Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

WEBINAR „Managementul pacientului cu dislipidemie – o provocare în practica medicală”

13 decembrie 2021

Organizator:

Colegiul Medicilor Dolj

Manifestarea este creditată cu 6 puncte EMC de Colegiul Medicilor din România și manifestarea este gratuită.
Se va desfășura on-line pe platforma WEBEX accesând link-ul de mai jos:
Link înscriere și participare

Detalii conectare directă:
Event number: 2734 196 7609
Event password: doctor
Pentru înregistrare pe link-ul ce îl veți primi de la WEBEX, vă rugăm să aveți la îndemână următoarele informații:
a. Prenume și Nume (vor fi trecute automat pe DIPLOMĂ)
b. Adresa de mail (unică pentru fiecare participant)
c. State/province = doar județul în care sunteți înscris la Colegiul Medicilor (ex.: DOLJ)
d. CUIM (cod unic de identificare medic – se află pe Certificatul de membru și pe AVIZUL de liberă practică (ALP))
e. Specialitate (completați maxim o specialitate)
f. Grad
g. Telefon
Instrucțiuni de înregistrare pe platforma WEBEX Cisco


Informare legislativă cu privire la eliberarea certificatului medical constatator al decesului


Locuri de muncă pentru medici în Franța

Euromotion Medical recrutează medici specialiști în medicină generală (b/f) pentru AGIVR, situat aproape de Lyon, în frumoasa regiune Beaujolais.

Descriere:
- 400 profesioniști din domeniul sănătății lucrează pentru această asociație angajată în sprijinirea persoanelor cu dizabilități și familiile acestora.
- Contract pe perioadă nedeterminată
Activitate:
- Consultări cu rezidenții pentru monitorizare și/sau în caz de urgență, reînnoirea tratamentelor sau adaptarea tratamentului cu rezidentul și echipa
- Întâlniri cu familiile,
- Colaborare cu psihiatrul și psihologul unității,
- Activitate în colaborare cu diverși profesioniști și în legătură cu echipa de management
Salariu: între 5000€ și 7000€ net pe lună, în funcție de profilul candidatului.
Cerințe:
- diplomă de medic obținută în Uniunea Europeană
- diplomă de specialist în medicină generală obținută în Uniunea Europeană
- nivel de franceză intermediar B1-B2.

Pentru candidații care nu vorbesc limba franceză, se pot organiza cursuri intensive pentru a atinge nivelul B1-B2.

Avantaje:
- regiune turistică
- la mai puțin de o oră de aeroportul internațional din Lyon
- excelente condiții de muncă

Pentru mai multe informații și pentru alte posturi disponibile:
E-mail: nicetomeetyou@euromotion.care
Tel: 0033 9 80 80 14 18
Vă mulțumim anticipat.
Cu stimă,
Bianca Ciucur

https://www.facebook.com/euromotionmedical


Abordări terapeutice actuale în boala de reflux gastroesofagian

Avem plăcerea să vă invităm să participați la conferința online Abordări terapeutice actuale în boala de reflux gastroesofagian, moderată de Conf. dr. Olga Orășan. Conferința va avea loc în data de 22 octombrie 2021, ora 17.00, în cadrul MedEx.

Lectorii acestei conferințe, Conf. Dr. George Dindelegan – UMF Cluj, dr. Michael Chiorean – USA, dr. Emad Fayyad – EAU-Dubai, vor dezbate metode de tratament în boala de reflux gastroesofagian, inclusiv „GERDX -System” – cea mai nouă tehnică de tratament a acestei afecțiuni.

Pentru detalii și înscriere accesați siteul oficial al evenimentului https://med-ex.ro/

Medicina explicată de experți în medicină
Ne vedem la Medex

Organizator științific
Asociația Română pentru Educație Medicală – AREM
Organizator logistic
EVENT Consulting

Mobil: +40-720-047-888
E-mail: nicoleta@event-consulting.ro


Informare legislativă pentru medicii pensionari

Explicații/interpretarea textului de lege

Potrivit art. 391, alin. (1) teza I din legea nr. 95/2006 așa cum a fost modificată prin OG nr. 18/2021 medicii se pensionează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aceasta reprezintă regula.

Potrivit tezei a doua a aceluiași articol la cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Modalitatea de menținere în activitate până la vârsta de 67 de ani este descrisă în continuare de alin (1), art. 392. Astfel menținerea în activitate până la 67 se ani se realizează în baza unei cereri pe care medicul titular urmează să o depună la unitatea angajatoare sau în baza unei notificări pe care o depune la casa de asigurări cu care se află în relație contractuală, cererea/notificarea se depune cu cel puțin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice.

Mai multe detalii

Cu privire la modul de aplicare a noilor prevederi, la pct. VI din Ordonanța Guvernului nr. 18/2021 au fost prevăzute dispoziții tranzitorii potrivit cărora:

OG nr. 18/2021 prevederile cuprinse la art. 391 alin. (1) tezele a doua și a treia din Legea nr. 95/2006 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ordonanței (data publicării fiind 31 august 2021), în acest termen medicii care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care au împlinit sau au mai puțin de 15 zile până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice au obligația să notifice casele de asigurări de sănătate cu care se află în contract. Aceste cereri vor fi soluționate în baza prevederilor art. 391, alin (1) înainte de modificare.

Potrivit vechii reglementări, cererile privind menținerea în activitate trebuiau depuse la angajator cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Potrivit dispozițiilor tranzitorii din OG nr. 18/2021 s-a dat posibilitatea depunerii acestor cereri și cu un termen mai scurt, respectiv de 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard.

Noutatea actualei reglementări este notificarea caselor de asigurări de către medicii care nu au calitatea de angajat dar lucrează în contract cu casa de asigurări.

Alin. (3), (4), (5) și (6) ale art. 391 reprezintă excepții atât de la regula generală, respectiv pensionarea potrivit Legii nr. 263/2010, cât și de la excepția prevăzută de alin (1) respectiv 67 de ani. Prin urmare:
- medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, cetățeni români, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, în unitățile sanitare publice își pot desfășura activitatea până la 70 de ani, la cerere, peste vârsta de 70 de ani medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei de Științe Medicale, membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare, peste limita de vârstă prevăzută la (1), (65 de ani sau 67 la cerere) medicii pot profesa în continuare în unități sanitare private în baza certificatului de membru și a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv, în unitățile sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege (65 de ani sau 67 la cerere), la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al CMR eliberat prin colegiile teritoriale județene, respectiv al municipiului București și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.
- medicii deținuți sau internați din motive politice și care se încadrează în condițiile prev. de Decretul-lege nr. 118/1990 din motive politice sau medicii care au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori cei care au fost împiedicați sa își reia activitatea profesională pot fi menținuți în activitate în baza certificatului anual de sănătate.

La alineatul (7) sunt prevăzute incompatibilități ale medicului ce a depășit vârsta de pensionare cu diferite funcții, incompatibilități de altfel prevăzute în mod expres în legislația ce reglementează funcții în cauză – funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al CNAS, al caselor județene de asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități sanitare publice.

Alineatul (8) cuprinde prevederi ce reglementează modalitatea de continuare a activității, după împlinirea vârstei de 67 ani. Astfel continuarea activității după 67 de ani pentru medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București se realizează cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate.

Prin noua modificare practic a dispărut avizul emis de comisia formată din reprezentanții celor 3 autorități – CNAS,DSP,CMR – având în vedere modificarea alin.1, care prevede doar notificarea casei de asigurări de sănătate.

Din coroborarea textelor de lege aplicabile, respectiv Legea nr. 95/2006 și Legea nr. 263/2010, medicii se pensionează în temeiul Legii nr. 263/2010 când îndeplinesc condițiile de vârstă și stagiul de cotizare și își pot continua activitatea până la vârsta de 67 de ani cu respectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 95/2006.


Galen Fizioterapie – Oferte de muncă pentru medici

Galen Medical Fizioterapie SRL este o firmă nou înființată în orașul Giurgiu, parte dintr-un proiect de economie socială finanțat din fonduri europene.
Punem la dispoziție în centrul nostru de recuperare medicală trei posturi pentru profesioniștii în domeniu: un medic de recuperare, un fizioterapeut/asistent fizioterapie și un kinetoterapeut. Căutam în special tineri absolvenți și medici la început de drum, cărora să le oferim șansa unui start bun în cariera aleasă.

Având în vedere ca județul Giurgiu se confruntă cu un deficit de personal medical, ne orientăm cu recrutarea și spre județele învecinate, precum Teleorman.
Am atașat acestui e-mail, spre exemplificare, oferta de muncă pentru posturile de medic și cel de fizioterapeut.

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați pe e-mail galenfizio@gmail.com sau la telefon 0774.407.470.
Cu stimă,
Elena Pitulan
Echipa Galen Fizioterapie

Ofertă medic recuperare

Ofertă fizioterapeut


Săptămâna Conferințelor Medicale – MedEx

Avem plăcerea să vă informăm că în perioada 18-24 octombrie 2021 va avea loc Săptămâna Conferințelor Medicale (MedEx). În această perioadă vor avea loc 7 conferințe științifice, fiecare fiind creditată EMC, cu prezentări interesante susținute de lectori cu mare experiență medicală.

Pentru detalii accesați pagina oficială a evenimentului: https://med-ex.ro/

Pentru înscriere accesați formularul de înscriere: https://med-ex.ro/#formularr

Medicina explicată de experți în medicină
Ne vedem la Medex

Organizator științific
Asociația Română pentru Educație Medicală – AREM
Organizator logistic
EVENT Consulting

Mobil: +40-720-047-888
E-mail: nicoleta@event-consulting.ro


Adresa Colegiului Medicilor din România

Adresa solicitare sprijin în vederea colectării datelor referitoare la stadiul implementării recomandării CMR cu privire la solicitarea de negociere a clauzelor la contractul individual de prestări servicii medicale, aflat în procedura de încheiere de fiecare medic cu CSAJ

Adresa Colegiului Medicilor din România

Anexa 1

Anexa 2


În atenția medicilor de familie
Observații la Contractul Cadru 2021-2022

Stimați colegi,

În data de 25 iunie ac a avut loc Ședința Consiliului Național al CMR. Evaluarea impasului negocierilor cu CNAS a constituit subiectul central al discuțiilor purtate. Ca urmare a situației generate de blocarea negocierilor cu CNAS pe tema COCA 2021-2022, supunem atenției Dumneavoastră următoarele două documente:
1. Anexa 1 – Pași recomandați pentru fiecare coleg medic de familie
2. Anexa 2 – Propuneri de Negociere adresate CASJ din partea fiecărui medic de familie Se va depune la Registratura CASJ documentul din Anexa 2 personal sau electronic (obiecțiile solicitate de către Echipa de Negociere a CMR la COCA 2021-2022)
Solicitați număr de înregistrare,
Trimiteți către CMR copie cu numărul înregistrare (foto/scan).

Considerăm că am parcurs toți pașii ceruți în mod legal într-un proces de încheiere a unui contract de prestări civile de servicii medicale:
1. Consultări cu Asociații Profesionale, Patronate din fiecare segment al asistenței medicale din România
2. Negociere cu CNAS pe tema : COCA și Norme
3. Mediere: Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților
Comisia de Sănătate a Senatului
Primul Ministru al României

Depunerea acestui document NU reprezintă o OBLIGAȚIE pentru nici un medic de familie.
Anexa 2 reprezintă posibilitatea liber consimțită a fiecărui medic de familie a dreptului de a-și exprima observațiile personale față de un Contract Cadru - de adeziune de 160 de pagini în lipsa posibilității reale de a încheia un Contract Civil de prestări servicii medicale cu respectarea:
- principiului echilibrului contractual,
- a dreptului la o negociere reală,
- a minimului respect acordat importanței sociale a asistenței medicale primare. Urmare a situației de criza generată de COCA 2021-2022, în virtutea principiilor de apărare a independenței profesionale, a dreptului la apărarea demnității și onoarei fiecărui membru al CMR, indiferent de segmentul sistemului medical de care aparține- principii consfințite de Legea nr. 95/2006 și a Statutului CMR , supunem atenției Dumneavoastră prezentele documente.

Vă mulțumim pentru suportul acordat.
Cu prețuire,
Dr. Valeria Herdea
Vicepreședinte CMR- Departament Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Anexa 1 – Pași recomandați pentru fiecare coleg medic de familie
Anexa 2 – Propuneri de Negociere adresate CASJ din partea fiecărui medic de familie


Decizia Nr. 7 din 25.06.2021 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România privind acordarea unor credite EMC

Decizia Nr. 7 din 25.06.2021


Intenții cesionare praxis

Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Radu Maria, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. RADU MARIA în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Radu Maria


Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. Șendrea Dorin, în calitate de reprezentant legal al SC ȘENDREA MED SRL BACĂU, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Șendrea Dorin


Intenție cesionare praxis Dr. Hînganu Alice


Intenție cesionare praxis Dr. Samoila Rodica Monica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.56/04.01.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. BASA GEORGETA, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. BASA GEORGETA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. BASA GEORGETA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 16910/30.12.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Florescu Elisabeta, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Florescu Elisabeta


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.26/03.01.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei TURZAI RADU MARIANA CRISTINA, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. TURZAI G. ILSE, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare CMI DR. TURZAI G. ILSE


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 13/03.01.2022
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamna Dr. Maer Rodica, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Maer Rodica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.16854/28.12.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Păduraru Ioana-Mirela, în calitate de reprezentant legal al CMI DR. ȚORIPA MARIAN OCTAVIAN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare CMI DR. ȚORIPA MARIAN OCTAVIAN


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.16590/15.12.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. LEUSTEAN ION, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. LEUSTEAN ION


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.16333/08.12.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Suciu Tatiana, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Suciu Tatiana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.16250/06.12.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Horvath Eva, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Horvath Eva


Mai multe intenții de cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.16218/02.12.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. DEMETER ANDOR, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. DEMETER ANDOR


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.16222/03.12.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Geambașu Carmen-Delia, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Geambașu Carmen-Delia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15963/23.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Lucaciu Ilonca, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Lucaciu Ilonca


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15811/19.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Covrig Mariana, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Covrig Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15809/19.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Bumb Cornelia, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Bumb Cornelia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15783/17.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Grozav Ioana, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Grozav Ioana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15810/19.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. Kovacs Carol, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Kovacs Carol


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.1773/17.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Tupu Ancuța Elena, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Tupu Ancuța Elena


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15692/15.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Todea Moga Dorel, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Todea Moga Dorel


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15690/15.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Dumitriu Eugenia, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Dumitriu Eugenia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15691/15.11.2021
Către colegiile teritoriale, Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Todea Moga Rodica, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Todea Moga Rodica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 15765__/17.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului Dr. Horațiu Ghiocel Tănăsescu, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Horațiu Ghiocel Tănăsescu


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15418/09.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Iovanovici Dian, în calitate de moștenitor al CMI Dr. Iovanovici Cristian, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Iovanovici Cristian


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15346/08.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Santa Dora, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Santa Dora


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15347/08.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Scarlat Maria-Dana, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Scarlat Maria-Dana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13106/01.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Coza Maria, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Coza Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15112/01.11.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Onofrei Mariana, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Onofrei Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 14988/27.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a domnului Dr. Onea Emil, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Onea Emil


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14895/26.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Mihăilescu Ileana Greta, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Mihăilescu Ileana Greta


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.15021/27.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Predescu Maria, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Predescu Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14770/21.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Florea Melania-Ioana, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Florea Melania-Ioana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14891/26.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Pasăre Militatiu Cristi Alexandrina, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pasăre Militatiu Cristi Alexandrina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14965/26.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Zaharia Lenuța, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Zaharia Lenuța


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14072/7.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Stan Florica, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Stan Florica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14602/18.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. CIOCAN IULIA-CORINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. CIOCAN IULIA-CORINA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14343/12.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Czirjek Emoke, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Czirjek Emoke


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 14304/12.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. Urechiatu Mariana, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Urechiatu Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.14216/11.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de donație a doamnei Dr. SĂCEANU DANIELA RUXANDRA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. SĂCEANU DANIELA RUXANDRA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13980/05.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Catana Gheorghe, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Catana Gheorghe


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13941/04.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Todoran Geta Mariana, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Todoran Geta Mariana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13939/04.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Serban Ileana, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Serban Ileana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13940/04.10.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Lokodi Edit, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Lokodi Edit


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13824/30.09.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Blaga Melania-Codruța, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Blaga Melania-Codruța


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13829/30.09.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Chertz M. Daniela, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Chertz M. Daniela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13822/30.09.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Nitu Georgeta, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Nitu Georgeta


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13717/27.09.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Gitan Carmen Mihaela, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Gitan Carmen Mihaela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.13675/24.09.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. Ciplea Mihaela Doinița, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ciplea Mihaela Doinița


Cu considerație,
Andreea Dănilă
Secretar Departamentul Economico-Social
Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr.14, Sector 2, București, RO
Tel: +4 021 413 88 00; Fax: +4 021 413 77 50
E-mail: andreea.danila@cmr.ro
Web: www.cmr.ro


Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

privind activitățile de Educație Medicală Continuă, în contextul epidemiologic actual

Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România


Actualizare date contact CM Teleorman

Vă informăm că, începând cu data de 01 octombrie 2019, noul număr de tel./fax al Colegiul Medicilor Teleorman este 0347.402.254 (nr. 0247.313.138 este anulat).


Informații utile cu caracter obligatoriu pentru toți medicii

Vă transmitem atașat adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 634087/2019, de informare cu privire la noul cadru legal ce vizează examinarea medicală a persoanelor ce au calitatea de conducători auto, având în vedere modificarea și completarea OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Adresă permise auto


Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007


Informare legislativă

Colegiul Medicilor Teleorman și Societatea Medicilor de Familie Teleorman atrag atenția instituțiilor și persoanelor fizice care solicită medicilor de familie eliberarea unor adeverințe în care să se precizeze sintagma "APT / INAPT pentru ...", că medicii dau curs solicitărilor doar în limita competențelor.

Informare legislativă CM Teleorman și SMF Teleorman


ÎN ATENȚIA MEDICILOR

Ordonanță de urgență nr. 195/2002

Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în baza OMS nr.1159/2010, din județul Teleorman, actualizată la data de 14.08.2018


Anunț privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm că, la nivelul instituției noastre, au fost evaluate și implementate măsurile legale, necesare și obligatorii prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit legislației europene, în speță fiind vorba de: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Având în vedere obligativitatea instituirii acestor măsuri, inclusiv la nivelul cabinetelor medicale individuale și a societăților medicale, ținând seama de rolul organizației profesionale a medicilor, acela de a acorda îndrumare tuturor membrilor săi în sprijinul organizării și desfășurării activității medicale în condițiile legii, vă facem cunoscut că, în vederea facilitării respectării acestor prevederi legislative, aveți posibilitatea de a ne contacta pentru o eventuală îndrumare de specialitate.

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


Adresa ITM Teleorman privind autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va continua Campania națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă conform HG nr 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria angajatorilor care au obligaţia să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) înainte de începerea oricărei activități de la Inspectoratul Teritorial de Muncă fac parte și Cabinetele medicale (de familie, specialiști) ce funcţionează pe raza județului Teleorman.

Adresa ITM Teleorman Nr. 1980/14.02.2019


Decizia nr. 12/2018 a Colegiul medicilor din România privind reglementarea sistemului național de EMC

Colegiul medicilor din România a adoptat Decizia nr. 12/2018, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia 12 din 2018


Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI a realizat un Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie.

Mai multe detalii

Scopul ghidului

În conformitate cu Carta Uniunii Europene a drepturilor fundamentale, oricine are dreptul la a-i fi respectate viața sa privată și de familie, casa și orice formă de comunicare, precum și de a-i fi protejate datele cu caracter personal. Există deja un număr de legi europene și naționale (Legea 46/2003) care impun respectarea acestor drepturi fundamentale, cu precizarea obligațiilor pe care le au cei care procesează datele cu caracter personal (DCP).

Demersul înțelegerii și aplicării anumitor obligații de acest fel de către medicii de familie nu este întotdeauna un proces facil și univoc, mai ales atunci când trebuie echilibrate interesele legitime ale individului aflate uneori în opoziție cu obligațiile și reglementările „Protecției datelor”.

Acest document definește, cu titlu de ghid/îndrumar, cerințele pe care medicii de familie (MF) trebuie să le îndeplinească din perspectiva acestor obligații.

Ghidul prezent este alcătuit din două părti: principiile pe care MF-iștii trebuie să le respecte, și anexe care să îi ajute pe MF-iști și angajații săi să implementeze împreună, în cabinet, aceste obligații privind Protecția datelor cu caracter personal (DCP).

Scopul și aplicabilitatea acestui Ghid

Acest ghid se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților, în cursul acordării îngrijirilor medicale în asistența primară, în așa fel încât medicii de familie să-și poată respecta obligațiile privitoare la protecția datelor.

Acesta se aplică la procesarea datelor pacienților în orice formă, incluzând înregistrările pe hârtie, înregistrările și documentele electronice, imaginile, înregistrările video, mesajele SMS, postările online și mesajele electronice.

Documentul de față nu acoperă subiectul mai general al protecției datelor cu caracter personal din perspectiva angajatorului sau a agenților comerciali, pentru aceste aspecte existând ghiduri specifice și ele neaplicându-se în contextul cabinetului de medicină de familie.

Interpretarea reglementărilor privind PDCP evoluează continuu și acest document va fi revizuit periodic. De aceea Ghidul se va schimba în timp, pe măsură ce implementarea reglementărilor de protecție a datelor se va clarifica. Prima versiune publicată este destinată a-i ajuta pe MF-iști în a se pregăti pentru RPDP.

Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru medicii de familie


Comunicare a Inspectoratului General al Poliției Române

Răspunsul Inspectoratului General al Poliției Române la petiția Colegiului medicilor din România nr. 4569/18.05.2018, adresată Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la solicitările unităților de poliție adresate medicilor de familie în vederea comunicării datelor persoanelor cu probleme medicale de natură neuro-psihică.

Comunicare Inspectoratul General al Poliției Române


Model legitimație Colegiul Medicilor Teleorman

Legitimatie CM teleorman

94 x 62 mm

Medicii care doresc eliberarea unei legițimatii de membru al Colegiului Medicilor Teleorman sunt rugați să transmită pe E-mail la office@cmteleorman.ro datele necesare, conform modelului (nume, prenume, specialitatea - Medic rezident/specialist/primar/doctor în științe medicale), precum și o fotografie tip buletin în format digital (fotografie denumită cu numele medicului).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Tel./Fax: 0347.402.254, fie direct la sediul nostru.

Legitimațiile se vor ridica de la sediul Colegiul Medicilor Teleorman din Alexandria, contra unui tarif de 10 lei / buc.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii