Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Preşedintele României

Decret nr. 562/2016

din 26/05/2016

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 31/05/2016

Decretul nr. 562/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 562.