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, am procedat la verificarea documentaţiei transmise şi am constatat următoarele:
a) solicitare-tip de avizare
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
b) raport de activitate pentru anul precedent
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
c) copia filei din registrul prevăzut art. 8 alin. (4) lit. (vii), care să cuprindă ultimele trei luni intrări/înregistrări
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
d) declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor iniţiale la autorizare
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
e) dovada plăţii tarifului de avizare
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
Semnături
Membrii comisiei Ministerului Transporturilor
Numele Semnătura
ANEXA Nr. 2 la norme
CERERE DE AUTORIZARE
Subsemnatul/Unitatea . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., prin prezenta solicit autorizarea de către Ministerul Transporturilor, în vederea realizării evaluărilor psihologice pentru obţinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie.
Semnătura şi ştampila Data
ANEXA Nr. 3 la norme
SOLICITARE DE AVIZARE
Subsemnatul/Unitatea . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., prin prezenta solicit avizarea pentru perioada . . . . . . . . . . în vederea realizării evaluărilor psihologice pentru obţinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie în perioada sus-menţionată.
Semnătura şi ştampila Data
ANEXA Nr. 4 la norme
PROCES VERBAL
întocmit astăzi, . . . . . . . . . ., pentru unitatea . . . . . . . . . . sediul/punctul de lucru din . . . . . . . . . .,
cu ocazia controlului menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor psihologice pentru persoane în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
Subsemnaţii:
1. . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . , reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, am procedat la verificarea în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării şi am constatat următoarele:
1. menţinerea condiţiilor de spaţiu
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
2. menţinerea resurselor umane
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
3. menţinerea condiţiilor de dotare cu aparatură
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
4. respectarea reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte condiţiile de desfăşurare a activităţii:
a) Programul de lucru destinat activităţilor de examinare psihologică pentru persoane, în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, este afişat la loc vizibil.
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
b) Tarifele practicate şi certificatul de autorizare sunt afişate la loc vizibil.
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
c) registru unic de evidenţă al examinărilor:
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
d) respectă nr. de examinări/zi
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
e) Caietele de examinare şi avizele eliberate sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare.
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
f) Au solicitat persoanelor examinate o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate psihologic la o altă unitate pentru funcţia pentru care solicită examinarea.
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
g) Au raportat examinările psihologice efectuate, în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor.
□ Da □ Nu
Observaţii: . . . . . . . . . .
Semnături
Membrii comisiei Ministerului Transporturilor Reprezentantul legal al unităţii agreate
Numele Semnătura Numele Semnătura
ANEXA Nr. 5 la norme
- faţă -
certificat de autorizare
- verso -
viza anuală
ANEXA Nr. 6 la norme
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a examinărilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
Nr. Numele şi prenumele CNP Nr. dosar
examinare
Data eliberării
avizului
Avizul obţinut Seria şi nr. aviz Observaţii
1.
2.
3.
ANEXA Nr. 7 la norme
PROCES-VERBAL
de verificare în vederea autorizării, întocmit astăzi, . . . . . . . . . ., la unitatea . . . . . . . . . . la sediul/punctul de lucru din . . . . . . . . . .
Subsemnaţii:
1. . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . ., reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, în prezenţa . . . . . . . . . ., reprezentant legal al unităţii, am procedat la verificarea concordanţei datelor transmise şi am constatat următoarele:
1. condiţii de spaţiu: . . . . . . . . . .
2. atestatul de liberă practică: . . . . . . . . . .
3. resurse umane: . . . . . . . . . .
4. condiţii de dotare cu aparatură: . . . . . . . . . .
5. transmiterea datelor în format electronic: . . . . . . . . . .
Semnături
Membrii comisiei Ministerului Transporturilor Reprezentantul legal al unităţii
Numele Semnătura Numele Semnătura

   (35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Alineatul (3^5) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   (4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.01.2007.

   (5) Abrogat prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
   (6) Pot fi atestaţi ca profesori de legislaţie sau instructori auto pentru pregătirea practică, fără şcolarizare şi susţinerea examenului de atestare, poliţiştii rutieri cu grad de ofiţer cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi care şi-au desfăşurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile poliţiei rutiere.
   (7) Poliţiştii rutieri care nu au grad de ofiţer pot fi atestaţi ca instructori auto pentru pregătirea practică, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (6).
   (8) Abrogat prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
   (9) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (91) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice.
    ___________
    Alineatul (9^1) a fost introdus prin subpunctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2017.
    Alineatul (9^1) Derogare prin alineatul (92) din Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 începând cu 30.06.2017.

   (92) Prin excepţie de la prevederile alin. (91), nu se înregistrează audio sau video proba practică susţinută pentru categoriile AM, A1, A2 şi A.
    ___________
    Alineatul (9^2) a fost introdus prin subpunctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2017.

   (93) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere.
    ___________
    Alineatul (9^3) a fost introdus prin subpunctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2017.

   (94) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările prevăzute la alin. (91), precum şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 97/2017 începând cu 19.08.2017.
    Alineatul (9^4) a fost introdus prin subpunctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2016 începând cu 30.06.2017.

   (10) Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 268/2010 începând cu 12.06.2017.

   Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze.
   (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau reşedinţa în România persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:
   a) locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;
   b) revin periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;
   c) locuiesc în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.
   (3) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).
   (4) Participarea la studii în cadrul unei universităţi sau şcoli din România nu implică transferul domiciliului sau al reşedinţei în România.
   (5) Dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi a studiilor în România se face, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 23 alin. (10), cu documente:
   a) prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene sau regimul străinilor în România;
   b) emise de instituţia/instituţiile de învăţământ, acreditată/acreditate în condiţiile legii, care să ateste că persoana urmează studii în România de cel puţin 6 luni;
   c) alte documente justificative, după caz.
    ___________
    Art. 23^1. - a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 24. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa în sensul art. 231 alin. (2) sau, în cazul celor aflaţi la studii în România de cel puţin 6 luni, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află adresa unde locuiesc.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    Alineatul (1) Derogare prin alineatul (11) din Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 începând cu 01.09.2014.

   (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care solicită obţinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice pot fi examinaţi de autoritatea competentă pe raza căreia se află şcoala de conducători auto autorizată unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 157/2012 începând cu 24.01.2017.
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.

   (3) În localităţile în care autoritatea competentă autorizează desfăşurarea cursurilor de pregătire şi susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, şi în limba minorităţii naţionale respective.
   (4) În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (5) Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:
   a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;
   b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (51) În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 123/2013 începând cu 08.08.2013.
    Alineatul (5^1) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează numai după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 123/2013 începând cu 12.06.2017.
    Alineatul (5^2) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (53) În cazurile prevăzute la alin. (51) şi (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni şi care deţin permis de conducere eliberat de autorităţile competente române, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 123/2013 începând cu 12.06.2017.
    Alineatul (5^3) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1).
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic:
   a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;
   b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;
   c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;
   d) datele de identificare a permisului de conducere.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   (8) Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   (9) Datele prevăzute la alin. (7) se şterg după 10 ani de la data încetării valabilităţii permisului de conducere.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   Art. 241. - (1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:
   a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D - conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;
   b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE - conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.
   (2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:
   a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
   b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
   c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
   d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
   e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
   f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile şi pentru categoriile A1 şi A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile şi pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile şi pentru categoria D1;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 13. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.
   h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile şi pentru categoria Tr, în anumite cazuri specifice;
    ___________
    Litera h) a fost introdusă prin punctul 14. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile şi pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr şi una sau două remorci;
    ___________
    Litera i) a fost introdusă prin punctul 14. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile şi pentru vehiculele din categoria Tb.
    ___________
    Litera j) a fost introdusă prin punctul 14. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (21) Cazurile specifice pentru care se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt următoarele:
   a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
   b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
   c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
   d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 kg.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.
    ___________
    Art. 24^1. - a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   Art. 25. - (1) Pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care au o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaţie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere conduse de persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile stabilite prin regulament.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   
Punere în aplicare Art. 25. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 149. - (1) Conducătorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:
a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;
b) la celelalte autovehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;
c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în partea din spate stânga sus;
d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;
e) la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.
(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:
a) să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase;
b) să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;
c) să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

   Art. 26. - Proprietarii sau deţinătorii mandataţi de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligaţi să asigure testarea anuală a conducătorilor de autovehicule atestaţi profesional, în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
   Art. 27. Abrogat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   (3) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.
   (4) Abrogat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   Art. 28. - Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se ţine de către poliţia rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 28. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 281. - Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    ___________
    Art. 28^1. - a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 02.09.2017.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 222. - Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează:
a) categoria G cu categoria A;
b) categoria A cu categoria A;
c) categoria B cu categoria B;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria D cu categoria D;
f) categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE;
g) categoriile B, C, E şi/sau B + E şi C + E cu categoriile BE şi CE;
h) categoriile C, D, E şi/sau C + E şi D + E cu categoriile CE şi DE;
i) categoriile B, C, D, E şi/sau B + E, C + E şi D + E cu categoriile BE, CE şi DE;
j) categoria F cu categoria Tr;
k) categoria H cu categoria Tb;
l) categoria I cu categoria Tv.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
CAPITOLUL III Permisul de conducere
Art. 29. - (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic.
(2) Înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizată, în vederea obţinerii permisului de conducere.
(4) Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.
Art. 31. - Traseele pe care se poate învăţa conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere se stabilesc de către poliţia rutieră.
Art. 32. - (1) Autorităţile competente care examinează persoanele în vederea obţinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia candidaţii îşi au domiciliul sau reşedinţa.
(3) Examinarea la probele teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere poate fi efectuată şi în alte localităţi decât în municipiul reşedinţă de judeţ în care candidaţii îşi au domiciliul sau reşedinţa, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective.
Art. 33. - Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere, denumită în continuare candidat, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;
c) să nu se găsească sub incidenţa prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor când face dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 116 din acelaşi act normativ;
Art. 36. - Cursul de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.
Art. 38. -Art. 41. -
(1) Autovehiculele destinate învăţării conducerii şi cele folosite la susţinerea probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere, să fie dotate cu dublă comandă, cel puţin pentru pedalele de ambreiaj şi frână, cu excepţia autovehiculelor cu transmisie automată şi a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puţin pentru pedala de frână, şi să îndeplinească toate celelalte condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.
(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o casetă având inscripţia "Şcoala", cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, care vor avea inscripţia "Şcoala" aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate.
Art. 45. - Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se predă de către persoana care îl deţine, în termen de 30 de zile, autorităţii emitente.

   
CAPITOLUL IV

  Semnalizarea rutieră

   Art. 29. - (1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care dirijează circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule.
   (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2010 începând cu 23.06.2010.

   Art. 30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:
   a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
   b) indicatoarele;
   c) marcajele;
   d) alte dispozitive speciale.
   (2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare.
   (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au următoarele semnificaţii:
   a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
   b) semnalul de culoare roşie interzice trecerea;
   c) semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea.
   (4) Mijloacele de semnalizare rutieră, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează şi se întreţin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliţiei rutiere.
   (5) Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersecţiilor dintre două drumuri de categorii diferite se asigură, se instalează şi se întreţin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulaţiei stabilit în nodul rutier respectiv.
   (6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare.
   (7) Se interzic:
   a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei;
   b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.
   Art. 31. - Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate:
   a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;
   b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);
   c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;
   d) semnalele luminoase sau sonore;
   e) indicatoarele;
   f) marcajele;
   g) regulile de circulaţie.
   Art. 32. - (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii:
   a) lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului;
   b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;
   c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.
   (2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
   a) pentru lumina roşie - autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;
   b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.

   c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum şi tractoarele agricole sau forestiere care tractează utilajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite.
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare.
   (4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic.
   (41) Pe autovehiculele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inscripţionate vizibil cu denumirea şi sigla instituţiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice, potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2010 începând cu 23.06.2010.

   (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifică sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. Condiţiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.
   Art. 33. - (1) Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei rutiere.
   (2) Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este însoţită pe timpul nopţii de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă şi se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranţă a tuturor participanţilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 93/2016 începând cu 16.05.2016.

   (3) Semnalizarea şi amenajările rutiere se definesc şi se realizează în condiţiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
   Art. 34. - Condiţiile de circulaţie pe viaducte şi în tunele, precum şi semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

   
Punere în aplicare CAPITOLUL IV prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
CAPITOLUL IV Semnalizarea rutieră
Art. 46. - (1) Semnificaţia, precum şi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutieră, forma, simbolul, culoarea şi condiţiile de execuţie, amplasarea, instalarea şi aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.
(2) Semnalizarea rutieră în tunele sau pe viaducte se asigură, se realizează şi se întreţine de către administratorul acestora.
SECŢIUNEA 1 Semnalele luminoase
§1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor
Art. 47. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;
b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclişti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roşu, galben, verde;
b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: roşu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontală la partea superioară şi unul la partea inferioară, toate cu lumina albă.
Art. 48. - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei.
(2) Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.
Art. 49. - Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.
Art. 50. - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de casetă cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre care trei sunt poziţionate orizontal şi unul sub cel din mijloc, însoţite de panouri cu semne adiţionale.
(2) Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinaţia luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei.
(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentă a celor trei lumini din partea superioară a casetei.
Art. 51. - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumina intermitentă de culoare verde sub forma uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului.
Art. 52. - (1) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.
(2) La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.
(3) Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta anunţă apariţia semnalului de culoare verde.
Art. 53. - (1) Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă.
(2) Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteză redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.
Art. 54. - În intersecţii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.
Art. 55. - Semnalul luminos destinat numai dirijării circulaţiei bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roşie, respectiv verde pe fond negru. Aceeaşi destinaţie o are şi semnalul luminos al unui semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicletă.
Art. 56. - (1) Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. Semnalul roşu, având forma a două bare încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei săgeţi cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea bandă.
(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat către dreapta sau stânga jos anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.
Art. 57. - Conducătorul vehiculului care intră într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.
§2. Semnalele luminoase pentru pietoni
Art. 58. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.
(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul său imaginea unui pieton în mers, iar cel roşu, imaginea unui pieton oprit.
(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.
(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.
Art. 59. - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Când semnalul de culoare verde începe să funcţioneze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul roşu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, să aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde.
Art. 60. - Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă.
§3. Alte semnale luminoase
Art. 61. - În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare.
Art. 62. - Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul său imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbenă pe fond negru.
Art. 63. - Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării acestora.
SECŢIUNEA a 2-a Indicatoarele
Art. 64. - Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restricţie;
3. de obligare;
c) de orientare şi informare, care pot fi:
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistică;
4. panouri adiţionale;
5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;
d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.
Art. 65. - (1) Indicatoarele se instalează, de regulă, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care condiţiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stângă, în zona mediană a drumului, pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei, în loc vizibil pentru toţi participanţii la trafic.
(2) Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificaţia.
(3) Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea semnificaţiei acestora nu este afectată.
(4) Pentru a fi vizibile şi pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
(5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea şi a evidenţia semnificaţia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizantă cu reflexie ridicată. Aceste indicatoare pot fi însoţite, după caz, de dispozitive luminoase.
Art. 66. - (1) Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează.
(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaţia lui este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3) Semnificaţia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizează sectoare periculoase, zona de acţiune a indicatoarelor este reglementată prin plăcuţe adiţionale.
(4) Indicatoarele de avertizare se instalează înaintea locului periculos, la o distanţă de maximum 50 m în localităţi, între 100 m şi 250 m în afara localităţilor, respectiv între 500 m şi 1.000 m pe autostrăzi şi drumuri expres. Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanţă mai mare, sub indicator se instalează un panou adiţional "Distanţa între indicator şi începutul locului periculos".
(5) Pe autostrăzi şi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou adiţional "Distanţa între indicator şi începutul locului periculos". În situaţia în care lungimea sectorului periculos depăşeşte 1.000 m, sub indicator se montează panoul adiţional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul".
(6) Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau de restricţie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restricţiei, semnificaţia acestor indicatoare încetează în intersecţia cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restricţie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunţă intrarea într-o localitate, semnificaţia lor este valabilă pe drumul respectiv până la întâlnirea indicatorului "Ieşire din localitate", cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
Art. 67. - Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricţie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleaşi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea că fondul alb este înlocuit cu fondul galben.
SECŢIUNEA a 3-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
Art. 68. - Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizează cu indicatoare de avertizare corespunzătoare şi/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată.
Art. 69. - (1) Trecerea la nivel cu calea ferată curentă fără bariere sau semibariere se semnalizează, după caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere", însoţite de indicatorul "Oprire".
(2) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată fără bariere, interzicerea circulaţiei rutiere se realizează, optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roşii şi stingerea semnalizării de control reprezentate de lumina intermitentă albă şi, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.
Art. 70. - (1) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere.
(2) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi asigurate şi cu bariere care sunt acţionate manual.
(3) Barierele şi semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roşie şi albă şi pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc roşu. Benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele şi semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumină roşie.
(4) La trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se realizează în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi prin coborârea în poziţie orizontală a semibarierelor.
Art. 71. - (1) Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se consideră realizată chiar şi numai în una din următoarele situaţii:
a) prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativă roşie;
b) prin funcţionarea sistemului sonor;
c) prin poziţia orizontală a unei singure semibariere.
(2) Circulaţia rutieră se consideră de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.
Art. 72. - În zona trecerilor la nivel cu calea ferată, funcţionarea instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fără bariere, a instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum şi instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere, prevăzută cu instalaţie de semnalizare luminoasă automată", sunt asigurate de administratorul de cale ferată, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferată este asigurat de către administratorul drumului.
Art. 73. - (1) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială se instalează indicatorul "Alte pericole", însoţit de un panou adiţional ce conţine imaginea unei locomotive.
(2) Atunci când pe calea ferată industrială se deplasează un vehicul feroviar, circulaţia trebuie dirijată de un agent de cale ferată.
Art. 74. - Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată, destinate să interzică accesul vehiculelor a căror încărcătură depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbenă şi neagră. Pe stâlpii de susţinere ai porţilor de gabarit se instalează indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maximă de trecere admisă.
SECŢIUNEA a 4-a Marcajele
Art. 75. - (1) Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificaţia.
(2) Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de artă, pe accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente şi construcţii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-şi păstreze proprietăţile de reflexie şi pe timp de ploaie sau ceaţă.
(3) Marcajele nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafaţa acestora nu trebuie să fie lunecoasă. Marcajele pe partea carosabilă se execută cu microbile de sticlă şi pot fi însoţite de butoni cu elemente retroreflectorizante.
Art. 76. - Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulaţie;
2. de separare a benzilor pe acelaşi sens;
b) de delimitare a părţii carosabile;
c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclişti;
d) diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spaţii interzise;
3. pentru interzicerea staţionării;
4. pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. săgeţi sau inscripţii;
e) laterale aplicate pe:
1. lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului;
4. borduri.
Art. 77. - (1) Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor şi benzilor de circulaţie, cât şi pentru delimitarea părţii carosabile.
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia.
(3) Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator de interzicere a staţionării, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.
(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat şi un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifică faptul că banda este rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
Art. 78. - Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.
Art. 79. - (1) Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în următoarele situaţii:
a) marcajul cu linie discontinuă simplă:
1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi şi circulaţie în ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localităţi acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaţie;
5. pentru marcaje de ghidare în intersecţii;
b) marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoţit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.
(2) Linia continuă se foloseşte în următoarele situaţii:
a) linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de acelaşi sens la apropierea de intersecţii şi în zone periculoase;
b) linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliţiei rutiere.
(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnificaţia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
(4) Pe drumurile cu circulaţie în ambele sensuri prevăzute cu o singură bandă pe sens, pe distanţa cuprinsă între indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execută cu linie continuă.
Art. 80. - (1) Marcajele de delimitare a părţii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita din dreapta a părţii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrăzilor şi a drumurilor expres, unde marcajul se aplică şi pe partea stângă, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie. Aceste marcaje pot fi cu linie continuă sau discontinuă simplă.
(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecţii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaţie nu sunt coliniare.
(3) Marcajele pentru interzicerea staţionării se pot realiza:
a) prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părţii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie în zig-zag la marginea părţii carosabile.
(4) Marcajele prin săgeţi sunt folosite pentru:
a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprimă prin îngustarea părţii carosabile);
c) repliere, numai în afara localităţilor pe drumuri cu o bandă pe sens şi dublu sens de circulaţie.
Art. 81. - (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează circulaţia, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripţia "Stop".
(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latură paralelă cu linia discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faţă de axul drumului, indică locul destinat traversării părţii carosabile de către biciclişti.
Art. 82. - (1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participanţilor la trafic, pe partea carosabilă se pot executa marcaje sub formă de inscripţii, simboluri şi figuri.
(2) Pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale deschise traficului internaţional (E), la extremităţile părţii carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea carosabilă.
Art. 83. - (1) Marcajele, cum sunt: săgeţile, inscripţiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificaţia indicatoarelor sau pentru a da participanţilor la trafic indicaţii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
(2) Marcajul sub forma unei sau unor săgeţi, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obligă la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. Săgeata de repliere care este oblică faţă de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează obligaţia ca vehiculul care nu se află pe banda indicată de săgeată să fie condus pe acea bandă.
(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staţionării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre.
(4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimitează spaţiul interzis circulaţiei.
(5) Marcajele se pot aplica şi pe ziduri de sprijin, parapete de protecţie sau alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regulă de culoare albă, cu excepţia celor ce se aplică pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare albă, neagră sau galbenă şi neagră, precum şi a celor provizorii, folosite la organizarea circulaţiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. În zonele periculoase sau unde staţionarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi şi de alte culori.
SECŢIUNEA a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor
Art. 84. - (1) În afara localităţilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizează cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare albă, omologaţi, instalaţi la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari şi pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare roşie şi albă sau galbenă. Dispozitivele reflectorizante de culoare roşie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confecţionaţi stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie să fie dure.
(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta şi pe parapetele de protecţie, pereţii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalaţii laterale drumului.
Art. 85. - (1) Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie şi se realizează în scopul asigurării desfăşurării în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare şi are semnificaţia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări.
(2) Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum semafoare, balize direcţionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile şi cărucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confecţionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoţite de lămpi cu lumină galbenă intermitentă.
(3) Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip "limitatoare de viteză" şi se aplică marcaje, corespunzător situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit.
Art. 86. - (1) Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreţinută şi modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie.
(2) Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu uşurinţă de participanţii la trafic.
Art. 87. - Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului şi acordul poliţiei, dacă nu a realizat semnalizarea temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depăşit ori lucrarea se execută în alte condiţii decât cele stabilite în autorizaţie sau acord.
SECŢIUNEA a 6-a Semnalele poliţiştilor şi ale altor persoane care dirijează circulaţia
Art. 88. - (1) Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:
a) braţul ridicat vertical semnifică "atenţie, oprire" pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare;
b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborî braţul sau braţele, poziţia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticală a braţului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni.
(2) Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţa ori prin spatele său, să îl ocolească prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.
(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţistul poate folosi şi fluierul.
Art. 89. - (1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a) poliţiştii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) pot efectua şi următoarele semnale:
a) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.
Art. 90. - Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijează circulaţia trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.
SECŢIUNEA a 7-a Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic
Art. 91. - (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă intervenţia sau misiunea impune urgenţă.
(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară.
(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele luminoase.
Art. 92. - (1) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
(2) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreaptă a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stângă a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stângă în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.
Art. 93. - Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloană oficială o pot depăşi dacă li se semnalizează această manevră de către poliţistul rutier. Se interzice altor participanţi la trafic intercalarea sau ataşarea la o astfel de coloană oficială.
Art. 94. - (1) Coloanele oficiale se însoţesc de echipaje ale poliţiei rutiere, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni emise de ministrul administraţiei şi internelor.
(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însoţesc de autovehicule de control al circulaţiei aparţinând Ministerului Apărării, care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum şi cele luminoase de culoare albastră.
Art. 95. - Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale, precum şi transporturile speciale pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

   
CAPITOLUL V

  Reguli de circulaţie

   
SECŢIUNEA 1

  Obligaţiile participanţilor la trafic

   Art. 35. - (1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.
   (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.
   (3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârşirea unei fapte de natură contravenţională sau penală.
   (4) În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, poliţiştii rutieri sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive.
   (41) Funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare roşie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2010 începând cu 23.06.2010.

   (5) Poliţiştii de frontieră, îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării, agenţii căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, precum şi membrii patrulelor şcolare de circulaţie sunt obligaţi ca, pe timpul exercitării atribuţiilor, să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant.
   (6) Conducătorii autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (7) Nevăzătorii sunt obligaţi să poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare albă.
   Art. 36. - (1) Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (11) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la obligaţia legală de a le purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 28.09.2014.

   (12) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament.
    ___________
    Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 28.09.2014.

   (13) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.
    ___________
    Alineatul (1^3) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 28.09.2014.

   (2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia să poarte cască de protecţie omologată.
   (3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mişcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 12.10.2019.

   Art. 37. - (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore.
   (2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore.
   (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.
   Art. 38. - Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat şi/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea poliţistului rutier.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 39. - Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
    ___________
    Art. 39. a fost modificat prin punctul 141. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   
Art. 39. A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 11/2017 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte următoarele:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 iunie 2017.

   Art. 40. - Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 40. a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§9. Alte obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie
Art. 147. - Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
2. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;
3. să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;
4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;
5. să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii;
6. să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere.
Art. 148. - Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai:
1. să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;
2. să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri.
4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
6. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
7. să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
8. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
9. să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
10. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât şi din exterior;
11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
13. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;
14. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
15. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
16. să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
17. să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic;
20. să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
21. să arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanţe.
22. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A.
Art. 149. - (1) Conducătorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:
a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;
b) la celelalte autovehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;
c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în partea din spate stânga sus;
d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;
e) la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.
(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:
a) să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase;
b) să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;
c) să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
ANEXA Nr. 1F
Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor
1. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se clasifică în 5 grupe de masă:
a) grupa 0, pentru copii cu masa mai mică de 10 kg;
b) grupa 0+, pentru copii cu masa mai mică de 13 kg;
c) grupa I, pentru copii cu masa între 9 şi 18 kg;
d) grupa II, pentru copii cu masa între 15 şi 25 kg;
e) grupa III, pentru copii cu masa între 22 şi 36 kg.
2. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se împart în două clase:
a) o clasă integrală care cuprinde o combinaţie de chingi ori de elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitiv de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru protecţie la impact, care poate fi ancorat prin propria sa chingă integrală ori propriile sale chingi integrale;
b) o clasă neintegrală care poate cuprinde un dispozitiv parţial de fixare în scaun care, atunci când este utilizat împreună cu centura de siguranţă a unui adult ce înconjoară corpul copilului sau fixează dispozitivul în care se află copilul, formează un sistem complet de fixare în scaun a copilului.
3. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se utilizează în funcţie de caracteristicile fizice ale copiilor în conformitate cu:
a) grupa de masă corespunzătoare pentru copii, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul 44/03 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Directiva (77/541/CEE) a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranţă şi la sistemele de reţinere ale autovehiculelor;
b) înălţimea şi masa maximă a ocupantului căruia îi este destinat dispozitivul de fixare în scaun pentru copii, astfel cum este indicat de către producător, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 129 privind dispoziţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de fixare pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor.
SECŢIUNEA 1 Reguli generale
Art. 96. - (1) Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cel mai apropiat poliţist atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei altei situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.
(2) Se interzice oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale ori substanţe sau să creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie.
Art. 97. - (1) Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.
(11) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.
(12) Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.
(13) Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înţelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziţia şezut sau culcat, care poate cuprinde o combinaţie de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranţă pentru copii, pernă de înălţare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi, portbebe-coşuleţ pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum şi centură şi sisteme de centuri pentru copii.
(14) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut la alin. (1) şi (12) trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea acestor dispozitive în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F.
(15) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucţiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicaţia electronică cu instrucţiuni care indică în ce mod şi în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiţii de siguranţă.
(16) Prin excepţie de la prevederile alin. (15), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.
(17) Dispoziţiile prevăzute la alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.
(18) Se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă.
(19) Transportul copilului în condiţiile prevăzute la alin. (18) se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.
(110) Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în condiţiile prevăzute la alin. (18) are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia. Dispoziţiile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(2) Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă.
(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.
(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevăzut la alin. (18) sunt transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Dispoziţiile prevăzute la alin. (110) se aplică în mod corespunzător.
(23) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă.
(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupă scaunul din faţă să ţină în braţe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.
(4) Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţă:
a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staţionează;
b) femeile în stare vizibilă de graviditate;
c) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;
d) persoanele care au certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de siguranţă;
e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învaţă să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia.
(6) Afecţiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranţă, precum şi modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 98. - (1) Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.
(2) Copiii în vârstă de până la 7 ani, dacă sunt ţinuţi în braţe, precum şi cei de până la 14 ani se transportă numai în ataşul motocicletelor.
Art. 99. - (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu excepţia bicicletelor şi a celor trase sau împinse cu mâna, este permisă numai în timpul zilei.
(2) Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la alin. (1) să circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30 km/h.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Reguli pentru circulaţia vehiculelor

   §1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi
   Art. 41. - (1) Vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie.
   (2) Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din partea dreaptă a drumului către axa acestuia. În cazul autostrăzilor, banda de urgenţă nu intră în numerotarea benzilor de circulaţie.
   (3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   Art. 42. - Când circulaţia se desfăşoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza de deplasare, având obligaţia să revină pe prima bandă ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.
   Art. 43. - (1) Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivă.
   (2) Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părţii carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

   
Punere în aplicare §1. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi
Art. 106. - (1) Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a două autovehicule circulă în aceeaşi direcţie, dar pe benzi diferite, şi intenţionează să se înscrie pe banda liberă dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stânga să ocupe acea bandă.
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfârşeşte, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea bandă.
Art. 107. - (1) La intersecţiile prevăzute cu indicatoare şi/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcţiei de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcţiei de mers voite cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie şi sunt obligaţi să respecte semnificaţia indicatoarelor şi marcajelor.
(2) La intersecţiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupă în mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie, următoarele poziţii:
a) rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre dreapta;
b) rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre stânga. Când circulaţia se desfăşoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenţionează să vireze la stânga sunt obligaţi să ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stângă;
c) oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte.
(3) Dacă în intersecţie circulă şi tramvaie, iar spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe două sau mai multe rânduri, toţi conducătorii de vehicule, indiferent de direcţia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.
(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o staţie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, şi să îşi reia deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost închise şi s-au asigurat că nu pun în pericol siguranţa pietonilor angajaţi în traversarea drumului public.
Art. 108. - Schimbarea direcţiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu această semnificaţie.
Art. 109. - Dacă în apropierea unei intersecţii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se circule într-o anumită direcţie, vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate.
Art. 110. - (1) În situaţiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcţiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecţiei, iar dacă există un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificaţiei acestuia.
(2) Schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intră într-o intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului intersecţiei, fără intersectarea traiectoriei acestora.
(3) Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părţii carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.
Art. 111. - Se interzice circulaţia participanţilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

   
Punere în aplicare §1. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA a 2-a Utilizarea părţii carosabile
Art. 100. - (1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.
(2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
Art. 101. - Când drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situată lângă acostament sau bordură. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacă banda de circulaţie utilizată este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
Art. 102. - Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depăşite sau cele care se deplasează cu viteză redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordură, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora.
Art. 103. - Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi această bandă, cu obligaţia să lase liberă calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Art. 104. - Vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o astfel de bandă există şi este semnalizată ca atare. Pe aceeaşi bandă pot circula şi autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă.
Art. 105. - Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul riscă să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului.

   §2. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule
   Art. 44. - (1) În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condiţiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonoră şi luminoasă aflate în dotare şi omologate.
   (2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 22.09.2017.

   (3) Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice.
   (4) În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.
   (5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în legătură cu prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.

   
Punere în aplicare §2. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§2. Semnalele conducătorilor de vehicule
Art. 112. - Conducătorii de vehicule semnalizează cu mijloacele de avertizare luminoasă, sonoră sau cu braţul, după caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 113. - (1) Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără să îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă".
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):
a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 114. - (1) Conducătorii de autovehicule şi tramvaie sunt obligaţi să folosească instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
a) luminile de poziţie sau de staţionare pe timpul imobilizării vehiculului pe partea carosabilă în afara localităţilor, de la lăsarea serii şi până în zorii zilei, ziua când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, după gradul de iluminare a drumului public;
c) luminile de întâlnire şi cele de ceaţă pe timp de ceaţă densă;
d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transportă grupuri organizate de persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transportă mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
e) luminile de întâlnire atunci când plouă torenţial, ninge abundent ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum;
f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;
g) luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, inclusiv la punerea în mişcare a vehiculului de pe loc.
(2) Pe timpul nopţii, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligaţi ca de la o distanţă de cel puţin 200 m să folosească luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în faţa sa, acesta este obligat sa folosească luminile de întâlnire de la o distanţă de cel puţin 100 m.
(3) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă conducătorii de autovehicule şi tramvaie care se apropie de o intersecţie nedirijată prin semnale luminoase sau de către poliţişti sunt obligaţi să semnalizeze prin folosirea alternantă a luminilor de întâlnire cu cele de drum dacă nu încalcă astfel prevederile alin. (2).
(4) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în funcţiune pe partea stângă, în faţă o lumină de întâlnire şi în spate una de poziţie.
(5) Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:
a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;
b) când vehiculul se deplasează foarte lent şi/sau constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic;
c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule şi tramvaie trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
(7) Când circulă prin tunel conducătorul de vehicul este obligat să folosească luminile de întâlnire.
Art. 115. - Un vehicul poate fi oprit sau staţionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se află:
a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanţă de cel puţin 50 m;
b) în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat;
c) în localităţi, la marginea părţii carosabile, în cazul motocicletelor cu două roţi, fără ataş şi a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursă de energie.
Art. 116. - (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în mişcare.
(2) Intenţia conducătorilor de autovehicule şi tramvaie de a schimba direcţia de mers, de a ieşi dintr-un rând de vehicule staţionate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmează să efectueze întoarcere, depăşire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara localităţilor înainte de începerea efectuării manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor şi tramvaielor pe partea carosabilă se semnalizează cu lumina roşie din spate.
Art. 117. - (1) Conducătorii vehiculelor cu două roţi, precum şi ai celor cu tracţiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligaţi să efectueze următoarele semnale:
a) braţul stâng întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre stânga sau de a depăşi;
b) braţul drept întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre dreapta;
c) braţul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează să oprească.
(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

   §3. Depăşirea
   Art. 45. - (1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial.
   (2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.
   (3) Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.
   (4) Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie.
   (5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin partea dreaptă.
   (6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu suficient.
   Art. 46. - Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.

   
Punere în aplicare §3. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§3. Depăşirea
Art. 118. - Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat:
a) să se asigure că acela care îl urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare şi că poate depăşi fără a pune în pericol sau fără a stânjeni circulaţia din sens opus;
b) să semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii;
c) să păstreze în timpul depăşirii o distanţă laterală suficientă faţă de vehiculul depăşit;
d) să reintre pe banda sau în şirul de circulaţie iniţial după ce a semnalizat şi s-a asigurat că poate efectua această manevră în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depăşit şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
Art. 119. - Conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat:
a) să nu mărească viteza de deplasare;
b) să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se deplasează.
Art. 120. - (1) Se interzice depăşirea vehiculelor:
a) în intersecţii cu circulaţia nedirijată;
b) în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;
c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune animală, motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului este de cel puţin 7 m;
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje;
f) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea;
g) în dreptul staţiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar staţia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;
h) în zona de acţiune a indicatorului "Depăşirea interzisă";
i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere;
j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducătorul acestuia este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii;
k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de circulaţie.
(2) Se interzice depăşirea coloanei oficiale.

   §4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus
   Art. 47. - Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între vehicule o distanţă laterală suficientă şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaţie respective.

   §5. Viteza şi distanţa dintre vehicule
   Art. 48. - Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă.
   Art. 49. - (1) Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.
   (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A şi B, şi limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere.
   (3) Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
   (4) Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt:
   a) pe autostrăzi - 130 km/h;
   b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) - 100 km/h;
   c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.
   Art. 50. - (1) Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile şi subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 15 alin. (2) sunt următoarele:
   a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A şi B;
   b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D şi subcategoria D1;
   c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 şi C1;
   d) 45 km/h, pentru tractoare agricole sau forestiere şi mopede.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.
   (3) Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor de 70 km/h.
   (4) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
   Art. 51. - Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanţă suficientă faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii.
   Art. 52. - (1) Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutieră.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori întrecerilor autorizate sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contravenţional, civil sau penal, după caz.
   Art. 53. - Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de învăţământ, pieţelor, târgurilor, spitalelor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente.

   
Punere în aplicare §5. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§4. Viteza şi distanţa între vehicule
Art. 121. - (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare.
(2) Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
(3) Administratorul drumului public este obligat să instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteză.
(4) În afara localităţilor, înaintea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane şi/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanţă de 100 m faţă de acestea, administratorul drumului este obligat să realizeze amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
Art. 122. - Se interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată, fără motiv întemeiat.
Art. 123. - Conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele situaţii:
a) la trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată;
b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mică de 50 m;
c) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se află în mers sau staţionează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de circulaţie pe sens;
d) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament;
e) când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă;
f) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare;
g) în zona de acţiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00, precum şi a indicatorului "Accident";
h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediata apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze în traversare;
i) la schimbarea direcţiei de mers prin viraje;
j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii de ceaţă, ploi torenţiale, ninsori abundente.
Art. 124. - Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 să instaleze indicatoare de avertizare şi să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule să reducă viteza de deplasare.

   §6. Reguli referitoare la manevre
   Art. 54. - (1) Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.
   (2) Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei.

   
Punere în aplicare §6. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§5. Reguli referitoare la manevre
Art. 125. - Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainte şi înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul.
Art. 126. - Se interzice întoarcerea vehiculului:
a) în locurile în care este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 142 lit. f);
b) în intersecţiile în care este interzis virajul la stânga, precum şi în cele în care, pentru efectuare, este necesară manevrarea înainte şi înapoi a vehiculului;
c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d) pe drumurile cu sens unic;
e) pe marcajul pietonal;
f) în locurile în care este instalat indicatorul "Întoarcerea interzisă".
Art. 127. - (1) Pe drumurile publice înguste şi/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, se procedează după cum urmează:
a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele;
b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul uşor, conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele;
c) la întâlnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele.
(2) În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urcă, cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu.
Art. 128. - (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:
a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepţia lit. d);
b) pe o distanţă mai mare de 50 m;
c) la ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice.
(2) În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puţin o persoană aflată în afara vehiculului.
(3) Persoana care dirijează manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată să se asigure că manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic.
(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomandă dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

   §7. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea
   Art. 55. - Intersecţiile sunt:
   a) cu circulaţie nedirijată;
   b) cu circulaţie dirijată. În această categorie sunt incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu.
   Art. 56. - La apropierea de o intersecţie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic care au acest drept.
   Art. 57. - (1) La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condiţiile stabilite prin regulament.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) La intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistului rutier.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (3) Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersecţiei.
   (4) În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.
   Art. 58. - În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.
   Art. 59. - (1) În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.
   (2) În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.
   (3) În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersecţie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.
   (4) Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.

   
Punere în aplicare §7. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§6. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea
Art. 129. - (1) Vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificaţia: "Drum cu prioritate", "Intersecţie cu un drum fără prioritate" sau "Prioritate faţă de circulaţia din sens invers" are prioritate de trecere.
(2) Când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecţie dirijată prin indicatoare, venind de pe două drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeaşi semnificaţie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
Art. 130. - Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecţie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele luminoase şi sonore, are obligaţia să îi acorde prioritate de trecere.
Art. 131. - (1) La apropierea de o staţie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveolă, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenţia de a ieşi, conducătorul vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordură este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere pietonilor aflaţi pe partea carosabilă pentru a urca în tramvai sau după ce au coborât din acesta, dacă tramvaiul este oprit în staţie fără refugiu.
Art. 132. - Conducătorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenţa altor participanţi la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.
Art. 133. - În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi care circulă conform semnificaţiei culorii semaforului care li se adresează.
Art. 134. - La ieşirea din zonele rezidenţiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează.
Art. 135. - Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi în următoarele situaţii:
a) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau local;
b) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum judeţean venind de pe un drum comunal sau local;
c) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d) când urmează să pătrundă într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în interiorul acesteia;
e) când circulă în pantă faţă de cel care urcă, dacă pe sensul de mers al celui care urcă se află un obstacol imobil. În această situaţie manevra nu este considerată depăşire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
f) când se pune în mişcare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alăturată acestuia faţă de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de direcţia de deplasare;
g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi se intersectează cu un biciclist care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare;
h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului.

   §8. Trecerea la nivel cu calea ferată
   Art. 60. - (1) Participanţii la trafic trebuie să dea dovadă de prudenţă sporită la apropierea şi traversarea liniilor de cale ferată curentă sau industrială, după caz.
   (2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească în dreptul indicatorului ce obligă la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre ori în poziţie orizontală şi/sau semnalele sonore şi luminoase care anunţă apropierea trenului sunt în funcţiune.
   (3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor agentului de cale ferată.

   
Punere în aplicare §8. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§7. Trecerea la nivel cu calea ferată
Art. 136. - (1) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă, conducătorul de vehicul este obligat să circule cu viteza redusă şi să se asigure că din partea stângă sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.
(2) La traversarea căii ferate, pietonii sunt obligaţi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
Art. 137. - (1) Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curentă prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează, iar semnalul cu lumina albă intermitentă cu cadenţa lentă este în funcţiune.
(2) Când circulaţia la trecerea la nivel cu calea ferată curentă este dirijată de agenţi de cale ferată, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.
Art. 138. - (1) Conducătorul de vehicul este obligat să oprească atunci când:
a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;
b) semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune;
c) întâlneşte indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere" sau "Oprire".
(2) Vehiculele trebuie să oprească, în ordinea sosirii, în locul în care există vizibilitate maximă asupra căii ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.
Art. 139. - (1) În cazul imobilizării unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat să scoată imediat pasagerii din vehicul şi să elibereze platforma căii ferate, iar când nu este posibil, să semnalizeze prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2) Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligaţi să acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezenţei lui.
(3) Conducătorului de vehicul îi este interzis să treacă sau să ocolească porţile de gabarit instalate înaintea căilor ferate electrificate, dacă înălţimea sau încărcătura vehiculului atinge ori depăşeşte partea superioară a porţii.
Art. 140. - (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferată industrială, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare şi din timp de către cel puţin un agent de cale ferată.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor agenţilor de cale ferată.

   §9. Autovehicule cu regim de circulaţie prioritară
   Art. 61. - (1) Au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (3) Când pe drumul public circulaţia este dirijată de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile acestuia.
   Art. 62. - (1) La intrarea în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obligă la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând să răspundă potrivit legii.
   (2) Când două autovehicule cu regim de circulaţie prioritară, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase şi sonore în funcţiune, se apropie de o intersecţie, venind din direcţii diferite, vehiculul care circulă din partea dreaptă are prioritate.

   §10. Oprirea, staţionarea şi parcarea
   Art. 63. - (1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată, imobilizarea se consideră staţionare.
   (2) Nu se consideră oprire:
   a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin această manevră nu a fost perturbată circulaţia pe drumul public respectiv;
   b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale.
   (3) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nopţii, în care oprirea sau staţionarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor.
   (4) Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător.
   (5) Vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două, una lângă alta.
   Art. 64. - (1) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.
   (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suportă de către deţinătorul acestuia.
   (3) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament.
    ___________
    Art. 64. a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 65. - Cazurile şi condiţiile în care oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

   
Punere în aplicare §10. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§8. Oprirea, staţionarea şi parcarea
Art. 141. - (1) Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se îndepărtează de acestea, sunt obligaţi să acţioneze frâna de ajutor, să oprească funcţionarea motorului şi să cupleze într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată.
(2) În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului în pantă sau în rampă, pe lângă obligaţiile prevăzute la alin. (1) conducătorul trebuie să bracheze roţile directoare.
(3) În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducătorul acestuia este obligat să oprească funcţionarea motorului.
(4) În localităţi, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă şi pe partea stângă, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie.
(5) În afara localităţilor oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor se face în afara părţii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
(6) Nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.
(7) Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.
(8) Se consideră staţionare pe partea carosabilă situaţia în care oricare dintre roţile vehiculului sau remorcii se regăseşte pe partea carosabilă.
Art. 142. - Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:
a) în zona de acţiune a indicatorului "Oprirea interzisă";
b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la o distanţă mai mică de 50 m înainte şi după acestea;
c) pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;
d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
f) în intersecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei;
g) în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;
i) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţiile "Drum îngustat", "Prioritate pentru circulaţia din sens invers" sau "Prioritate faţă de circulaţia din sens invers";
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni şi biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de acestea, dacă circulaţia vehiculelor pe şine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;
m) pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E);
n) pe trotuar, cu excepţia situaţiei în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) şi (3);
o) pe pistele pentru biciclete;
p) în locurile unde este interzisă depăşirea.
Art. 143. - Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:
a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;
d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
e) în pante şi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durată limitată" peste durata stabilită.
Art. 144. - (1) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze şi să semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă oprirea sau staţionarea vehiculelor.
(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:
a) se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
c) poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.
(3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.
Art. 145. - Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi sau staţionării să deschidă ori să lase deschise uşile acestuia sau să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulaţie.
Art. 146. - Circulaţia vehiculelor şi a pietonilor în spaţiile special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător se desfăşoară conform normelor rutiere, pe întreaga perioadă cât parcările sunt deschise circulaţiei publice.

   §11. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane
   Art. 66. - (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care efectuează transport de mărfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze şi autobuze, transporturi agabaritice, precum şi pentru autovehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, care circulă în trafic intern şi internaţional.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   (4) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.
   Art. 67. - Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor şi produselor periculoase în vehicule care nu au dotările şi echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condiţiile tehnice şi de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu deţine certificat A.D.R. corespunzător.
   Art. 68. - (1) Autovehiculul care transportă mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
   (2) Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
   Art. 69. - Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite, cele care transportă mărfuri sau produse periculoase, precum şi cele de însoţire trebuie să aibă montate semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducătorii acestora trebuie să le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.

   
Punere în aplicare §11. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§10. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane
Art. 150. - (1) Încărcătura unui vehicul trebuie să fie aşezată şi, la nevoie, fixată astfel încât:
a) să nu pună în pericol persoane ori să nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private;
b) să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului şi să nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c) să nu fie târâtă, să nu se scurgă şi să nu cadă pe drum;
d) să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu braţele de conducătorul acestora;
e) să nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participanţii la trafic ori să sperie animalele şi să nu producă praf sau mirosuri pestilenţiale.
(2) Lanţurile, cablurile, prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecţia încărcăturii trebuie să o fixeze cât mai bine de vehicul şi să nu constituie ele însele un pericol pentru siguranţa circulaţiei.
(3) Încărcătura care constă în materiale sau produse ce se pot împrăştia în timpul mersului trebuie acoperită cu o prelată. Când încărcătura constă în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa în timpul transportului şi a nu depăşi gabaritul vehiculului.
Art. 151. - Conducătorul de autovehicul sau de tramvai care efectuează transport public de persoane este obligat:
a) să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare, cu excepţia transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă staţia este prevăzută cu alveolă, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;
b) să deschidă uşile numai după ce vehiculul a fost oprit în staţie;
c) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;
d) să repună în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din staţie după ce a semnalizat intenţia şi s-a asigurat că poate efectua în siguranţă această manevră.
Art. 152. - Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
a) să urce, să coboare, să ţină deschise uşile ori să le deschidă în timpul mersului vehiculului;
b) să călătorească pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei vehiculului;
c) să arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanţe.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Reguli pentru alţi participanţi la trafic

   Art. 70. - (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani.
   (2) Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.
   (3) Bicicletele şi mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare.
   
Punere în aplicare Art. 70. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§1. Circulaţia bicicletelor
Art. 160. - (1) Bicicletele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(3) Dacă pe direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să circule numai pe această pistă. Se interzice circulaţia altor participanţi la trafic pe pista pentru biciclete.
(4) Se recomandă ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecţie omologată.
Art. 161. - (1) Se interzice conducătorilor de biciclete:
a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia "Accesul interzis bicicletelor";
b) să înveţe să conducă biciclete pe drumurile intens circulate;
c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
d) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;
e) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;
f) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
h) să transporte o altă persoană, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (11) şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
i) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există acostament practicabil;
j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
k) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia pietonilor;
l) să circule fără îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;
n) să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă;
p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar în funcţie de direcţia de deplasare;
r) să circule în interiorul localităţilor în care nu funcţionează iluminatul public, precum şi în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
s) să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul.
(11) Copilul în vârstă de până la 7 ani poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcţie cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.
(2) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi să aibă asupra lor actul de identitate.

   Art. 71. - (1) Sunt interzise accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, a animalelor de povară, de tracţiune sau de călărie, precum şi a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naţionale, în municipii şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de interzicere a accesului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să amenajeze, cu acordul administratorului drumului public şi avizul poliţiei rutiere, drumuri laterale, căi de acces către aceste drumuri, precum şi locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulaţiei animalelor şi vehiculelor prevăzute la alin. (1), semnalizate corespunzător.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povară, de tracţiune şi de călărie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracţiune animală vor fi echipate şi cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.
   
Punere în aplicare Art. 71. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§2. Însoţirea animalelor
Art. 162. - (1) Animalele de povară, de tracţiune ori de călărie, precum şi animalele în turmă nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul. Animalele de călărie aparţinând poliţiei, jandarmeriei ori Ministerului Apărării pot fi conduse pe drumurile publice din localităţi, atunci când participă la executarea unor misiuni.
(2) Atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împărţite în grupuri bine separate între ele pentru a nu îngreuna circulaţia celorlalţi participanţi la trafic, fiecare grup având cel puţin un conducător.
(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele şi însoţitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stângă a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu există, cât mai aproape de marginea din stânga a părţii carosabile.
Art. 163. - (1) Conducătorul de animale de călărie este obligat:
a) să conducă animalele astfel încât acestea să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a drumului;
b) să nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilă sau în imediata apropiere a acesteia;
c) de la lăsarea serii până în zorii zilei să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
d) să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat că o poate face fără pericol;
e) să semnalizeze schimbarea direcţiei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a braţului stâng, iar oprirea prin balansarea braţului drept.
(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povară sunt obligate:
a) să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a carosabilului;
b) să conducă animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legături care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
c) să asigure deplasarea animalelor înşiruite şi legate unul în spatele altuia;
d) de la lăsarea serii până în zorii zilei să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
e) să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat că o pot face fără pericol.
(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) turma trebuie să aibă în faţă şi în spate câte un conducător;
b) pe timpul nopţii sau în orice alte situaţii când vizibilitatea este redusă, conducătorul care se află în faţa turmei trebuie să aibă un dispozitiv cu lumină de culoare albă, iar cel din spate un dispozitiv cu lumină de culoare roşie;
c) conducătorii turmei trebuie să ia măsurile necesare ca, pe timpul deplasării pe drum, animalele să nu împiedice circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, astfel încât să nu ocupe mai mult de jumătate din lăţimea sensului de mers;
e) la intersecţii, precum şi atunci când traversează drumul, conducătorii turmei trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează;
f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligaţi să nu lase animalele nesupravegheate.
§3. Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală
Art. 164. - Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracţiune animală trebuie să fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile.
Art. 165. - (1) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală este obligat:
a) să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate plăcuţele cu numărul de înregistrare;
b) să conducă animalele astfel încât acestea să nu constituie un pericol pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic;
c) să nu oprească sau să staţioneze pe partea carosabilă a drumului public;
d) pe timpul opririi sau staţionării pe acostament ori în afara părţii carosabile, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea să nu poată intra pe partea carosabilă;
e) să nu conducă vehiculul când se află sub influenţa alcoolului, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
f) să semnalizeze schimbarea direcţiei de mers cu braţul şi să se asigure că din faţă sau din spate nu circulă vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;
g) de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă să nu circule pe drumurile publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante şi fără ca vehiculul să aibă în partea din faţă un dispozitiv cu lumină albă sau galbenă, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumină roşie, amplasate pe partea laterală stângă;
h) să nu părăsească vehiculul sau animalele ori să doarmă în timpul mersului;
i) să nu transporte obiecte care depăşesc în lungime sau în lăţime vehiculul, dacă încărcătura nu este semnalizată ziua cu un steguleţ de culoare roşie, iar noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii;
j) să nu circule cu animale care însoţesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreaptă. Legătura nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m;
k) să nu pătrundă pe drumurile modernizate sau pietruite cu roţile vehiculului murdare de noroi;
l) să nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
m) să nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2) Conducătorul de trăsură care efectuează transport public de persoane este obligat să circule în condiţiile stabilite în licenţă de autoritatea competentă.

   Art. 72. - (1) Pietonii sunt obligaţi să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers.
   (2) Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
   (3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
   (4) Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector.
   (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum şi cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role.
   (6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poliţistul rutier şi persoanele care se află pe platforma drumului public şi sunt autorizate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, să îndrume sau să dirijeze circulaţia rutieră, în condiţiile stabilite prin regulament.
   (7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.
   
Punere în aplicare Art. 72. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§4. Circulaţia pietonilor
Art. 166. - Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilată acestuia care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină, vizibilă din ambele sensuri.
Art. 167. - (1) Se interzice pietonilor şi persoanelor asimilate acestora:
a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;
b) să traverseze partea carosabilă prin faţa sau prin spatele vehiculului oprit în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;
c) să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;
d) să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
e) să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei;
f) să traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
g) să circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.
(2) Se interzice oricărei persoane să efectueze acte de comerţ pe partea carosabilă, pe acostament, pe trotuar, în parcări ori în staţiile mijloacelor de transport public de persoane.
Art. 168. - (1) Persoanele care se deplasează pe drumul public formând un grup organizat, o coloană militară sau un cortegiu trebuie să circule în formaţie de cel mult trei şiruri, pe partea dreaptă a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o bandă de circulaţie.
(2) De la lăsarea serii şi până în zorii zilei, precum şi ziua, în condiţii de vizibilitate redusă, persoanele care se află în faţa şi în spatele şirului dinspre axa drumului trebuie să aibă o sursă de lumină de culoare albă, respectiv roşie, care să fie vizibilă pentru ceilalţi participanţi la trafic. Persoanele care formează şirul dinspre axa drumului trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte elemente fluorescent-reflectorizante.
(3) Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligaţi să supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulaţia vehiculelor.
(4) Se interzice persoanelor care formează o coloană militară să meargă în cadenţă la trecerea peste poduri.

   Art. 73. - Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament.
    ___________
    Art. 73. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Circulaţia pe autostrăzi

   Art. 74. - (1) Pe autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracţiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor şi mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere şi a maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învăţarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de şasiuri şi de autovehicule, manifestaţiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele şi competiţiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile.
   (3) Se interzice circulaţia, oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar.
   (4) Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regulă, numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de mers.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 4-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA a 5-a Circulaţia pe autostrăzi
Art. 169. - (1) Conducătorii de autovehicule care intră pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzilor şi să nu stânjenească în niciun fel circulaţia acestora.
(2) Conducătorii de autovehicule care urmează să părăsească autostrada sunt obligaţi să semnalizeze din timp şi să se angajeze pe banda de ieşire (de decelerare).
Art. 170. - Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfăşoară pe banda din partea dreaptă a autostrăzii, cu excepţia cazului în care se efectuează depăşirea sau semnalizarea rutieră existentă instituie o altă reglementare de utilizare a benzilor.

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Obligaţii în caz de accident

   Art. 75. - Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
   a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
   b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
   
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 5/2018 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 8.618/279/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "Ce se înţelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului?".
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului, stabileşte că termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, se interpretează în sensul de "leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi) ori printr-una din urmările prevăzute deart. 194 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal".
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivitart. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 februarie 2018.

   
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 8/2019 :
D E C I D E:
Admite sesizarea Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în Dosarul nr. 65/206/2018, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: "dacă noţiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice raportat la art. 338 alin. (3) din Codul penal, articol care defineşte accidentul de circulaţie ca situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, are în vedere şi autorănirea, când singura persoană rănită este însuşi conducătorul singurului autovehicul implicat în accident."
Stabileşte că rănirea uneia sau mai multor persoane prevăzută de art. 75 lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002, cuprinsă în definiţia accidentului de circulaţie, ca situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, nu are în vedere şi autorănirea, când singura persoană rănită este însuşi conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 martie 2019.

   c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
   d) Abrogată prin punctul 20. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   Art. 76. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulaţie.
   (3) Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.
   Art. 77. - (1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei.
   (2) Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent în reţelele de telefonie din România.
   (3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.
   Art. 78. - (1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe psihoactive după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
   (2) În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.
   Art. 79. - (1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:
   a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
   b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
   (2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b):
   a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
   b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
    ___________
    Art. 79. a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 80. - (1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective.
    ___________
    Art. 80. a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 801. - În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie ori, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor.
    ___________
    Art. 80^1. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 802. - Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, potrivit legii, şi să comunice de îndată, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.
    ___________
    Art. 80^2. a fost introdus prin punctul 25. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 81. - (1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   (2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute, în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   
SECŢIUNEA a 6-a

  Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional

   Art. 82. - (1) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe bază de reciprocitate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera f) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera f) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Abrogat prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.

   (4) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioadă de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ţară, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin litera f) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (5) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul ori reşedinţa în România pot să îşi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă pe raza căreia au domiciliul ori reşedinţa, după caz.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (6) Autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), sunt obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 83. - (1) Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere naţionale valabile, eliberate de autorităţile:
   a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2);
   b) statelor membre ale Uniunii Europene;
   c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.
   (2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto trebuie să posede şi permis de conducere internaţional.
   (3) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la alin. (1), precum şi cele a căror valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral, deţinute de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2), pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 163/2011 începând cu 12.06.2017.
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 20. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 83. a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   
CAPITOLUL VI

  Infracţiuni şi pedepse

   Art. 84. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 85. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (1) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (3) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (4) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 86. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (3) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 87. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (1) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (3) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (4) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (5) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 88. - (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:
   a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;
   b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
   c) în interiorul unităţilor medico-legale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire medicală de specialitate din echipajul ambulanţei sau autospecialei aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare, care intervine la evenimentele în legătură cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice în măsura în care prin aceasta nu se afectează acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau de prim ajutor, precum şi în situaţia în care persoana implicată într-un accident de circulaţie refuză transportul de urgenţă la o unitate sanitară sau starea sa de sănătate nu impune acest transport.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c).
    ___________
    Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (13) Transportul mostrelor biologice, recoltate în condiţiile alin. (11), la unitatea medico-legală în vederea realizării analizei toxicologice, va fi efectuat de către poliţistul rutier.
    ___________
    Alineatul (1^3) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Stabilirea concentraţiei de alcool sau a prezenţei în organism de substanţe psihoactive se face în instituţiile medicolegale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii.
   (3) Stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
   (4) Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.
   (5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităţilor sau instituţiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.
   (6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.
   (7) Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testaţi în trafic cu un mijloc certificat care indică prezenţa în organism a unor substanţe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice.
    ___________
    Pus în aplicare prin Normă metodologică din 12/12/2013 începând cu 18.03.2015.
    Art. 88. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.

   Art. 89. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (1) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (3) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (4) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (5) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 90. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 91. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    Art. 91. a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 92. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 93. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   Art. 94. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   
CAPITOLUL VII

  Răspunderea contravenţională

   Art. 95. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).
   (2) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
   (3) Abrogat prin punctul 32. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   (4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se aplică contravenienţilor, persoane fizice ori juridice.
   Art. 96. - (1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului.
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 8/2018 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Ploieşti şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, neconsemnarea, în cuprinsul procesului- verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, a intervalului de timp în care acesta este suspendat şi a temeiului juridic este sancţionată cu nulitatea relativă parţială a procesului-verbal, condiţionată de producerea unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea măsurii privind reţinerea permisului de conducere.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 19 martie 2018.

   (2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:
   a) aplicarea punctelor de penalizare;
   b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
   c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;
   d) imobilizarea vehiculului;
   e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 28. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.

   f) Abrogată prin punctul 33. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   (3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principală sau, după caz, una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi f), în cazurile prevăzute la art. 108 alin. (1) se aplică şi un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.
   (4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (5) Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii.
   (6) Sunt supuse confiscării:
   a) mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (3);
   b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
   c) plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule;
   d) Abrogată prin punctul I. din Decizie nr. 661/2007 începând cu 17.09.2007.
   (7) Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.
   (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier, ca urmare a săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1).
   
Punere în aplicare Art. 96. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA a 3-a Sancţiuni contravenţionale complementare
§1. Aplicarea punctelor de penalizare
Art. 204. - (1) Când pentru fapta săvârşită legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligaţia să le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult două zile lucrătoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.
Art. 205. - Punctele de penalizare se înscriu în evidenţa conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta.
Art. 206. - Când instanţa competentă, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta radiază din evidenţă punctele de penalizare aplicate.
Art. 207. - Când un conducător de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de către o autoritate străină, săvârşeşte o faptă pentru care legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru informarea autorităţii statului care a emis permisul de conducere.
Art. 208. - Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obţină, personal, la sediul poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă, informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.
§2. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie
Art. 209. - (1) La cumulul a cel puţin 15 puncte de penalizare, serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii, hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precum şi obligaţia de a se prezenta la sediul poliţiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulării celor 15 puncte de penalizare şi până la data expirării termenului când avea obligaţia de a preda permisul de conducere sau, după caz, până la data predării permisului de conducere.
(3) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, după caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
(4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezintă la poliţie în termenul prevăzut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se majorează, de drept, cu 30 de zile.
(5) În situaţia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilităţii prezentării la poliţie în termenul de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule dispusă potrivit alin. (4) se anulează.
Art. 210. - (1) În situaţia în care conducătorul de autovehicul săvârşeşte o faptă pentru care, potrivit legii, se reţine permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberându-se dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie, sancţiunea contravenţională complementară operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.
(2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberată fără drept de circulaţie, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancţiunii contravenţionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
Art. 211. - În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis să ocupe o funcţie sau să exercite o profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şeful serviciului poliţiei rutiere care funcţionează pe teritoriul de competenţă al autorităţii care a luat măsura de siguranţă dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât operează măsura de siguranţă.
Art. 212. - (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reţinut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare.
(2) Când dovada înlocuitoare este eliberată fără drept de circulaţie, permisul de conducere şi copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se trimit unităţii de poliţie prevăzute la alin. (1) în cel mult o zi lucrătoare de la data constatării faptei.
(3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.
Art. 213. - (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competentă din România a săvârşit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsură.
(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta săvârşită legislaţia rutieră românească prevede o astfel de măsură.
(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de legislaţia rutieră românească pentru o faptă asemănătoare.
(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulaţie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.
Art. 214. - (1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile.
(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie.
§3. Confiscarea bunurilor
Art. 215. - (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore, precum şi dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condiţiile legii, se predau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.
(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în condiţiile legii se predau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta pentru a fi trimise autorităţii competente care le-a eliberat.
(3) Vehiculele cu tracţiune animală confiscate în condiţiile legii se predau autorităţilor administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, republicată.
§4. Imobilizarea vehiculului
Art. 216. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectuează de către poliţia rutieră, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Imobilizarea se face în prezenţa unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.
(3) În lipsa unui martor asistent poliţistul rutier precizează motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea este interzisă.
Art. 217. - (1) Atunci când se impune imobilizarea, în condiţiile legii, a unui vehicul care transportă produse sau substanţe periculoase, poliţistul rutier este obligat să anunţe, de îndată, unitatea de poliţie din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unităţile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului.
(2) Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite se dispune de către poliţia rutieră, în condiţiile stabilite împreună cu reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii în domeniu.
Art. 218. - Revocarea imobilizării se dispune:
a) de către poliţistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusă au încetat;
b) de către şeful serviciului poliţiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a fost dispusă măsura au încetat;
c) de către procuror sau de instanţa de judecată, atunci când vehiculul a făcut obiectul unei infracţiuni.

   Art. 97. - (1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:
   a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;
   b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
   c) anularea permisului de conducere.
   d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar.
    ___________
    Litera d) a fost introdusă prin punctul 36. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se consideră perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (63) şi (8).
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (5) Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114.
   (6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabileşte prin regulament.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   
Punere în aplicare Art. 97. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
ANEXA Nr. 1E
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
APROB
Şeful Serviciului Poliţiei Rutiere
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Localitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ziua |_ _|_ _| luna |_ _|_ _| anul |_ _|_ _|_ _|_ _| ora |_ _|_ _|
Art. _ _ _ _ _ _ _ _ __ din O.U.G. nr. 195/2002, republicată
Locul constatării _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Propun
suspendarea exercitării dreptului de a
conduce autovehicule/tramvaie pentru
o perioadă de _ _ _ _ _ _ __ zile
RAPORT DE REŢINERE
Azi, data de mai sus, am depistat pe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, având domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, str. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _, bl. _ _ __, sc. _ _ _, ap. _ _ __, sectorul/judeţul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, care la data de |_ _|_ _||_ _|_ _||_ _|_ _|_ _|_ _|, conducând autovehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare |_|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|, nu a respectat dispoziţiile art. _ _ _ _ _ _ din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, prin aceea că: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. Pentru care am stabilit:
a) |_ _| AVERTISMENT/|_ _| AMENDA în sumă de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei;
b) |_ _| PUNCTE-AMENDĂ, în sumă de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei;
c) |_ _| PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) _ _ _ _ _ _ nr. de înmatric./înreg. _ _ _ _ _ _ _ cf. art. _ _ _ _ din _ _ _ _ _ _ _ _ _;
f) REŢINEREA |_ _| permisului de conducere/|_ _| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|_ _| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/|_ _| atestatului profesional.
Sancţiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ .
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume şi prenume)


   
Punere în aplicare Art. 97. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA a 2-a Măsuri tehnico-administrative
§1. Reţinerea sau retragerea permisului de conducere
Art. 189. - (1) Poliţistul rutier este obligat, ca atunci când verifică documentele unui conducător de autovehicul sau tramvai, să urmărească dacă există concordanţă între datele înscrise în actul de identitate şi cele din permisul de conducere. În cazul în care constată neconcordanţe referitoare la nume, prenume, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, poliţistul rutier este obligat să reţină permisul de conducere şi să elibereze dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie de 15 zile.
(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poliţistul rutier efectuează verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, poliţistul rutier procedează conform alin. (1).
(3) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de reţinere, autorităţii competente care l-a eliberat.
Art. 190. - (1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră reţine permisul de conducere, eliberând dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.
(2) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1), împreună cu un raport de reţinere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.
(3) Raportul de reţinere, permisul de conducere eliberat de o autoritate străină şi documentele reţinute se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru a fi trimise autorităţilor emitente.
Art. 191. - (1) În situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ decât cel care îl are în evidenţă, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenţia, până când şeful serviciului hotărăşte asupra sancţiunii contravenţionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reţinerii, după care îl trimite serviciului poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenţă.
(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă titularul, până la restituire sau, după caz, până la anularea documentului.
Art. 192. - (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, i se reţine permisul de conducere dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, dacă nu doreşte recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite la art. 194 alin. (1).
(2) Când conducătorul vehiculului solicită recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoţit de poliţistul rutier la cea mai apropiată instituţie medicală autorizată sau instituţie medicolegală, iar după recoltare i se va elibera o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru cel mult 15 zile, a cărei valabilitate intră în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.
Art. 193. - (1) Conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie însoţit de poliţistul rutier sau, după caz, de poliţistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiată instituţie medicală autorizată sau instituţie medico-legală pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic s-a constatat că valoarea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.
(2) După recoltarea probelor biologice, poliţistul rutier reţine permisul de conducere şi eliberează dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.
(3) Atunci când conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate şi nici permisul de conducere, poliţistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la instituţia medicală autorizată sau instituţia medico-legală, să facă verificări în evidenţe pentru stabilirea identităţii acestuia şi a situaţiei permisului de conducere.
(4) În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, poliţistul rutier îi aduce acestuia la cunoştinţă, prin înştiinţare scrisă pe care i-o înmânează imediat, că nu mai are dreptul să conducă autovehicule sau tramvaie până la finalizarea dosarului penal, precum şi obligaţia de a preda permisul de conducere serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.
Art. 194. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două probe biologice la interval de o oră între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei.
(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua probă biologică se consemnează în procesul-verbal de prelevare.
Art. 195. - Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenţa în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplică procedura prevăzută la art. 192.
Art. 196. - (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic încălcând o normă rutieră pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere reţinut pentru o faptă săvârşită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă, a cărei valabilitate nu poate depăşi termenul de valabilitate al primei dovezi.
(2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.
(3) Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, reţinută în condiţiile prevăzute la alin. (1), se trimite la serviciul poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenţă pe contravenient, împreună cu raportul de reţinere.
Art. 197. - (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inaptă din punct de vedere medical de către o instituţie medicală autorizată se retrage de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie care are în evidenţă persoana respectivă.
(2) Şeful serviciului poliţiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere şi îl păstrează la sediul unităţii până la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori reşedinţa pe raza altui judeţ, şeful serviciului poliţiei rutiere care a dispus măsura tehnico-administrativă trimite permisul de conducere la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă, împreună cu un raport de retragere.
§2. Reţinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare
Art. 198. - (1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.
(2) Documentele sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reţinute în condiţiile alin. (1), împreună cu raportul de reţinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa vehiculelor.
Art. 199. - (1) Atunci când poliţistul rutier sau poliţistul de frontieră constată că autovehiculul este condus de proprietar sau de deţinătorul mandatat şi datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând titularului dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
(2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorităţii competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de reţinere.
Art. 200. - (1) În cazurile în care legea prevede aplicarea măsurii tehnico-administrative a retragerii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, conducătorul vehiculului este obligat să demonteze şi să predea plăcuţele agentului constatator care a dispus măsura.
(2) Când conducătorul vehiculului refuză să predea plăcuţele, agentul constatator demontează el însuşi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenţa unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
Art. 201. - Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeţ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciului poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă vehiculul, autorităţii administraţiei publice locale emitente sau, după caz, autorităţii străine emitente.
Art. 202. - (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul poliţiei rutiere proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă.
(2) În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.
§3. Anularea permisului de conducere
Art. 203. - (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune:
a) de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, dispusă de o instanţă din România;
b) de şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competentă, pentru o infracţiune săvârşită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârşită legislaţia română prevede această măsură.
(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unui certificat de deces.
(3) Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1).
(4) În termenul prevăzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul poliţiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunii în evidenţă.
§ 4. Ridicarea vehiculelor
Art. 2031. - (1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.
(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.
(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.
(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă.
(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.
Art. 2032. - (1) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziţie de ridicare.
(2) Dispoziţia de ridicare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a) data, ora şi locul ridicării vehiculului;
b) gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;
c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;
e) menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.
(3) Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.
Art. 2033. - (1) Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.
(2) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.
(3) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.
(4) Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.
(5) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administraţiei publice locale.
(6) Administratorul drumului public sau, după caz, administraţia publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 2034. - (1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.
(2) În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico- administrativă a unui vehicul aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşura o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă, restituirea se face cu titlu gratuit.
(3) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

   Art. 98. - (1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.
   (2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (2) Derogare prin alineatul (22) din Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 începând cu 14.11.2018.

   (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 un punct-amendă este 145 lei.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2017 începând cu 07.12.2017.

   (22) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei.
    ___________
    Alineatul (2^2) a fost introdus prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 96/2018 începând cu 14.11.2018.

   (3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.
   (4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
   a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;
   b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;
   c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;
   d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;
   e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.
   (5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.
   Art. 99. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:
   1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;
   2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;
   3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice;
   4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul şi tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   5. nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor;
   6. nerespectarea semnificaţiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunţă schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă;
   7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;
   8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul şi tractor agricol sau forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;
    ___________
    Punctul 8. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   9. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată;
    ___________
    Punctul 9. a fost modificat prin punctul 37. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   10. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;
   11. nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale;
   12. nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;
    ___________
    Punctul 12. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a vehiculului;
   14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când se află în vehicule;
   15. nerespectarea semnificaţiei culorii galbene a semaforului;
   16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţă sau zăpadă de natură a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
   17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuţele nu corespund standardelor în vigoare;
   18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11.
    ___________
    Punctul 18. a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 100. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
   1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevăzătorilor;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2010 începând cu 23.06.2010.

   2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);
   3. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;
   4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;
    ___________
    Punctul 5. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   6. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă;
    ___________
    Punctul 6. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   7. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care, în mers sau staţionare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;
    ___________
    Punctul 7. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere;
   9. nerespectarea obligaţiei de a circula pe un singur şir, indiferent de direcţia de deplasare, într-o intersecţie în care circulă şi tramvaie şi de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe două şiruri;
   10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natură a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
   11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice;
   12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel;
   13. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologate.
    ___________
    Punctul 13. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
   a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
   b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   c) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
   d) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
   e) nerespectarea regulilor privind depăşirea;
   f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
   g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2).
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 39. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   h) ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor.
    ___________
    Litera h) a fost introdusă prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 12.10.2019.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 101. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
   1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   2. Abrogat prin punctul 40. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;
   4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   5. nepăstrarea distanţei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus;
   6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancţiuni;
   7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;
   8. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor;
    ___________
    Punctul 8. a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;
   10. montarea la autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;
    ___________
    Punctul 10. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficienţe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;
    ___________
    Punctul 11. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri;
   13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule;
   14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staţionat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;
   15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate ca atare;
   16. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi;
   17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi.
   18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2).
    ___________
    Punctul 18. a fost introdus prin punctul 41. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   19. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deţinerii permisului de conducere, aflat în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia.
    ___________
    Punctul 19. a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 12.10.2019.

   (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
   a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public;
   c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;
   d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 102. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
   1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficienţe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   2. Abrogat prin punctul 42. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   3. conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat;
   4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenţă, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;
   5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional;
   6. neefectuarea verificării medicale periodice;
   7. Abrogat prin punctul 292. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.
    ___________
    Punctul 7. a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.

   8. deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină;
   9. lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;
   10. Abrogat prin punctul 241. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.
   11. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcţionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;
   12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară;
   13. Abrogat prin punctul 42. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus;
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 11/2017 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte următoarele:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 iunie 2017.

   15. neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;
   16. nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală;
   17. nerespectarea dispoziţiilor art. 74 privind circulaţia pe autostrăzi;
   18. Abrogat prin punctul 292. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.
   19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi remorci care circulă în baza autorizaţiei pentru probe;
    ___________
    Punctul 19. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   20. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă în baza autorizaţiei pentru probe în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;
    ___________
    Punctul 20. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   21. nerespectarea semnificaţiei luminii roşii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibilă;
   22. săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic;
   23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanţe sau vehicule, după caz;
   24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§11. Remorcarea
Art. 153. - (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta două remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şi să nu circule cu viteză mai mare de 25 km/h.
(2) Motocicleta fără ataş, precum şi bicicleta pot tracta o remorcă uşoară având o singură axă.
Art. 154. - Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.
Art. 155. - (1) În cazul rămânerii în pană a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este obligat să îl scoată imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordură ori acostament, aşezându-l paralel cu axa drumului şi luând măsuri pentru remedierea defecţiunilor sau, după caz, de remorcare.
(2) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehiculul sau remorca acestuia care are defecţiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă nu poate fi tractat/tractată pe drumurile publice fără a avea în funcţiune, în partea stângă, în faţă, o lumină de întâlnire şi în spate, una de poziţie.
Art. 156. - (1) Dacă un autovehicul sau o remorcă a rămas în pană pe partea carosabilă a drumului şi nu poate fi deplasat/deplasată în afara acesteia, conducătorul autovehiculului este obligat să pună în funcţiune luminile de avarie şi să instaleze triunghiurile reflectorizante.
(2) Triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi în spatele vehiculului, pe aceeaşi bandă de circulaţie, la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi aşezate la o distanţă mai mică sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalţi conducători de vehicule.
(3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampă portativă cu lumina galbenă intermitentă, care se instalează la partea din spate a vehiculului.
(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea ori staţionarea este interzisă.
(5) În cazul căderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părţi din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat să îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (1) - (3).
Art. 157. - (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
b) autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării;
c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
d) conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripţia "Fără semnalizare", precum şi indicatorul "Alte pericole".
(2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformă de remorcare a părţii din faţă a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană.
(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaţă ori zăpadă. Se interzice şi remorcarea a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platformă de remorcare.
(5) Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distanţe scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.

   25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutieră la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
   26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei;
   27. transportul animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor;
    ___________
    Punctul 27. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;
    ___________
    Punctul 28. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 5/2011 începând cu 01.11.2011.

   29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;
    ___________
    Punctul 29. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   30. Abrogat prin punctul 42. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porţilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;
   32. lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;
   33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;
   34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
   35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător;
   36. aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;
   37. încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit.
   38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 801 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.
    ___________
    Punctul 38. a fost introdus prin punctul 30. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.
    ___________
    Punctul 39. a fost introdus prin punctul 13. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   40. neîndeplinirea de către medic a obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (6) şi alin. (62).
    ___________
    Punctul 40. a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 345/2018 începând cu 06.01.2019.

   (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
   a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;
   b) conducerea vehiculului cu deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 14. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;
   d) Abrogată prin punctul 42. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
   f) deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept.
    ___________
    Litera f) a fost introdusă prin punctul 242. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 103. - (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere se dispune:
   a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
   b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
   c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi procurorul sau instanţa de judecată a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 243. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.

   d) pentru o perioadă de 90 de zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulaţie pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi g) din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) şi g) din Codul de procedură penală;
    ___________
    Litera d) a fost introdusă prin punctul 244. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.

   e) pentru o perioadă de 90 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal.
    ___________
    Litera e) a fost introdusă prin punctul 244. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (11) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 130/2019 începând cu 18.07.2019.

   (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere, care are în evidenţă contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii.
   (4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei.
   (5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.
   (6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa în sensul art. 231 alin. (2) ori, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).
   (8) În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.
   Art. 104. - (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
   (2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
   a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
   b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.
   (3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:
   a) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;
   b) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârşită o singură dată în 12 luni.
   (4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul prevăzut la art. 103 alin. (2) şi la art. 118 alin. (5).
   (5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi cazului prevăzut la art. 1041 alin. (1), în situaţia în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) şi art. 118 alin. (5).
   (6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
   a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
   b) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
   c) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
    ___________
    Art. 104. - a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 130/2019 începând cu 18.07.2019.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 1041. - (1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile.
   (2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contravenţie.
   (3) Dacă o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, în timpul valabilităţii dovezii de reţinere a permisului de conducere, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie.
   (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce prevăzut la art. 103 alin. (1) lit. c).
    ___________
    Art. 104^1. - a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 130/2019 începând cu 18.07.2019.

   Art. 105. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice:
   1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;
   2. neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel;
   3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;
   4. neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;
   5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaţiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcţii sau instalaţii ori crearea de alte obstacole de natură să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;
   6. instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia administratorului drumului şi avizul poliţiei rutiere;
   7. nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia rutieră privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public;
   8. nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puţin la starea iniţială;
   9. neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele şi conducătorii acestora;
   10. necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 11/2017 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte următoarele:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 iunie 2017.

   11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor;
   12. neasigurarea însoţirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum şi a celor cu mase sau gabarite depăşite;
   13. nerespectarea obligaţiei de a echipa personalul de execuţie a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant;
   14. amplasarea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliţiei rutiere;
   15. nerespectarea obligaţiilor de a efectua orele de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ;
   16. practicarea actelor de comerţ pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localităţilor, în zona de siguranţă a drumului public;
   17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menţiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;
   18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al vehiculului, a obligaţiei de a solicita autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;
   19. neîndeplinirea obligaţiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic;
   20. neîndeplinirea obligaţiei, de către autorităţile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, precum şi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;
   21. încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
   22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;
   23. neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a poliţiei rutiere de pe a cărei rază de competenţă pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit şi localitatea de destinaţie;
   24. neîndeplinirea obligaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în condiţiile art. 71 alin. (2);
   25. nerespectarea obligaţiei administratorului drumului public sau autorităţii publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinţa amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliţia rutieră;
   26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public şi poliţia rutieră;
   27. încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum şi verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenţei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;
   28. neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare.
   30. neîndeplinirea de către unitatea medicală autorizată a obligaţiei de a comunica în termenul prevăzut la art. 22 alin. (61) faptul că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, precum şi medicului trimiţător.
   Art. 106. - (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.
   (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5).
    ___________
    Art. 106. - a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 16.08.2019.

   Art. 1061. - (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
   a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;
   b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.
   (2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.
   (3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.
   (4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susţine până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
    ___________
    Art. 106^1. - a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 16.08.2019.

   Art. 1062. - (1) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106 sau 1061, la serviciul poliţiei rutiere care are în evidenţă titularul permisului de conducere sau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenţia ori au fost constatate prin acelaşi proces-verbal contravenţiile.
   (2) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susţine, în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.
    ___________
   *) Potrivit art. V, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2019, dispoziţiile art. 1062 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

   (3) Evidenţa permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reţinute pe teritoriul României şi a sancţiunilor aplicate titularilor acestora se ţine în condiţiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.
    ___________
    Art. 106^2. - a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 16.08.2019.

   Art. 107. - Sancţiunile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2) şi la art. 106 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
   Art. 108. - (1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
   a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
   1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă din sens opus;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   2. Abrogat prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 12.10.2019.
   3. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz;
   4. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
   5. circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
   6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers;
   7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulaţia diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);
    ___________
    Punctul 7. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 22.09.2017.

   8. oprirea neregulamentară;
    ___________
    Punctul 8. a fost modificat prin punctul 48. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   9. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier care circulă în faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers.
    ___________
    Punctul 9. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
   1. oprirea nejustificată sau circulaţia pe banda de urgenţă a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);
   2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
   3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   4. nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   5. nerespectarea semnificaţiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul staţiilor de tramvai;
   6. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată;
   7. staţionarea neregulamentară;
    ___________
    Punctul 7. a fost introdus prin punctul 49. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;
    ___________
    Punctul 8. a fost introdus prin punctul 49. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;
    ___________
    Punctul 9. a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 28.09.2014.

   10. nerespectarea dispoziţiilor art. 36 alin. (13) sau a condiţiilor prevăzute de regulament privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă;
    ___________
    Punctul 10. a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 28.09.2014.

   c) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
   1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate;
   2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;
   3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
   4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   5. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulaţie sau durata acesteia a expirat;
    ___________
    Punctul 5. a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   6. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video.
    ___________
    Punctul 6. a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 11/2019 începând cu 12.10.2019.

   d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
   1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;
   2. nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;
   3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
   4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin punctul 51. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   5. circulaţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separă sensurile de circulaţie pe autostradă;
   6. staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate;
   7. executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulaţia sau traversarea de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile;
   8. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;
   9. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulaţie;
   10. pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulaţiei în interiorul intersecţiei.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileşte prin regulament.
   Art. 109. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră.
   (2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
   
Punere în aplicare prin Ordin 125/2018 :
ANEXA Nr. 1
Proces-verbal
ANEXA Nr. 2
Proces-verbal

   (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.
   (4) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 203/2018 începând cu 24.08.2018.

   
Punere în aplicare prin Ordin 125/2018 :
ANEXA Nr. 1
Proces-verbal
ANEXA Nr. 2
Proces-verbal

   (5) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 203/2018 începând cu 24.08.2018.
    ___________
    Alineatul (5) Derogare prin alineatul din Lege nr. 5/2014 începând cu 13.06.2016.

   (6) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 203/2018 începând cu 24.08.2018.
   (7) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 203/2018 începând cu 24.08.2018.
   (8) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 203/2018 începând cu 24.08.2018.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 52. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (9) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel.
   
Punere în aplicare Art. 109. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA 1 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
Art. 177. - (1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi luarea măsurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale acestora se realizează de către poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române.
(2) Poliţiştii rutieri sunt ofiţerii şi agenţii de poliţie specializaţi şi anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 178. - (1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, poliţiştii de frontieră au şi atribuţia de a aplica sancţiuni în cazul în care constată contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice.
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult o zi lucrătoare de la data întocmirii, serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.
Art. 179. - (1) Poliţia rutieră sau poliţia de frontieră din punctele de trecere a frontierei de stat poate acţiona, împreună cu reprezentanţi ai altor autorităţi cu atribuţii în domeniu, pentru prevenirea şi constatarea unor încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranţă, pe drumurile publice, a tuturor participanţilor la trafic.
(2) Poliţistul rutier sau poliţistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acţionează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuţii:
a) să oprească vehiculele pentru control şi să verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aibă asupra lor;
b) să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenţa sa.
(3) Reprezentanţii autorităţilor prevăzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuţii:
a) să acţioneze, împreună cu poliţiştii rutieri sau cu poliţiştii de frontieră, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
b) să execute activităţi de control privind condiţiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum şi de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competenţelor;
c) să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenţa lor.
(4) În cazul depistării în trafic a unui vehicul care prezintă defecţiuni tehnice la mecanismul de direcţie, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulă având lumina farurilor nereglată corespunzător, reprezentanţii autorităţilor abilitate menţionează despre acestea într-o notă tehnică de constatare ce se anexează procesului-verbal de constatare a contravenţiei încheiat de către poliţistul rutier.
Art. 180. - (1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul unde este încheiat; gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa contravenientului, numărul şi seria actului de identitate ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent; descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; numărul punctelor-amendă aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitării de către persoana fizică, în termen de cel mult două zile lucrătoare, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contravenţională complementară aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, semnătura agentului constatator şi unitatea de poliţie la care se depune plângerea.
(2) În cazul în care contravenientul refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal şi semnătura martorului.
(3) Atunci când contravenientul a fost sancţionat cu amendă, odată cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată, în care se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
(4) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică, în procesul-verbal se fac menţiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum şi numele, prenumele, numărul şi seria actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul ori reşedinţa persoanei care o reprezintă.
(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
(6) În cazul în care pentru fapta săvârşită se dispune ca măsură tehnico-administrativă reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare, odată cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei agentul constatator eliberează şi o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1B.
(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru că titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se eliberează dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.
(8) În situaţia în care, prin acelaşi proces-verbal de constatare a contravenţiei, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de plăcuţe câte o dovadă înlocuitoare.
(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulaţie din care au rezultat pagube materiale, poliţia rutieră eliberează proprietarilor sau deţinătorilor acestora autorizaţie de reparaţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu excepţia situaţiei în care s-a încheiat o constatare amiabilă de accident a cărei validitate a fost atestată de societatea de asigurări abilitată, în condiţiile legii, caz în care reparaţiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.
Art. 181. - (1) În situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul.
(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnătura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului.
Art. 182. - (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.
(2) Oprirea vehiculelor se face, de regulă, în afara părţii carosabile, iar acolo unde nu există asemenea condiţii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordură ori în spaţiile de parcare, iar noaptea, cu precădere, în locuri iluminate.
(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilă ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către poliţist în locurile în care vizibilitatea este redusă sub 50 m.
Art. 183. - Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului.
Art. 184. - (1) În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate şi nici permisul de conducere, poliţistul rutier trebuie să îl conducă la cea mai apropiată unitate de poliţie pentru stabilirea identităţii acestuia şi pentru verificarea în evidenţă a situaţiei permisului de conducere, atunci când nu există posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.
(2) În cazul în care conducătorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie să verifice în evidenţă dacă domiciliul sau, după caz, reşedinţa înscrisă în document corespunde cu cea din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.
(3) Agentul constatator este obligat să înscrie, în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, domiciliul sau, după caz, reşedinţa contravenientului din actul de identitate, iar în situaţia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau reşedinţa va fi consemnată numai după verificarea efectuată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.
(4) Procedura prevăzută la alin. (2) şi (3) se aplică şi atunci când domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori sediul proprietarului menţionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenţa vehiculelor.
Art. 185. - (1) Constatarea contravenţiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.
(2) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie li se recoltează obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:
a) rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
b) în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase.
(3) Conducătorilor de vehicule li se recoltează obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testării preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indică prezenţa în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.
Art. 186. - În cazul accidentelor de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezenţa în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se supună recoltării probelor biologice.
Art. 187. - Conducătorii de vehicule sau de animale implicaţi în accidente de circulaţie din care a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane sunt obligaţi să se supună recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
Art. 188. - În toate cazurile în care se recoltează probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie şi examinarea clinică.
ANEXA Nr. 1A
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. 1
_______________________________________
_______________________________________
PROCES-VERBAL Seria ______ Nr. _________________
Încheiat astăzi: ziua ─__─__─ luna ─__─__─ anul ─__─__─__─__─ ora ─__─__─ în localitatea _____________
Agent constatator _________________________________ din __________________________________ constat că:
(grad profesional, nume, prenume) (unitatea)
Dl/Dna _________________________, CNP ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─, act de ident. ─______─ seria ─__─__─ nr. ─__─__─__─__─__─__─, cu domiciliul/reşedinţa în ______________________________________, str. ________________________ nr. ____, bl. ___, sc. ______, ap. ______, sector/judeţ __________________. Pers. juridică _____________________, cu sediul în ________________, str. __________________ nr. ____, bl. ______, sc. ______, ap. ______, sector/judeţ __________________, CUI ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─, reprezentată de dl/dna _________________________________________________________________________________, CNP ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─, act de ident. ─_____─ seria ─__─__─ nr. ─__─__─__─__─__─__─, cu domiciliul/reşedinţa în __________________, str. ___________________ nr. _____, bl. _____, sc. ______, ap. ______, sector/judeţ _______________________.
În ziua ─__─__─ luna ─__─__─ anul ─__─__─__─__─ ora ─__─__─ locul _________________________ a săvârşit următoarele:
______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
Fapta săvârşită este prevăzută de: art. ____ din __________ şi sancţionată de art. ____ din __________
art. ____ din ___________şi sancţionată de art. ____ din __________
art. ____ din __________ şi sancţionată de art. ____ din __________
art. ____ din __________ şi sancţionată de art. ____ din __________.
Stabilesc:
a) ─___─ AVERTISMENT/─___─ AMENDA, în sumă de _____________________________ lei;
b) ─___─*) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de __________________________ lei;
c) ─___─*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: ______________________________________________________________________________;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) _______________ nr. de înmatric./înreg. _____________ cf. art. ___ din __________;
f) REŢINEREA ─___─ permisului de conducere/─___─ certificatului de înmatriculare (înregistrare)/─___─ plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/─___─ atestatului profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ______________, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de _______________________ lei.
Contravenientul ─__─ refuză/─__─ nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent _______________________________________, CNP ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─.
(nume şi prenume)
Alte menţiuni ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________.
Vehicul nr. _______________________________ asigurat cu poliţa nr. ─__─__─__─__─__─__─__─__─, valabilă până la ─__─__─__─__─__─__─__─__─.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere _______.
Agent constatator Martor asistent Contravenient Am luat la cunoştinţă
*) Se trece totalul numărului punctelor-amendă sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate. .........................................................................................................
ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Dl/Dna __________________________________, CNP ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─, act de ident. ______─ seria ─__─__─ nr. ─__─__─__─__─__─__─, cu domiciliul/reşedinţa în ___________, str. ____________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ ________. Persoana juridică _________________________________, cu sediul în localitatea _______________________, str. _______________________________ nr. ____________, sector/judeţ ____________________________________, CUI ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─.
Conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria _______ nr. __________________, încheiat la ─__─__─__─__─__─__─__─__─, s-a stabilit drept amendă suma de __________________ lei, pe care va trebui să o achitaţi la _____________________, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, caz în care nu aveţi obligaţia de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul constatator.
În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.
- verso -
Către
______________________________________
______________________________________
În temeiul art. __________ din ______________________, trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria _______________ nr. ___________________________, încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice __________________________, în vederea executării silite.
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
_______________________________
Recomandat nr. __________________ din ______________________ Loc pentru francare
Ştampila cu data prezentării Ştampila cu data primirii
_________________________________________________________________________________________________________
NOTĂ
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;
- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, plângerea suspendă executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să vă prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovadă, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a cărei rază de competenţă a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecată care confirmă că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
II. Prin următoarele abrevieri se înţelege:
- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Paşp. (paşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice
.........................................................................................................
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. 2
_______________________________________
_______________________________________
PROCES-VERBAL Seria ______ Nr. _________________
Încheiat astăzi: ziua ─__─__─ luna ─__─__─ anul ─__─__─__─__─ ora ─__─__─ în localitatea _____________
Agent constatator _________________________________ din __________________________________ constat că:
(grad profesional, nume, prenume) (unitatea)
Dl/Dna ________________________, CNP ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─, act de ident. ─_______─ seria ─__─__─ nr. ─__─__─__─__─__─__─, cu domiciliul/reşedinţa în ______________________________________, str. _______________________ nr. ____, bl. ___, sc. ______, ap. ______, sector/judeţ ___________________.
Pers. juridică ___________________, cu sediul în ____________________, str. ________________ nr. ____, bl. ______, sc. ______, ap. ______, sector/judeţ __________________, CUI ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─, reprezentată de dl/dna _________________________________________________________________________________, CNP ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─, act de ident. ─____─ seria ─__─__─ nr. ─__─__─__─__─__─__─, cu domiciliul/reşedinţa în __________________, str. ___________________ nr. _____, bl. _____, sc. ______, ap. ______, sector/judeţ _______________________.
În ziua ─__─__─ luna ─__─__─ anul ─__─__─__─__─ ora ─__─__─ locul ____________ a săvârşit următoarele:
______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
Fapta săvârşită este prevăzută de: art. ____ din __________ şi sancţionată de art. ____ din __________
art. ____ din ___________şi sancţionată de art. ____ din __________
art. ____ din __________ şi sancţionată de art. ____ din __________
art. ____ din __________ şi sancţionată de art. ____ din __________
Stabilesc:
a) ─___─ AVERTISMENT/─___─ AMENDA, în sumă de _____________________________ lei;
b) ─___─*) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de __________________________ lei;
c) ─___─*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: ______________________________________________________________________________;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) _______________ nr. de înmatric./înreg. _____________ cf. art. ___ din __________;
f) REŢINEREA ─___─ permisului de conducere/─___─ certificatului de înmatriculare (înregistrare)/─___─ plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/─___─ atestatului profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. __________________, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de _______________________ lei.
Contravenientul ─__─ refuză/─__─ nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent _______________________________________, CNP ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─.
(nume şi prenume)
Alte menţiuni ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________.
Vehicul nr. _______________________________ asigurat cu poliţa nr. ─__─__─__─__─__─__─__─__─, valabilă până la ─__─__─__─__─__─__─__─__─.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere _______.
Agent constatator Martor asistent Contravenient
Am luat la cunoştinţă
*) Se trece totalul numărului punctelor-amendă sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate. .........................................................................................................
DOVADĂ
Subsemnatul(a) _____________________________________________ am primit Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ___________________ nr. _____________ şi înştiinţarea de plată**).
Agent constatator Contravenient
______________________ ______________________
Subsemnatul(a) _________________________, agent procedural la _______________________________________, m-am deplasat în ziua de ─__─__─__─__─__─__─__─__─ la adresa din _____________, str. ____________________ nr. ______, bl. _____, sc. _____, ap. _____, la domiciliul/reşedinţa/sediul ____________________________, pentru a-i înmâna Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria _____________ nr. ______________ şi înştiinţarea de plată. Cel în cauză ─__─ a refuzat să le primească/─__─ nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a
realizat prin afişare la _____________________________________________. (se înscrie: "domiciliu"/"reşedinţă"/"sediu")
Agent procedural Martor
______________________ ______________________
**) se completează când contravenientul este de faţă la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.
- verso -
Către,
Dl/dna/pers. juridică __________________
________________________________________
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
________________________
Recomandat nr. __________________ din ______________________ Loc pentru francare
Ştampila cu data prezentării Ştampila cu data primirii
_________________________________________________________________________________________________________
NOTĂ
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;
- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, plângerea suspendă executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să vă prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovadă, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a cărei rază de competenţă a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecată care confirmă că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
II. Prin următoarele abrevieri se înţelege:
- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Paşp. (paşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice
.........................................................................................................
ANEXA Nr. 1B
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DOVADA
Seria _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eliberată la: ziua |_ _ |_ _ | luna |_ _ |_ _ | anul |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ |
Dlui/Dnei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , CNP |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |, i-a(u) fost reţinut(e) la data de |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ | următoarele:
[] permisul de conducere (sub)categoriile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al vehiculului (marca) _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aparţinând _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] plăcuţele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] atestat profesional seria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] dovada seria _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ din data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pentru (motive şi locul) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ din |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
- [] cu drept de circulaţie _ _ _ _ zile, începând cu data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | până la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |.
- [] fără drept de circulaţie.
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume şi ştampila unităţii)
- verso -
Prezenta dovadă se prelungeşte în condiţiile O.U.G. nr. 195/2002, republicată:
1. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | până la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
2. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | până la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
3. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | până la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
4. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | până la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)
5. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | până la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)

ANEXA Nr. 1C
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AUTORIZAŢIE DE REPARAŢII
Seria _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , culoarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , cu nr. de înmatriculare/înregistrare _ _ _ _ _ _ _, deţinător _ _ _ _ _ _ _, CNP |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | sau CUI |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |.
Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulaţie din data |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ | locul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Auto(vehiculul) poate intra în reparaţii cu următoarele avarii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Prezenta s-a eliberat la data de |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |, accidentul fiind înregistrat la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (unitatea de poliţie).
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume şi prenume)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROMÂNIA Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR din _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COMUNICARE
Dlui/Dnei/Persoanei juridice
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
În conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, vă solicităm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, să ne comunicaţi datele de identificare a persoanei căreia i-aţi încredinţat vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare _ _ _ _ _ _ _ _ _ pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ | locul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ săvârşind următoarele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Vă facem cunoscut că necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronată a acestora constituie contravenţie, faptă prevăzută şi sancţionată:
[] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amendă (pentru persoane fizice).
[] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amendă (pentru persoane juridice).
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume şi prenume)

ANEXA Nr. 1D*)
*) Anexa nr. 1D este reprodusă în facsimil.
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROCES-VERBAL Seria _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Încheiat astăzi: ziua |_ _|_ _| luna |_ _|_ _| anul |_ _|_ _|_ _|_ _| ora |_ _|_ _| în localitatea _ _ _ _ _ _ _ _
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume) din _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (unitatea) constat că:
Dl/Dna. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, CNP |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|, act de ident. |_ _ _ _| seria |_ _|_ _| nr. |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|, cu domiciliul/reşedinţa în _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, str. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _, bl. _ _, sc. _ _ _ _, ap. _ _ _ _, sector/judeţ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
În ziua |_ _|_ _| luna |_ _|_ _| anul |_ _|_ _|_ _|_ _| ora |_ _|_ _| locul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ a fost depistat conducând autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Descrierea faptei: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fiind înregistrat cu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Înregistrarea se păstrează la sediul unităţii 6 luni de la data constatării contravenţiei.
Fapta săvârşită este prevăzută de: art. _ _ _ _ din _ _ _ _ şi sancţionată de art. _ _ _ _ _ din _ _ _ _ _
Stabilesc:
a) |_ _| AVERTISMENT/|_ _|* PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei;
b) |_ _|* PUNCTE DE PENALIZARE.
Sancţiunea contravenţională complementară aplicată _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Contravenientul poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei (conf. ştampilei poştei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică
suma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume).
ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Amenda se achită _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicarea unităţii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, caz în care nu aveţi obligaţia de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul constatator.
În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume)


   
Art. 109. A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 4/2017 :
D E C I D E:
Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Tribunalul Caraş-Severin prin Încheierea din 17 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.520/271/2014 şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 180 şi 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pe baza informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla poliţistul rutier.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 ianuarie 2017.

   Art. 110. - În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioada cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul.
    ___________
    Art. 110. - a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 111. - (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:
   a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare;
   b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) şi la art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);
   d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   e) când prezintă modificări, ştersături sau adăugări ori este deteriorat;
   f) când se află în mod nejustificat asupra altei persoane;
   g) când perioada de valabilitate a expirat.
   (2) La reţinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.
   (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) şi la alin. (3) lit. b) şi e) din prezenta ordonanţă de urgenţă, la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.

   (6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 1/2010 :
D E C I D:
Admit recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabilesc:
În faza de judecată, cererea de prelungire a dreptului de circulaţie, întemeiată pe prevederile art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va soluţiona în condiţii de publicitate, cu citarea părţilor, conform prevederilor art. 290 şi 291 din Codul de procedură penală, iar instanţa de judecată se va pronunţa prin încheiere motivată care poate fi atacată odată cu sentinţa sau decizia, conform art. 361 alin. 2 şi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 martie 2010.

   (7) Alineatele (3) - (5) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care se reţine dovada înlocuitoare a permisului reţinut pentru o faptă săvârşită anterior, aflată în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al noii dovezi nu îl poate depăşi pe cel al primei dovezi.
   (8) În cazul suspendării permisului de conducere pentru o perioadă determinată, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de conducere pentru 15 zile, suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule începe în unul din următoarele cazuri:
   a) din momentul expirării termenului de valabilitate a dovezii înlocuitoare;
   b) din momentul depunerii dovezii înlocuitoare, de către conducătorul auto, la oricare unitate de poliţie rutieră în una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin linia din Lege nr. 349/2018 începând cu 06.01.2019.
    ___________
    Art. 111. a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 146/2008 începând cu 07.11.2008.

   Art. 112. - (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri:
   a) vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
   c) vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare;
   d) vehiculul circulă cu deficienţe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   e) sistemul de frânare de serviciu prezintă deficienţe majore sau periculoase;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   f) sistemul de frânare de securitate sau de staţionare prezintă deficienţe majore sau periculoase;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   g) mecanismul de direcţie prezintă deficienţe majore sau periculoase;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;
   h1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;
    ___________
    Litera h^1) a fost introdusă prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 5/2011 începând cu 01.11.2011.

   i) zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;
   j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
   k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
   l) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul au aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior;
    ___________
    Litera l) a fost modificată prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   m) autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier au aplicate pe partea frontală şi/sau posterioară a acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;
    ___________
    Litera m) a fost modificată prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   n) autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;
    ___________
    Litera n) a fost modificată prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   o) plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
   p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
   r) vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;
   s) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii;
   t) deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
   u) vehiculul nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
   v) vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare;
   x) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare.
    ___________
    Litera x) a fost modificată prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   y) înmatricularea vehiculului este suspendată, în condiţiile legii.
    ___________
    Litera y) a fost introdusă prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) şi y), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament, precum şi la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   (5) În cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei contravenţii privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliţia rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către Registrul Auto Român din care rezultă că deficienţa a fost remediată.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 19. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   Art. 113. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
   a) la expirarea perioadei de suspendare;
   b) Abrogată prin punctul 54. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 6. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.

   d) Abrogată prin punctul 54. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   e) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat;
   f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiţiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal.
   (11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 55. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (12) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.
    ___________
    Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 55. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Permisul de conducere se restituie de către poliţia rutieră în condiţiile stabilite în regulament.
   
Punere în aplicare Art. 113. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECŢIUNEA a 4-a Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
Art. 219. - (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
b) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.
(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, la cererea titularului, în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală ori încetarea urmăririi penale, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat ori ca urmare a încetării măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, în cazurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă, ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. Este declarată "promovată" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări.
(5) Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliţiei rutiere.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică şi în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârşirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancţiune.
Art. 220. - (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
(2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.
Art. 221. - (1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permis de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;
d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
(2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
d) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.

   Art. 114. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:
   a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
   b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 31. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   c) Abrogată prin punctul 32. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.
   d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 31. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă.
   f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
    ___________
    Litera f) a fost introdusă prin punctul 56. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.
   (3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.
   Art. 115. -
   (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.
   (2) Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura.
   Art. 116. - (1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:
   a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
   b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 4. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   c) a intervenit amnistia;
   d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 32. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Alineatul (1) Derogare prin alineatul (6) din Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 începând cu 01.02.2014.
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.

   (2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
   (21) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 24 alin. (53), fără a mai susţine examen şi cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 33. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (22) În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situaţie.
    ___________
    Alineatul (2^2) a fost introdus prin punctul 33. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să facă dovada că:
   a) este aptă din punct de vedere medical;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 33. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.01.2007.

   b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
   Art. 117. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:
   a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
   b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 20. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;
   d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală;
   e) refuză să se legitimeze;
   f) se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   g) nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege.
   (2) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni.
   (3) Pentru oprirea forţată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate.
   (4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin regulament.

   
CAPITOLUL VIII

  Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

   Art. 118. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
   (2) Plângerea suspendă executarea amenzii şi a sancţiunii contravenţionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei de la data înregistrării la judecătoria prevăzută la alin. (1).
   (3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant legal, la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator va efectua menţiunile în evidenţe şi va restitui permisul de conducere, reţinând dovada înlocuitoare.
   (4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunea contravenţională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce îşi produce efectele fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
   (5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliţiei rutiere, care îl va înainta unităţii de poliţie care îl are în evidenţă.
   (6) Se consideră îndeplinită obligaţia de predare a permisului de conducere şi în cazul în care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4) la serviciul/biroul poliţiei rutiere. Data care se ia în considerare este data predării permisului către serviciul de curierat. Dovada înlocuitoare se eliberează la data prezentării titularului înăuntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul poliţiei rutiere la care a înaintat permisul de conducere.
   (7) În cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere în termenul prevăzut la alin. (4), durata de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se majorează de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
   (8) În sensul prezentului articol, prin serviciu al poliţiei rutiere se înţelege serviciul poliţiei rutiere din structura unui inspectorat judeţean de poliţie, Brigada Rutieră din cadrul Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti sau biroul de poliţie autostrăzi din cadrul Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    ___________
    Art. 118. - a fost modificat prin punctul 331. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 29.07.2019.

   Art. 119. - În cazul în care fapta unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, părţile implicate în eveniment şi societatea de asigurare.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 120. - (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010.

   (2) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 203/2018 începând cu 24.08.2018.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 58. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.

   (3) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 203/2018 începând cu 24.08.2018.
   Art. 121. - (1) Abrogat prin punctul 59. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2007 începând cu 29.06.2007.
   (2) Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principală.

   
CAPITOLUL IX

  Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice

   Art. 122. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii:
   a) ia măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;
   b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;
   c) autorizează efectuarea lucrărilor în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor din administrarea sa, verifică modul de executare şi respectarea termenelor stabilite;
   d) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare pentru vehicule;
   e) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;
   f) stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi profesorilor de legislaţie în domeniul pregătirii candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în condiţiile legii;
   g) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologice de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspecţie tehnică periodică, de certificare a autenticităţii, de identificare, precum şi de verificare tehnică în trafic a vehiculelor;
   h) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere;
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   i) stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora;
   j) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;
   k) omologhează vehicule pentru circulaţie;
   l) certifică şi/sau omologhează echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în ţară sau importate;
   m) autorizează agenţii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglări, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor, precum şi de dezmembrare a acestora;
   n) asigură efectuarea certificării autenticităţii sau a identificării vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării acestora;
   o) asigură eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere;
   p) stabileşte normele metodologice şi organizează pregătirea şi examinarea conducătorilor auto, în vederea obţinerii certificatelor de atestare profesională.
   q) elaborează, în condiţiile legii, norme privind evaluarea capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.
    ___________
    Litera q) a fost modificată prin litera e) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 123. - Ministerul Apărării are următoarele atribuţii:
   a) îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor aparţinând acestui minister şi controlează respectarea de către conducătorii de vehicule din subordine a regulilor de circulaţie;
   b) cooperează cu poliţia rutieră pentru realizarea acţiunilor de însoţire a coloanelor oficiale militare, precum şi a vehiculelor din parcul propriu;
   c) înregistrează vehiculele din parcul propriu şi ţine evidenţa acestora;
   d) pregăteşte personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului şi autorizează personalul didactic din şcolile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu, în vederea obţinerii permisului de conducere;
   e) organizează şi execută inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din unităţile aflate în subordinea sa;
   f) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind condiţiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de luptă din parcul propriu;
   g) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării şi însoţirea coloanelor militare.
   Art. 124. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării are următoarele atribuţii:
   a) asigură, prin programa şcolară, educaţia rutieră a preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar;
   b) asigură, în unităţile de învăţământ specializate, pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere;
   c) îndrumă, coordonează şi controlează, prin inspectoratele şcolare, activitatea de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ, inclusiv de pregătire şi de perfecţionare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activităţi;
   d) asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutieră şi parcurile-şcoală proprii de circulaţie.
   Art. 125. - Ministerul Sănătăţii Publice are următoarele atribuţii:
   a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de vehicule;
   b) stabileşte măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale;
   c) elaborează norme privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, precum şi norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a substanţelor psihoactive asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie;
   d) stabileşte semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
   e) stabileşte şi certifică conţinutul truselor medicale de prim ajutor.
   Art. 126. - ___________
    Litera c) a fost modificată prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

    Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor împreună cu poliţia rutieră întocmesc programe de prevenţie rutieră şi îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfăşurării acestor programe se asigură de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societăţile de asigurare autorizate.
   Art. 127. - (1) În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere, în subordinea Guvernului funcţionează Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră*).
   (2) Atribuţiile Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    ___________
    În prezent, potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigură concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional a activităţilor privind îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei şi siguranţei rutiere.

   Art. 128. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
   a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;
   b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora;
   c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere;
   d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere;
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 9/2015 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) şi art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 lit. b) şi art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.
Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 mai 2015.

   e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, a tractoarelor agricole sau forestiere, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   f) înregistrează şi ţin evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării;
   g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
   h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitării vehiculelor cu tracţiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
   i) sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru educaţia rutieră a elevilor.
   (2) Proiectele de sistematizare a localităţilor, de reglementare a circulaţiei, precum şi a drumurilor publice din interiorul şi din afara acestora, elaborate de autorităţile publice locale, vor fi avizate de şeful poliţiei rutiere a judeţului, municipiului Bucureşti sau, după caz, al poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
   Art. 129. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.
   (2) În unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu se desfăşoară cel puţin o oră de educaţie rutieră pe săptămână, pe parcursul anului şcolar.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 224. - (1) La nivelul unităţilor de învăţământ, curs primar şi gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educaţie rutieră vor fi sprijinite şi îndrumate de către poliţişti rutieri.
(2) Concursurile organizate la nivelul unităţilor de învăţământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul poliţiei rutiere din judeţul în care îşi are sediul unitatea de învăţământ.

   (3) Mass-media poate sprijini acţiunile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în legătură cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.
   (4) Poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se va implica în realizarea programelor de siguranţă rutieră, stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
   Art. 130. - Orele de educaţie rutieră din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial se desfăşoară potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
CAPITOLUL X

  Dispoziţii finale

   Art. 131. - În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, poliţia rutieră poate solicita sprijinul unor asociaţii profesionale şi al unor conducători de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera d) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   Art. 132. - Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate campaniilor şi activităţilor de educaţie rutieră.
   Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   (2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.
   Art. 1331. - Substanţele ori produsele stupefiante prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc şi se actualizează periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.
    ___________
    Art. 133^1. - a fost introdus prin punctul 8. din Lege nr. 187/2012 începând cu 15.11.2012.

   Art. 134. -
   (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 9/2015 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) şi art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 lit. b) şi art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.
Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 mai 2015.

   Art. 135. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă*), la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
   *) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.

   
Art. 135. A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 9/2015 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) şi art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 lit. b) şi art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.
Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 mai 2015.

   Art. 136. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba şi vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
   a) Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (4);
   b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) şi (35) şi ale art. 66 alin. (3);
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 36. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 20.01.2007.

   c) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) şi ale art. 14 alin. (2);
   d) Ministerul Sănătăţii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7) şi ale art. 125 litera a);
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 9. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.

   e) Abrogată prin punctul 37. din Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2006 începând cu 01.12.2006.
   f) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) şi (8);
   g) Ministerul Apărării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) şi g);
   h) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 130.
   Art. 137. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ___________
    Art. 137. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

    *
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 36. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin. (1) teza finală şi alin. (4) paragrafele 1 şi 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. (5) teza întâi şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule, precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) şi art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, şi prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanţă nr. 14/2017 începând cu 20.05.2018.

   NOTĂ:
    Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care nu a fost inclus în forma republicată a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002:
    "Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."

   
ANEXA Nr. 1
 

   
Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere

    Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel:
   a) categoria AM: mopede;
   b) categoria A1:
   1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;
   2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;
   c) categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;
   d) categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
   e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;
   f) categoria B:
   1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
   2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
   3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
   g) categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg;
   h) categoria C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
   i) categoria C1E:
   1. ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;
   2. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;
   j) categoria C:
   1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
   2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
   k) categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
   l) categoria D1:
   1. autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m;
   2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
   m) categoria D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
   n) categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
   o) categoria DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
   p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere.
    ___________
    Litera p) a fost modificată prin punctul 34. din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   r) categoria Tb: troleibuz;
   s) categoria Tv: tramvai.
    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost introdusă prin punctul 17. din Lege nr. 203/2012 începând cu 19.01.2013.

   
ANEXA Nr. 2

   
INDICATOARE RUTIERE

   
A.
INDICATOARE DE AVERTIZARE

   
Curbă la stânga   
Curbă la dreapta   
Curbă dublă sau o succesiune de mai mult de două curbe, prima la stânga   
Curbă dublă sau o succesiune de mai mult de două curbe, prima la dreapta   
Curbă deosebit de periculoasă   
Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase   
Coborâre periculoasă   
Urcare cu înclinare mare   
Drum îngustat pe ambele părţi   
Drum îngustat pe partea dreaptă   
Drum îngustat pe partea stângă   
Acostament periculos   
Drum aglomerat   
Tunel   
Pod mobil   
Ieşire spre un chei sau mal abrupt   
Drum cu denivelări   
Denivelare pentru limitarea vitezei   
Drum lunecos   
Împroşcare cu pietriş   
Căderi de pietre   
Presemnalizare trecere pietoni   
Copii   
Biciclişti   
Animale   
Animale   
Lucrări   
Semafoare   
Aeroport   
Vânt lateral   
Circulaţie în ambele sensuri   
Alte pericole   
Accident   
Intersecţie de drumuri   
Intersecţie cu un drum fără prioritate   
Intersecţie cu un drum fără prioritate   
Intersecţie cu un drum fără prioritate   
Intersecţii cu drumuri fără prioritate, decalate   
Intersecţii cu drumuri fără prioritate, decalate   
Presemnalizare intersecţie cu sens giratoriu   
Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere   
Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere   
Trecere la nivel cu linii de tramvai   
Maşini şi utilaje agricole   
Presemnalizarea unei amenajări rutiere care oferă şi
posibilitatea întoarcerii vehiculelor   
Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată   
Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrăzi   
Baliză direcţională care indică ocolirea obstacolului prin stânga   
Baliză direcţională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta   
Baliză bidirecţională   
Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere   
Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere   
Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere   
Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere   
B.
INDICATOARE DE REGLEMENTARE

   
B1.
Indicatoare de prioritate

   
Cedează trecerea   
Oprire   
Drum cu prioritate   
Sfârşitul drumului cu prioritate   
Prioritate pentru circulaţia din sens invers   
Prioritate faţă de circulaţia din sens invers   
B2.
Indicatoare de interzicere sau restricţie

   
Accesul interzis   
Circulaţia interzisă în ambele sensuri   
Accesul interzis autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş   
Accesul interzis motocicletelor   
Accesul interzis bicicletelor   
Accesul interzis ciclomotoarelor   
Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri   
Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia
celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie   
Accesul interzis autobuzelor   
Accesul interzis pietonilor   
Accesul interzis vehiculelor cu tracţiune animală   
Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna   
Accesul interzis tractoarelor agricole sau forestiere şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări
IMAGINE

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordonanţă nr. 21/2014 începând cu 01.09.2014.

   
Accesul interzis autovehiculelor   
Accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală   
Accesul interzis vehiculelor cu lăţimea mai mare de ... m   
Accesul interzis vehiculelor cu înălţimea mai mare de ... m   
Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t   
Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplă   
Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dublă mai mare de ... t   
Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia triplă mai mare de ... t   
Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule
cu lungimea mai mare de ... m   
Interzis autovehiculelor de a circula fără a menţine între
ele un interval de cel puţin ... m   
Interzis a vira la stânga   
Interzis a vira la dreapta   
Întoarcerea interzisă   
Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş, interzisă   
Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri   
Limitare de viteză   
Limitare de viteză diferenţiată pe categorii de autovehicule   
Claxonarea interzisă   
Vamă   
Taxă de trecere   
Control POLIŢIE   
Sfârşitul tuturor restricţiilor   
Sfârşitul limitării de viteză   
Sfârşitul interzicerii de a depăşi   
Staţionarea interzisă   
Oprirea interzisă   
Staţionare alternantă   
Staţionare alternantă   
Zonă de staţionare cu durată limitată   
Sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată   
Zonă cu viteză limitată la 30 km/h   
Sfârşitul zonei cu viteză limitată la 30 km/h   
Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe
explozive sau uşor inflamabile   
Accesul interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase   
Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe
de natură să polueze apele   
B3.
Indicatoare de obligare

   
Înainte   
La dreapta   
La dreapta   
Înainte sau la dreapta   
Ocolire   
Ocolire   
Intersecţie cu sens giratoriu   
Pistă pentru biciclete   
Drum obligatoriu pentru categoria de vehicule   
Drum pentru pietoni   
Delimitarea pistelor pentru pietoni şi biciclete   
Delimitarea pistelor pentru pietoni şi biciclete   
Pistă comună pentru pietoni şi biciclete   
Viteză minimă obligatorie   
Sfârşitul vitezei minime obligatorii   
Lanţuri pentru zăpadă   
Direcţia obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase   
Direcţia obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase   
Direcţia obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase   
C.
INDICATOARE DE ORIENTARE ŞI INFORMARE

   
C1.
Indicatoare de orientare

   
Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie de drumuri
din afara localităţilor   
Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie denivelată de drumuri   
Presemnalizarea direcţiilor indicate   
Presemnalizarea traseului de evitare a localităţii   
Presemnalizarea direcţiilor într-o intersecţie cu sens giratoriu   
Drum închis sau deschis circulaţiei publice   
Presemnalizarea traseului de urmat în cazul unei restricţii de circulaţie   
Presemnalizare pe autostradă pentru parcare   
Presemnalizare pe autostradă pentru spaţiu de servicii   
Confirmarea direcţiei de mers pe autostradă spre localităţi
mai importante şi distanţele până la acestea   
Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o
restricţie pe un drum lateral   
Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuării
virajului la stânga   
Bandă rezervată circulaţiei autovehiculelor de transport
public de persoane   
Drum fără ieşire   
Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule   
Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule   
Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule   
Selectarea circulaţiei pe direcţii de mers în apropierea intersecţiei   
Selectarea circulaţiei pe direcţii de mers în apropierea intersecţiei   
Selectarea circulaţiei pe direcţii de mers în apropierea intersecţiei   
Bandă destinată circulaţiei vehiculelor lente   
Terminarea benzii de circulaţie din dreapta a părţii carosabile   
Terminarea benzii de circulaţie din stânga a părţii carosabile   
Viteza minimă obligatorie pentru o bandă de circulaţie   
Viteza minimă obligatorie pentru diferite benzi de circulaţie   
Limite de viteză pentru diferite benzi de circulaţie   
Bandă de circulaţie rezervată autovehiculelor de
transport public de persoane   
Direcţia spre localitatea indicată   
Direcţia spre localitatea indicată   
Direcţia spre localităţile indicate   
Direcţia de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri   
Direcţia spre obiectivul turistic   
Direcţia spre obiective locale   
Direcţia spre aeroport   
Direcţia de urmat în cazul devierii temporare a circulaţiei   
Direcţia de urmat în cazul devierii temporare a circulaţiei   
Drum naţional   
Drum judeţean   
Drum comunal   
Drum deschis traficului internaţional   
Direcţia drumului deschis traficului internaţional   
Traseu de tranzit european   
Simbolul şi numărul autostrăzii   
Intrare în localitate   
Intrare în localitate   
Ieşire din localitate   
Ieşire din localitate   
Limită de judeţ   
Curs de apă sau viaduct   
Confirmarea direcţiei de mers spre o localitate şi
distanţa până la aceasta   
Confirmarea direcţiei de mers spre localităţi mai importante
şi distanţele până la acestea   
Organizarea traficului pe benzi de circulaţie   
Telefon de urgenţă
(Poliţie, Ambulanţă, Pompieri, Depanare)   
C2.
Indicatoare de informare

   
Trecere pentru pietoni   
Trecere pentru pietoni   
Limite generale de viteză   
Sens unic   
Sens unic   
Autostradă   
Sfârşit de autostradă   
Limite maxime de viteză pe autostradă, funcţie de condiţiile meteorologice   
Spital   
Poliţia   
Post de prim ajutor   
Pasarelă pentru pietoni   
Pasaj subteran pentru pietoni   
Staţie de autobuz   
Staţie de tramvai   
Staţie de taximetre   
Drum pentru autovehicule   
Sfârşitul drumului pentru autovehicule
IMAGINE

   
Vulcanizare   
Telefon   
Staţie de alimentare cu carburanţi   
Staţie de alimentare cu carburanţi, inclusiv benzină fără plumb   
Staţie de alimentare cu carburanţi, inclusiv benzină fără plumb
şi gaz petrolier lichefiat   
Hotel sau motel   
Restaurant   
Bufet sau cofetărie   
Teren pentru camping (tabără turistică)   
Teren pentru caravane (tabără turistică)   
Teren pentru camping şi caravane   
Loc pentru popas   
Cabană pentru turişti   
W.C. public   
Service auto   
Parcare   
Parcare   
Parcare subterană sau în clădire   
Complex de servicii   
Zonă rezidenţială
IMAGINE

   
Sfârşitul zonei rezidenţiale   
Zonă cu viteză recomandată 30 km/h   
Sfârşitul zonei cu viteză recomandată 30 km/h   
Zonă pietonală   
Sfârşitul zonei pietonale   
Tunel   
Sfârşit de tunel   
Îmbarcare pe vagoane platformă de cale ferată   
Îmbarcare pe ferry-boat   
Port   
Gară   
Autogară   
Închirieri auto   
Plajă   
Zonă de vânătoare   
Zonă de pescuit   
Centru viticol   
Zonă industrială   
Poştă   
Apă potabilă   
Loc de joacă pentru copii   
Stadion   
Supermarket   
Acces internet   
Teatru   
Muzeu   
Cântar pentru autovehicule   
Control radar   
Informaţii rutiere   
Viteza recomandată   
Punct de informare turistică   
Denumirea străzii   
Intrarea pe strada indicată   
Numărul imobilului   
Monitorizare trafic   
Refugiu rezervat depanării   
Presemnalizarea sediului Poliţiei autostrăzii   
Distanţa de siguranţă între vehicule pentru viteze de cel mult 60 km/h   
Distanţa de siguranţă între vehicule pentru viteze mai mari de 60 km/h   
Acces pe bază de tichet   
Direcţia şi distanţa până la telefonul pentru apel de urgenţă   
C3.
Indicatoare de informare turistică